CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1995

JANUARI 1995: 12 DE ENERO DE 1995 TU CARTA DEL 3 DE ENERO A CARMEN GARCIA MORENO EN GRANADA - 25 JANUARI 1995 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 27 JANUARI 1995 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS TER ATTENTIE VAN DRS. H.W. LULOFS

FEBRUARI 1995: 6 FEBRUARI 1995 EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (1) - 8 FEBRUARI 1995 REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 4 FEBRUARI 1995 TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 12 DE FEBRERO DE 1995 FUNDACIÓN CERVANTES BENELUX A LA ATENCIÓN DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN REY DE ESPAÑA - 26 FEBRUARI 1995 KRUISTOCHT TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 28 FEBRUARI 1995 HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (1)

MAART 1995: 27 MAART 1995 DISSERTATIE TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER

APRIL 1995: 15 APRIL 1995 VERTOL TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 22 APRIL 1995 BESCHIKKING 8509286 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT - 24 APRIL 1995 KASTELENROUTE VAN VORDEN - 29 APRIL 1992 WAPEN VAN HEYDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 29 APRIL 1995 MIJN BRIEF VAN 27 MAART 1995 TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 30 APRIL 1995 BRIEF AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL INZAKE HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX

MEI 1995: 3 MEI 1995 BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK - 3 MEI 1995 BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN - 5 DE MAYO DE 1995 EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO A LA ATENCIÓN DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN REY DE ESPAÑA - 5 MEI 1995 BEVRIJDINGSDAG 1995 TER ATTENTIE VAN DE HEER EN MEVROUW VAN AALST - 5 MEI 1995 EVALUATIERAPPORT OPERATIE HEIDEBEZEM (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER W.J.M. VELINGS, COMMISSARIS VAN POLITIE EN DISTRICTSCHEF TE NIJMEGEN - 9 MEI 1995 KANSEN VOOR ADVOCATEN VAN TOP-CRIMINELEN TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 10 MEI 1995 AGENDA TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 10 MEI 1995 BEVESTIGING GESPREKSPUNTEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 10 MEI 1995 AFREKENING NOTARIS TER ATTENTIE VAN BELASTINGADVISEUR R.M. TIJSSEN - 10 MEI 1995 PROCES-VERBAAL ZAAKNR: 060595.2030.2376 TER ATTENTIE VAN DE HEER J.K.G.M.VERHOEVEN VAN DE POLITIE TE NIJMEGEN - 11 MEI 1995 GESPREK OP DINSDAG 27 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 12 MEI 1995 BRIEF VAN 22 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE UTRECHT - 13 MEI 1995 STANDVASTIGHEID TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 13 MEI 1995 IK WIJD MIJ THANS AAN MIJN DISSERTATIE - 14 MEI 1995 NEDERLANDS ADELRECHT TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 15 MEI 1995 MIJN BRIEF VAN 29 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 15 MEI 1995 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF - 18 MEI 1995 UW STANDAARDBRIEF D.D. 15 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 19 MEI 1995 BRIEF BD14r/jr TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 21 MEI 1995 CORRECTIES TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 21 MEI 1995 CERVANTES TRAVELS TER ATTENTIE VAN DE HEER JOS VAN KERKHOFF AAN DE ORANJESINGEL TE NIJMEGEN - 21 MEI 1995 PERSOONLIJKE INTERPRETATIES REGARDEREN MIJ NIET - 23 DE MAYO DE 1995 EL REY DON JUAN CARLOS DE ESPAÑA - 23 MEI 1995 DOORBRAAK TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 24 MEI 1995 ELKE DAG IS VOOR MIJ EEN NIEUWE DAG EN OOK EEN NIEUW BEGIN - 27 MEI 1995 UW KENMERK CORR.NR. 25108 TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MEVROUW B. TEUNISSEN TE UTRECHT - 29 MEI 1995 HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (2) - 29 MEI 1995 KENNISGEVING AAN PROF.DR. H. DE SCHEPPER - 30 DE MAYO DE 1995 SU ANUNCIO EN DE VOLKSKRANT DEL 27 DE MAYO BAJO EL NOMBRE DE INSTITUTO CERVANTES - 30 MEI 1995 INSTITUTO CERVANTES UTRECHT TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 30 MEI 1995 INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN PROF.DR. M.P.A.M. KERKHOF - 30 MEI 1995 BESTUURSVERGADERING VAN 12 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL VOOR DEZE MEVROUW DRS. M.F. WOUTERS-DUN TE BECKUM - 30 MEI 1995 CERVANTES-CIRCUS TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 31 MEI 1995 CERVANTES REIZEN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN HET MALACA INSTITUTO

JUNI 1995: 1º DE JUNIO DE 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX INZAKE NEDERLANDS-SPAANSE COMMUNICATIE - 2 JUNI 1995 HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (3) - 2JUNI 1995 HERREGISTRATIE WOORDMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX (4) - 21 JUNI 1995 FOTO BEVRIJDINGSDAG TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN - 22 JUNI 1995 DE LA BRUYÈRE D'ORANGE - 5 JUNI 1995 UW BRIEF VAN 25 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER - 6 JUNI 1995 BRIEF D.D. 30 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 6 JUNI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 7 JUNI 1995 HALF KRAT BIER TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 8 JUNI 1995 SLUIT VREDE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA - 8 JUNI 1995 BRIEF VAN 7 JUNI 1995 TER ATTENTIE VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 10 JUNI 1995 BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (1) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT - 11 JUNI 1995 EUROPOL TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 JUNI 1995 NU BRAND WEER! (1) TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 12 JUNI 1995 NU BRAND WEER (2) TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF - 12 JUNI 1995 BEDANKT ROB - 12 JUNI 1995 DE ONGELOVIGE THOMAS TER ATTENTIEVAN DE WELEERWAARDE HEER ANTHONIUS RABOU, PASTOOR VAN DE MEERWIJKPAROCHIE OP DE HEILIG LANDSTICHTING TE NIJMEGEN - 13 JUNI 1995 CORRECTIE OPRICHTINGSDATUM STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL CLEMENS CANISIUS MARIE VAN NISPEN TOT SEVENAAR - 16 JUNI 1995 BESCHIKKINGSNUMMER 8509286 (2) TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MR M. VISSER TE UTRECHT - 18 JUNI 1995 HET CAPITOOL TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 19 JUNI 1995 DISSERTATIE-OPZET TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 23 JUNI 1995 FACTUUR 001 TEN BEHOEVE VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX - 23 JUNI 1995 FACTUUR 001 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 23 JUNI 1995 SLOTDAG LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN TE VORDEN

JULI 1995: 7 JULI 1995 STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 TER ATTENTIE VAN DRS. H.W. LULOFS - 7 JULI 1995 OVERDRACHT CORRESPONDENTIE AAN HOOFDOFFICIER VAN CAPELLE VAN JUSTITIE ACCOORD - 8 JULI 1995 NEDERLANDS-SPAANS CENTRUM VOOR HANDELSBEVORDERING - 11 JULI 1995 CORRECTIE VAN MIJN FAX VAN 20.59 U TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 12 JULI 1995 DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN - 13 JUNI 1995 DISSERTATIEPROGRAMMA TER ATTENTIE VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN NIJMEGEN - 14 JULI 1995 UW BRIEF KENMERK BD11/AS TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER MR. E.M. D'HONDT VAN NIJMEGEN - 15 DE JULIO DE 1995 SU CARTA DEL 10 DE JULIO DE 1995, CARTA DIRIGIDA AL INSTITUTO CERVANTES DE ALCALÁ DE HENARES - 16 JULI 1995 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN - 16 JULI 1995 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN - 16 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES IN SPANJE TER ATTENTIE VAN DE HEER H.W. LULOFS, DIRECTEUR VAN HET MANAGEMENT CENTRUM DE BAAK TE NOORDWIJK - 17 JULI 1995 VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 17 JULI 1995 BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK - 18 DE JULIO DE 1995 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA (FAX) - 18 DE JULIO DE 1995 CONFIRMACIÓN DE LLEGADA (CARTA) - 19 JULI 1995 AFSPRAAK TER ATTENTIE VAN DIRECTIESECRETARESSE KARIN DE WINTER VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 19 JULI 1995 OBSERVATIE TER ATTENTIE VAN DE POLITIE TE NIJMEGEN - 23 JULI 1995 OPENING REKENING COURANT STICHTING CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN - 23 JULI 1995 MIJN AANGETEKENDE BRIEF AAN U D.D.23 JUNI 1995 EN UW TELEFONISCHE REACTIE TER ATTENTIE VAN DE KASBEHEERDER VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN AFDELING CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE - 23 DE JULIO DE 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX FAX DIRIGIDO A LA DIRECTORA DEL MALACA INSTITUTO - 25 JULI 1995 VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE TER ATTENTIE VAN MARC VAN DER LINDEN TE DIEPENBEEK BELGIE - 25 JULI 1995 UW BRIEF BS/mvd/950404 D.D. 19 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. BOB SMALHOUT - 27 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 27 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN - 27 JULI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN STUDY TRAVEL - 28 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1) - 29 JULI 1995 STUDIE-AVOND OP DE BAAK TE NOORDWIJK TER ATTENTIE VAN PROF.DR. HUGO DE SCHEPPER - 30 DE JULIO DE 1995 BALTASAR GARZÓN - 31 JULI 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (3) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

AUGUSTUS 1995: 1º DE AGOSTO DE 1995 GENEALOGÍA - PRIMERO DE AGOSTO DE 1995 CARLOS V - 1 AUGUSTUS 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (4) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 3 DE AGOSTO DE 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX Y UNA COPA DE VINO - 18 AUGUSTUS 1995 TOP ONTMOETING, MEDEDELING AAN DE POLITIE TE NIJMEGEN - 18 AUGUSTUS 1995 VERMISSING CASSETTEBANDJE - 18 AUGUSTUS 1995 HERENACCOORD TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 24 AUGUSTUS 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2) - 24 AUGUSTUS 1995 OPENING REKENING COURANT STICHTING CERVANTES BENELUX (2) - 25 AUGUSTUS 1995 BELANGRIJKE AANTEKENINGEN TER ATTENTIE VAN DE POLITIE TE NIJMEGEN - 26 AUGUSTUS 1995 DETAILAANVULLING - 29 AUGUSTUS 1995 BRIEF AAN DE CASA DE ESPAÑA D.D. 24 AUGUSTUS 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. H. DE SCHEPPER

SEPTEMBER 1995: 3 SEPTEMBER 1995 THE PHILOSOPHER, LAMENTATIONE, THE IMPERIAL TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK TE NOORDWIJK - 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995 CAMBIO DE DIRECCIÓN - 15 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF D.D. 7 DECEMBER 1994/TELEGRAAFARTIKEL TER ATTENTIE VAN DE HEER J.J.TH.STOUTJESDIJK - 18 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN - 20 SEPTEMBER 1995 BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 21 SEPTEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN - 25 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF BS/mvd/950404 D.D. 19 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN PROF.DR. BOB SMALHOUT

OKTOBER 1995: 30 DE OCTUBRE DE 1995 VISITA A MÁLAGA

NOVEMBER 1995: 1 NOVEMBER 1995 FAX 30-10-1995 TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 2 NOVEMBER 1995 UITNODIGING TER ATTENTIE VAN DRS D. TUIN TE BOEKELO - 4 DE NOVIEMBRE DE 1995 ATENTADO - 4 NOVEMBER 1995 EXPORTBEVORDERING TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 16 NOVEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE HEER DIRK TUIN

DECEMBER 1995: 1 DECEMBER 1995 INSTITUTO CERVANTES BENELUX (5) TER ATTENTIE MINISTER HANS DIJKSTAL VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 5 DECEMBER 1995 FAMILIEONDERZOEK/INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN EUROCOMMISSARIS MR HANS VAN DEN BROEK TE BRUSSEL - 12 DE DICIEMBRE DE 1995 PLAN DE EMPRESA (1) PARA EL MALACA INSTITUTO

18 DECEMBER 1995 BRIEF VAN 14 DECEMBER 1995 TER ATTENTIE VAN ANNE DE VOS VAN STEENWIJK - 23 DECEMBER 1995 HERBOUW HET VALKHOF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN - 23 DECEMBER 1995 BERICHTGEVING AAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN - 28 DECEMBER 1995 MIJN TWEEDE HUWELIJK TER ATTENTIE VAN ANNE DE VOS VAN STEENWIJK TE LOCHEM

CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 1996