FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

PRINSJESDAG 2011

J.L. van der Heijden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Z.K.H. prins Willem Alexander Noordeinde 69. 2514 GD 's-GRAVENHAGE. Nijmegen, 14 januari 1996. Koninklijke Hoogheid, Als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux heb ik hiermede het grote genoegen u een functie aan te bieden in het bestuur waarvan het beleidsplan berust bij de Nederlandse Regering. Op advies van de Minister van Binnenlandse Zaken rapporteer ik thans hierover aan de Minister van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Mijn beleidsplan sluit goed aan bij de functies van het Nederlandse staatsbestel waarop U zich momenteel oriënteert, zoals Justitie en Bedrijfsleven. Eén van mijn vermoedelijke voorvaderen, Gaspar van der Heyden (1530-1586), geestelijke vader van de Staat der Nederlanden en grondlegger van de Nederlands Hervormde kerk, auteur van de Heidelbergse Catechismus, persoonlijke vriend van prins Willem van Oranje en Marnix van Sint Aldegonde, was op 12 juni 1575 als getuige aanwezig bij het huwelijk van Prins Willem met Charlotte de Bourbon te Brielle. Koning Juan Carlos de Borbón y Borbón is eveneens van mijn plannen op de hoogte. Ik zou er buitengewoon eer in scheppen een oude familietraditie in ere te herstellen om met de Prins van Oranje samen te werken. Met vriendelijke groet en Hoogachting, J.L. van der Heijden. Stichting Cervantes Benelux.

29 JANUARI 1996 UW SCHRIJVEN 96/wa/mjv TER ATTENTIE VAN ZKH DE PRINS VAN ORANJE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN