Directie de Baak. T.a.v. drs. H.W. Lulofs. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Nijmegen, 18 augustus 1995. Beste Henk, Hartelijk dank voor je komst vanmiddag naar Sint Walrick. Ik heb dit buitengewoon gewaardeerd. Ondanks de beperkte tijd was er naar mijn idee sprake van een "high quality-gesprek". We hebben vele belangrijke punten de revue laten passeren die ik als vertrouwelijk beschouw. Jammer dat je niet van mijn aanbod in mijn beleidsplan gebruik kunt maken, maar het jaar 2000 is nog niet aangebroken en nieuwe koersen bepalen moet iedereen op gezette tijden. Je suggestie om met het RBA te gaan praten in het kader van de Melkert-banen zal ik verder in mijn plan opnemen. Wat mijn privé-bezigheden betreft heb ik je bij het afscheid nog iets over mijn familie-onderzoek kunnen vertellen. Ik wil het je toch nog even kwijt. Bijgaand artikeltje uit de Gelderlander van vandaag maakt melding van Prins Alexander de Merode. Nederland kent dus meer prinsen dan de prinsen van Oranje. Mijn bezoek aan het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag, deze winter, heeft mij een schat aan genealogische gegevens over ons familiegeslacht verschaft. Het boek NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE geeft aan dat ons oude ridder- en richtersgeslacht aan de familie de Merode geparenteerd is. Zo was Sire Hendrik II, Heer van der Heijden van Gronsfelt gehuwd met Jeanne de Merode van Rimberg. Hieruit is het geslacht Van der Heijden de Merode voortgekomen. Het gebied waar wij vanmiddag waren was eigendom van de kasteelheren Van der Heijden van Batenburg. De uitvinder-schilder Jan van der Heijden (1637-1712) was een kleinzoon van Goris Klaasze en Gijsberdje Joosten van Beerendonck. De Beerendonck is thans een recreatiegebied op 2 km afstand van Sint Walrick. Ik heb hier - volgens afspraak - mijn eerste slag op eigen kracht gewonnen op 30 april 1993. Na de beëindiging van de macht van de Inquisitie is in 1632 onze oorspronkelijke familienaam in ere hersteld "zijnde bevonden dat dien van ouds onder 't geslagt is benoemd geweest". De Van der Heijdens waren in Nederland en Duitsland Vrijheren en Vrijgraven. De familie Van Heyden leverde o.a. de Hertogen van Kleef en Gulik. Zij onderwierpen zich aan geen gezag in verband met hun oudste rechten op het Westeuropese grondgebied. Uiteindelijk zijn er wel vele Van der Heydens aan alle koninklijke en keizerlijke huizen van Europa verbonden geweest die hun souvereine vorsten ondersteuning hebben geboden. Dit thema heb ik niet meer met je kunnen bespreken. Bijgaand pakketje had ik echter wel in mijn tas. Het behoefde uiteraard echter enige toelichting. Vandaar dat ik het niet heb meegegeven en ik het je via de post nu alsnog heb doen toekomen. Het zijn twee foto's van een collage die ik na veel overdenkingen heb samengesteld. De basis hiervan vormt de foto van het verdrag tussen het Instituto Cervantes Benelux en het Málaca Instituto in oktober 1992.

Ik heb deze foto ook ooit aan Liesbeth laten zien. Zij vond het toen niet prettig dat ik haar met de afgebeelde mevrouw I. Wiladsen vergeleek. Ik hoop dat ik haar er nu een plezier mee doe haar foto een plekje in deze collage te hebben gegeven. Voorts tref je hierin de profielen van twee Van der Heijdens (Jonkvrouwe Maria Ernestina Alexandrina en "Don J.L."), een Nassau (hoogstwaarschijnlijk een "Nasse Au" van het Heydense grondgebied Hessen), Prins Willem van Oranje en een Bourbon, Koning Juan Carlos, vermoedelijk van het geslacht De la Bruyère de Bourbon. Ik laat graag de beelden spreken. Het zijn twee exemplaren. In principe één voor jou en één voor Liesbeth. Jij kunt beter dan ik beoordelen of zij dit op prijs stelt. Zo ja, dan graag een exemplaar aan haar. En zoals gezegd: ik heb haar altijd hoog gehouden en ben veel, zoniet voortdurend, voor haar in de bres gesprongen en heb geen behoefte om daar van af te wijken. Tenslotte: Ik heb de collage thans aangevuld met een beeld van Joseph Haydn (de Oostenrijkse tak), die het volkslied

Einigkeit und Recht und Freiheit

heeft gecomponeerd, van de CD "Lamentatione, The Philosopher, The Imperial". Die krijgen jullie binnenkort van mij. Ik neem mij tevens voor mijn handelsmerk Instituto Cervantes Benelux te laten overtoppen met een gouden keizerskroon cf. het wapen van de familie Van Heyden (Nederlands Adelsboek) (1814):

"In een gouden hartschild een dubbele zwarte adelaar, beide koppen overtopt met een gouden keizerskroon".

Als subtitel van het logo denk ik aan

Unidad, Justicia y Libertad

Henk, hartelijke groet. Ik ben blij voor jullie dat het goed gaat met de Baak.

3 SEPTEMBER 1995 THE PHILOSOPHER, LAMENTATIONE, THE IMPERIAL TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN