J.L. van der Heijden NIJMEGEN. Study Travel. T.a.v. Jos van Kerkhoff. Postbus 1197. 6501 BD NIJMEGEN. Nijmegen, 21 mei 1995. Geachte heer van Kerkhoff, Uw spontane toezending van de informatie over de 15-Daagse Lingua-cursus in het Malaca Instituto heb ik in dank ontvangen. Met de directie van het Malaca Instituto heb ik al vanaf 1985 een goede persoonlijke relatie.

Ik veronderstel dat bij u wel bekend, maar ik wil er ook met alle plezier een keer verder over doorpraten. In 1992 heb ik in samenwerking met de directie van het Management-opleidingsinstituut van het VNO de Baak in NOORDWIJK een bedrijfsplan ontwikkeld onder de naam Instituto Cervantes Benelux. De naam Instituto Cervantes is als handelsnaam mijn persoonlijk eigendom en als zodanig in het Benelux-merkenregister geregistreerd. Mevrouw Ida Willadsen, directeur van het Malaca Instituto, is van dit initiatief op de hoogte.

Zij vond het plan geniaal en ik heb 'bij operationalisering' van het Instituto Cervantes Benelux een samenwerking toegezegd. In dit kader ben ik erg gelukkig dat u de draad, in een tijd dat dat voor mij erg moeilijk was, heeft opgepakt. Ik denk dat het goed is dat we eens samen om de tafel gaan zitten om te kijken of we onze krachten kunnen bundelen. Uw activiteiten sluiten naadloos bij mijn beleidsplan aan. Het plan wordt door De Baak/VNO ondersteund, is bij het bestuur van de Vereniging Spaans op School bekend en de Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken heeft het plan ooit positief gewaardeerd. Ook van Su Real Majestad don Juan Carlos de Bourbon ontving ik gisteren nog een positieve reactie op mijn initiatief.

Als bestuurslid van de Vereniging Spaans Op School wil ik geen ongewenste belangenverstrengeling, maar ik vind het wel belangrijk alle zaken die betrekking hebben op het belang van de Nederlandstalige hispanisten - in ons aller belang - bespreekbaar te maken. Ik kom aanstaande zaterdag graag op uw informatiebijeenkomst. Wellicht kunnen we bij die gelegenheid agenda's trekken. Met hartelijke groet, John van der Heijden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ONTWIKKELINGEN

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN