Donderdag 24 mei 2001, Hemelvaartsdag

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Gisteren was het weer een historische dag. Het enige relevante nieuwsbericht luidt VVD blijft voorlopig aan de zijlijn staan in Máxima-discussie Spreek af met degene aan wie u steeds denkt. Dat laatste is niet mogelijk aangezien ik uitsluitend over het adres van haar vader beschik. Uit Woerden kreeg ik bericht om mijn 20 GB-schijf terug te sturen, omdat hij niet geformatteerd was. In Velp heb ik echter ook nog enkele mensen bij L@rix die mij daarbij behulpzaam kunnen zijn. Vandaar de trein van 10.41 genomen en eerst nog even bij de kluis in Nijmegen langs gegaan. Voorts met de trein van 11.26 naar Arnhem. Bij Bruna trof ik Vrij Nederland aan in de kleuren van ons bedrijf in wording. Ik heb mij dus nadrukkelijk afgevraagd of de Liefde van Paars over is. Ik ben echter van mening dat Paars een liefde is die gisteren pas écht is begonnen. Ik neem het artikel uit Vrij Nederland voor de geschiedschrijving vandaag niet in zijn geheel in dit dagboek over. Paars, een liefde die over is. De gangmakers van het kabinet-Kok kijken terug.

Het eerste Paarse kabinet (22 augustus 1994. Achter, van links naar rechts: Els Borst, Jozias van Aartsen, Annemarie Jorritsma, Joris Voorhoeve, (Margreeth de Boer), Hans Wijers, Ad Melkert, Jan Pronk. Voor, van links naar rechts: Jo Ritzen, Hans van Mierlo, Wim Kok, koningin Beatrix/John van der Heyden (Instituto Cervantes Benelux), Hans Dijkstal, Winnie Sorgdrager, Gerrit Zalm. Er was geen Paars krijgsplan. Dat klopt. Dat heb ik eerst in 1995 bij het Kabinet der Koningin ingediend.

Het tweede Paarse kabinet (3 augustus 1998): Eveline Herfkens, Hayo Apotheker, Jan Pronk, Gerrit Zalm, Loek Hermans, Frank de Grave, Tineke Netelenbos, Klaas de Vries, Rogier van Boxtel, Loek Hermans, Benk Korthals, Els Borst, Wim Kok, koningin Beatrix, Annemarie Jorritsma, Jozias van Aartsen, Bram Peper.

Wim Kok, Frits Bolkestein en Hans van Mierlo spreken informateur Herman Tjeenk Willink (11 mei 1994) Binnen dit denkkader vertrok ik gisteren naar Velp. Ik werd vriendelijk door de heer de Ruyter en zijn vermoedelijke echtgenote (Handelé) verwelkomd. Zijn medewerkers 'Luc' en Wim ten Hove togen ogenblikkelijk met mijn HD 20 GB aan de slag op een zodanige wijze dat ik hem vannacht aan de praat heb gekregen en mijn bestanden heb kunnen reorganiseren op de door mij gewenste wijze. Op het terras voor het winkelcentrum Dukenburg trof ik de heer Dr. Leo Panhuyzen, voormalig chef de clinique van de afdeling psychiatrie van het Radboud Ziekenhuis. Ik heb de heer Panhuyzen laten weten dat ik inmiddels een paar duizend foto's heb vastgelegd teneinde te voorkomen dat mijn waarnemingen nog ooit eens met 'hallucinaties' zouden kunnen worden aangeduid. "Alles wat je hebt verteld klopte precies", was daarop de reactie van de psychiater. Na de avondmaaltijd heb ik een fietstocht gemaakt. Eerst naar de jeugdopleiding van NEC. Ik heb daar veel inzichten opgedaan waarmee ik tijdens mijn loopbaan als onderwijzer mijn schoolelftal tot twee keer in succesie kampioen van Nijmegen heb kunnen maken. Zo ook langs het terras van de Goffertboerderij, waar ik in 1979 als onderwijzer afscheid heb genomen. Ik raakte daar in gesprek met de heer Clance Vaasen van de zanggroep Cheers - omtrent mijn wederwaardigheden in Zuid-Spanje. Hij verklaarde zich bereid om - samen met JULIO IGLESIAS en Guus Meeuwis - zijn medewerking te verlenen aan een feest dat ik in het vooruitzicht heb gesteld zodra ons bedrijf in Brummen in werking wordt gesteld. Gisteravond zag ik in Netwerk ook nog een bekende psychiater, te weten de heer Steven Matthijssen uit ZEIST, tezamen met onder meer de hierboven genoemde heer Kohnstamm. Steven Matthijssen toonde in 1991 belangstelling om in mijn organisatie begeleidingstrajecten te verzorgen in het kader van Change Management en heeft mij toen ook aangemoedigd om in de toekomst voor Liesbeth te kiezen, na hieromtrent met mijn toenmalige echtgenote ruggespraak te hebben gevoerd. De laatste keer dat ik hem heb gesproken was in 1996/1997 in het kruidenbad van de sauna Lucaya in Oss. Ik heb hem toen geadviseerd een bezoek aan KENSINGTON PALACE te brengen. Bart van der Kolk belde. Hij haalt mij om 19.45 uur op.

25 MEI 2001 HENGELEN NAAR ENGELEN