Aan de Minister President De weledele heer Drs W. Kok Korte Vijverberg 3 2513 AB 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 11 juni 1995

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Kok, Uit de pers vernam ik dat U binnenkort in Cannes een lans gaat breken voor de verdere operationalisering van Europol binnen de Europese Unie. In 1992 heeft de Spaanse Minister van Justitie, de Heer Belloch, voor de Spaanse televisie openlijk toegegeven dat de Spaanse politie en justitie het criminaliteitsprobleem niet meer aankunnen. Hij heeft hierbij gepleit voor een snelle operationalisering van Europol. Ook heeft Spanje blijkbaar behoefte aan een verscherpte kustbewaking van de Andalusische kust. Ik meld u dit omdat ik van mening ben dat u wellicht van Spaanse zijde verdere ondersteuning ten behoeve van uw onderhandelingen kunt verwachten. U veel succes toewensend. Met de meeste hoogachting, J.L. van der Heijden Bestuurslid Stichting Cervantes Benelux.

14 FEBRUARI 1996 DRUGSPROBLEMATIEK TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN