Directie Study Travel. De Heer J. van Kerkhoff. Postbus 1197. 6501 BD NIJMEGEN. Nijmegen, 27 juli 1995. Beste Jos, In het verlengde van ons gesprek op 31 mei jl. vind ik het belangrijk je van een aantal ontwikkelingen in kennis te stellen.

1. Ik heb Ida Wiladsen medegedeeld dat het idee om Study Travel t.z.t. In CERVANTES REIZEN en/of VIAJES CERVANTES om te dopen jou aanstaat. Hiervoor krijg je van mij alle mogelijke medewerking.
2. De advertenties van de Casa de España onder de naam 'Instituto Cervantes' heb ik aangevochten.
3. In de bestuursvergadering van de
Vereniging Spaans op School van 16 juni jl. heb ik de ontwikkeling van de Stichting Cervantes Benelux uiteengezet, waarvan de activiteiten in april 1993 zijn bevroren.
4. Ik neem mij voor de Stichting vanaf 1 oktober 1996 operationeel te laten worden.
5. Tot die tijd zal ik - na goedkeuring door de ledenvergadering - de VSOS-secretariaatsfunctie vervullen en het bestuur van alle verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.
6. Bij operationalisering van de Stichting Cervantes Benelux stap ik uit het VSOS-bestuur.
7. Op 8 juli jl. heb ik mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux aan een redesign onderworpen en hierin m.b.t. jouw organisatie vermeld:
"De reisorganisatie wordt verzorgd door 'Study Travel' te Nijmegen en Kleve, dat - zodra daar algehele overeenstemming over bestaat - zal gaan opereren onder de naam CERVANTES REIZEN, VIAJES CERVANTES of 'Instituto Cervantes Reizen'."
8. Van het
Spaanse Instituto Cervantes ontving ik het verzoek van het gebruik van de naam 'Instituto Cervantes' in de Benelux af te zien. Zij hebben - juridisch gezien - te kwader trouw het merk met terugwerkende kracht van een half jaar per 31 januari 1992 in de Benelux gedeponeerd.
9. Ik beschik over een uitstekend team advocaten, van gerenommeerde bureaus, die in het merkenrecht zijn gespecialiseerd. Ik neem in deze situatie juridisch een sterke positie in.
10. Ik zal de Spanjaarden een samenwerkingsvoorstel doen toekomen ná hun beleidsplan te hebben ontvangen. Uitgangspunt is: eerst de belangen van álle Nederlandstalige hispanisten en bonafide Nederlands-Spaanse bedrijven veilig stellen, dán praten.
11. Mijn beleidsplan berust thans bij een aantal beleidsbepalende Nederlandse organisaties, die ik om hun ondersteuning heb gevraagd.
12. Ook de Belgische achterban wordt gemobiliseerd.

Ik ben bereid op korte termijn het beleidsplan met je door te nemen. Je bent wederom van harte welkom bij mij thuis. Ik verzoek je hierom 'cuanto antes' contact met mij op te nemen. Hartelijke groet, John van der Heijden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

BELEIDSPAN

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN