De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Aan de Minister President De weledele heer Drs W. Kok Korte Vijverberg 3 2513 AB 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 1996 Betreft: DRUGSPROBLEMATIEK Kenmerk: ICB/REGNL960214

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer Kok, Met betrekking tot het voorstel van enkele leden van de binnenstad van Amsterdam tijdens het partijcongres van de Partij van de Arbeid op zaterdag 10 februari jl . tot het vrijgeven van softdrugs stel ik u voor dit probleem aan een referendum te onderwerpen. Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking het gedoe rond drugs 'spuugzat ' is en niet gaarne de les wordt gelezen door 'de binnenstad van Amsterdam'. Het wordt tijd dat we op een gezonde basis aan de toekomst van het nieuwe Europa kunnen gaan werken. Hoogachtend, Instituto Cervantes Benelux

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN