7 september 2000. Betreft: HOTELES CERVANTES Kenmerk: JH/HdK20000907. Nijmegen, donderdag 7 september 2000. Beste Herman, Bedankt voor je telefoontje. Ik wist inderdaad al van tevoren dat jij het was. Dat had ik met Liesbeth ook altijd. Je staat al in de krant. Althans in de horoscoop. Maar ik begin deze brief met de Telegraaf van vandaag. Krasnapolsky naar Spaanse NH Hoteles. De Cervantes Game Competitie heeft dus een aanvang genomen. Gisteren werd al bekend dat burgemeester Schelto Patijn van Amsterdam binnenkort ook zijn functie neerlegt. Hij was een van mijn prominente supporters in de Government Game Competitie, onder meer door de regeringsleiders tijdens de Eurotop van 1996 een fiets cadeau te doen. Hij maakte in die tijd deel uit van het Comité van Aanbeveling van het Government Game. Ook de heer Patijn is dus van harte welkom in ons bestuur. Gisteravond had ik mijn goede vriend TMK nog aan de telefoon. In mijn Utrechtse tijd heb ik nog met hem gedineerd in het restaurant Tussen Hemel en Aarde van Kasteel Oudaen aan de Oudegracht in Utrecht. De directie van dat restaurant heb ik al eerder mijn Britse Certificate of Incorporation verstrekt, omdat daar in maart 1991 mijn Spanjeproject is beëindigd. Het bedrijf behoort ook tot de Krasnapolskygroep en is vanaf vandaag dus Spaans. NH Hoteles kan nu ook in de holding gaan participeren, waarmee de keten onder de naam Hoteles Cervantes de markt kan betreden. Dit past geheel en al binnen mijn totaalconcept. De Gelderlander meldt vandaag in dat verband: Concurrentiepositie van Nederland steeds sterker. De Benelux kan dus met recht een economische grootmacht worden genoemd. Het Instituto Cervantes Benelux en Instituto Cervantes England and Wales spelen binnen deze ontwikkelingen in relatie tot alle Spaanssprekende landen een allesoverheersende sleutelrol. Dat hadden de professoren van Harvard in 1997 al gezien, alsmede mijn Britse partner op 28 juli 1997. Verder lees ik in de Telegraaf: Nederland wil dat Europese senaat EU in toom houdt. Hier sta ik achter. Het ziet er immers naar uit dat men in delen van Europa steeds verder uit het oog verliest dat de Unie een initiatief is van de Benelux. Het doet mij deugd dat de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken thans mijn initiatief van 19 september 1996 heeft opgevolgd. Ik citeer in deze brief daarom voor de volledigheid mijn brief die ik op die dag aan onze Minister-President heb doen toekomen (zie STATE OF THE UNION). Ik denk dat Punt 6 kan worden afgewikkeld zodra dit kan worden verrekend met de schuld van bijna 260 miljoen die de fiscus nog moet innen conform bijgaand artikel van één van haar debiteuren. Ik ben dus benieuwd naar het vervolg. Bij die 'jongere' denk ik aan de nieuwe medewerkster van de ANWB die jouw dossier heeft teruggezonden. Hierdoor dacht ik plotseling aan het artikel uit de Telegraaf van 26 mei 1998, dat ik aan de voet van deze brief heb ingevoegd. Op die dag is mijn vader overleden. Voordien had ik een tweede vader gevonden in de heer Bob van Aalst, voormalig directeur van Philips Argentinië en Chili. Zijn - tweede - echtgenote - Marlène - was in die tijd als juriste de rechterhand van de heer Paul Nouwen, de toenmalige directeur van de ANWB. Wellicht kan zij jou van jouw probleem afhelpen. Zij woonden in september1996 nog in de Van Lanscroonstraat 6 te 's-Gravenhage. Ik vond zoëven nog aangehechte brief van hem d.d. 9 mei 1993. Nadien hebben wij in de persoonlijke sfeer nog contact gehad tot augustus 1996. Ik ben met hem in contact gekomen via een relatie van Liesbeth, de heer Mr. Olav Smits van Waesberghe uit ROTTERDAM. Het artikel over de 'slimme auto' met kenteken ND-VH-98 heb ik op 3 juni 1998 nog ingebracht tijdens een creatieve brainstormsessie voor de ANWB op de Baak, waarvan je aangehecht de uitnodiging ontvangt d.d. 7 mei 1998, alsmede de dankbrief van Harry Starren en Vincent Pieterse d.d. 16 juni 1998. 28 september is nu het convergentiepunt. In dat verband zal ik volgende week 14 september weer eens in mijn postbus in Utrecht gaan kijken of er nadere mededelingen zijn uit Noordwijk. Het lijkt mij een goede zaak om de leden van de Baak-kring bij de ontwikkelingen te betrekken. Liefde is... ...het werk verdelen. Daar dient vandaag dus mee te worden begonnen. Vandaar nog even dit briefje. Van 'Slachtofferhulp' heb je immers niet veel te verwachten. Daar word je al 'geslachtofferd' op het moment dat je er binnenkomt. Dat liet Peter Ottenhoff mij al weten in 1993. Het is hen slechts te doen om jouw informatie. Ik ben er echter wel gelukkig mee dat Mr. Pieter van Vollenhoven er thans de scepter zwaait. Succes met je paperassen. Tjeb Maris zei het al:

SUCCES DAT DOE JE ZELF!
UN FUERTE ABRAZO DE
¡CERVANTES!
LA SOLUCIÓN DE TODOS
SUS PROBLEMAS

8 SEPTEMBER 2000 ANWB TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING IN NIJMEGEN