FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

AANGETEKEND De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 19 november 1996 Betreft: VORDERING Kenmerk: ICB/FIN961119 Geachte heer Zalm, Het NRC van gisteren meldt een meevaller dit jaar van 230 miljoen. Gaarne verzoek ik u mij mede te delen of hierbij al rekening is gehouden met mijn factuur van Hfl. 80.000.841,- aan de CRI, waarvan bijgaand afschrift. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden Bijlage: Brief aan de kasbeheerder van de CRI d.d. 15 november 1996 VORDERING TER ATTENTIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN DIVISIE CRI, kenmerk ICB/CRI961115

22 NOVEMBER 1996 NIEUW BEDRIJF TER ATTENTIE VAN MINISTER GERRIT ZALM VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN