Aan de burgemeester van Nijmegen De weledelgeboren heer E. d'Hondt Burchtstraat 20 6511 RD NIJMEGEN

Nijmegen, 29 april 1995

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Hooggeachte Heer d'Hondt

In een brochure van de Gemeente Nijmegen las ik dat het wapen van Nijmegen een schild heeft met een dubbelkoppige adelaar.

"In goud, een dubbele adelaar van sabel, op de borst in een hartschild van azuur een dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen, getongd en genageld van keel, het schild gedekt door een keizerskroon van goud, gevoerd van keel, en vastgehouden ter rechterzijde door een leeuw van goud en ter linkerzijde door een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel."

In een publikatie van de Hoge Raad van Adel (Nederlands Adelsboek) lees ik over het familiewapen van de familie Van Heyden
(1814): "In een gouden hartschild een dubbele zwarte adelaar, beide koppen overtopt met een gouden keizerskroon".

Het wapen met het gouden hartschild, de dubbele zwarte adelaar, beide koppen overtopt met een gouden keizerskroon van de familie Van Heyden is in 1814 officieel door de Hoge Raad van Adel vastgesteld, twee jaar eerder dan het wapen van Nijmegen.

Genealogisch behoort de familie Van Heyden en Van der Heijden tot hetzelfde familiegeslacht. Gaarne verneem ik van u op grond van welke situaties en welke rechten de stad Nijmegen ons familiewapen draagt. Hoogachtend, Johannes L. van der Heijden

15 MEI 1995 MIJN BRIEF VAN 29 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN