De heer Prof. Dr. M.P.A.M. Kerkhof. NIJMEGEN. Nijmegen, 15 mei 1995. Beste Max, Dank voor je enquêteformulier. Ik heb vrijdag in het VSOS-bestuur laten weten dat je hierin hebt aangegeven dat je bereid bent je werkervaring op het gebied van de internationale betrekkingen voor de vereniging in te zetten. Voor zover ik het nu kan overzien past het 'item' internationale betrekkingen niet binnen het kader van de statutaire doelstelling van de VSOS. Ik heb het bestuur wel laten weten dat de rechtspersoon Stichting Cervantes Benelux beschikbaar is als 'parasol-organisatie' voor alle hispanisten in de Benelux. Ik streef op termijn naar operationalisering van de Stichting en zoek thans - met betrachting van uiterste zorgvuldigheid - naar bestuurders uit de sectoren bedrijfsleven, onderwijs cultuur en wetenschap, economie, justitie en buitenlandse zaken in Nederland, België en Spanje. Voor mij ben jij een serieuze kandidaat voor de sector 'wetenschap' als je dat zou willen. Bij operationalisering van de Stichting, die naar mijn idee de totale belangenbehartiging van Nederlandstalige hispanisten dient na te streven, heeft dat persoonlijke consequenties voor het bestuurslidmaatschap van de VSOS. Ingeval jij voor een dergelijke functie zou voelen zou de heer Dr. Hub Hermans uit Groningen volgens het VSOS-bestuur een geschikte opvolger voor jou als vice-voorzitter zijn. Deze aangelegenheid heb ik ook besproken met jouw collega Prof.Dr. H. de Schepper. Hij zal hieromtrent met jou in overleg treden. Ik heb afgesproken de verdere Cervantes-plannen met het VSOS-bestuur te bespreken. Zij hebben uitstekend voorwerk verricht. Hartelijke groet.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN