Aan de burgemeester van Nijmegen De weledelgeboren heer E. d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN Nijmegen, 15 mei 1995

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Hooggeachte Heer d'Hondt Op mijn aan u persoonlijk gerichte brief van 29 april jl. ontving ik een telefonische reactie van een van uw medewerkers. Daar kan ik dus niets mee. Gaarne ontvang ik van u - als burgemeester van Nijmegen - persoonlijk en schriftelijk een inhoudelijk stevig onderbouwde reactie. Deze reactie is zeer belangrijk in het kader van mijn dissertatie die ik op dit moment over het betreffende onderwerp onder handen heb. Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Hoogachtend, Johannes L. van der Heijden

19 MEI 1995 BRIEF BD14r/jr TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN