De heer Prof. Dr. M.P.A.M. Kerkhof. Nijmegen, 30 mei 1995. Beste Max, Aansluitend aan mijn brief van 15 mei jl. vraag ik hiermee jouw aandacht voor een aantal ontwikkelingen m.b.t. het 'Instituto Cervantes'. Afgelopen zaterdag zijn er advertenties in de Volkskrant verschenen waarin het Spaanse Instituto Cervantes - in strijd met mijn merkenrecht - ervan blijk geeft op de Nederlandse markt actief te zijn geworden. Ik heb hier vandaag in een aangetekend schrijven op gereageerd. In punten samengevat is de inhoud van de brief:

1. Ik heb onlangs een herhalingsdepot verricht van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux
2. Het plaatsen van hun advertentie is in strijd met mijn merkenrecht
3. Mijn persoonlijk schade beloopt hierdoor in de honderdduizenden tot miljoenen guldens
4. Uiteenzetting wordingsgeschiedenis Instituto Cervantes Benelux i.s.m. de Baak
5. Het is belangrijk om de krachten te bundelen
6. Ik bied de directie van de 'Casa de España' daarom een plaats aan in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux
7. De Stichting kan dan verder gebruikt worden als overlegplatform teneinde gezamenlijk een nieuwe koers te bepalen.

De Stichting Cervantes Benelux, die vanaf april 1992 tot op heden 'slapende' is geweest, dient op zeer korte termijn actief te kunnen worden teneinde snel tot een nieuwe strategieformulering te kunnen komen. We zullen moeten starten met een rompbestuur en ik verzoek jou thans om in dit bestuur zitting te nemen. Dit verzoek heb ik ook gericht aan jouw collega Prof. H. de Schepper. Eveneens heb ik de penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux verzocht wederom actief te worden. De overige leden van de VSOS heb ik vooralsnog niet verder geïnformeerd. Ik heb in eerste instantie richting Casa de España gereageerd als eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes'. Uiteraard breng ik het onderwerp in de komende VSOS-bestuursvergadering aan de orde. Graag op zeer korte termijn contact. Hartelijke groet.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN