J.L. van der Heyden van den Broek De Wellenkamp 15-30 NIJMEGEN De Weledelgeboren Heer Mr. H. van den Broek (Commissaris Europese Commissie) p/a Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB 's-GRAVENHAGE Nijmegen, 5 december 1995 Betreft: FAMILIEONDERZOEK/INSTITUTO CERVANTES BENELUX.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Van den Broek, In het kader van een familieonderzoek ben ik afgelopen week op uw curriculum vitae gestoten en heb hierin enkele interessante parallellen ontdekt met mijn levensverhaal. In het kader van een voorgenomen dissertatie verricht ik thans een genealogisch onderzoek naar mijn voorouders Van der Heyden en Van den Broek. Mijn stamreeks van de Van den Broeken gaat thans terug tot Adriaan van den Broek (Prinsenhage 1823 - 's-Hertogenbosch 1886). Zijn zoon Nicolaus ('s-Hertogenbosch 1858 - 1922) had negen kinderen, waarvan de oudste, Adriaan G., oudste broer van mijn grootvader Johannes L., zich in Hilversum heeft gevestigd. In de periode 1988-'89 heb ik, evenals u, een managementopleiding bij de Baak te NOORDWIJK gevolgd en daar nadien tot 1991 een staffunctie vervuld. In het kader van een loopbaanadvies vanuit de Baak heb ik nadien het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux ontwikkeld dat erin voorziet alle Nederlandstalige hispanisten in de toekomst werk te bieden binnen de Nederlands-Spaanstalige betrekkingen. Mijn activiteiten in het kader van dit beleidsplan hebben ertoe geleid dat ik mijn werkzaamheden gedurende enige tijd tot criminaliteitsbestrijding heb moeten beperken t.g.v. een enigszins vervuild bedrijvenbestand in de Nederlands-Spaanstalige handelsrelatie. De door mij gesignaleerde problematiek wordt thans door de parlementaire enquêtecommissie Van Traa doorgelicht. Dit houdt in dat ik op korte termijn tot verdere ontwikkeling van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux kan overgaan. In de Benelux beschik ik - middels een merkdepot - over het exclusieve recht tot het gebruik van de naam Instituto Cervantes voor het marktsegment opleidingen, cursussen en trainingen. Ik ben een vermoedelijke nazaat van het Huis Van (der) Heyden uit Heyden in Lippe, dat in de middeleeuwen tot de hoge adel behoorde. In die hoedanigheid heb ik Hare Majesteit Koningin Beatrix en Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón begin mei van dit jaar - conform bijgaande teksten - van mijn motieven tot de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux in kennis gesteld. Zij hebben daar middels een brief van onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Secretaris Generaal van het Spaanse Koninklijk Huis in positieve zin op gereageerd. Graag zou ik op korte termijn met u kennis willen maken als eventueel familielid en als Europees Commissaris. Ten aanzien van het eerste punt zou ik graag over uw genealogische gegevens beschikken teneinde dit in het genealogisch onderzoek naar de Van den Broeken op te nemen. In uw hoedanigheid als Europees Commissaris zou ik graag om uw ondersteuning willen verzoeken voor de ontwikkeling van het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Graag verneem ik van u waar en wanneer wij elkaar kunnen treffen. Bij voorkeur in een informele sfeer. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heyden van den Broek.

2 DECEMBER 2007 Mr. Hans van den Broek is vermeld in INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED, VOORTGANGSRAPPORTAGE, REPORT, WEDDING, REPORT 34 - SOLVING THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN THE UNITED KINGDOM, LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES ON BEHALF OF MR MOHAMED AL FAYED, FAMILIEBERICHTEN, ALTHORP, CERVANTES FONDS, QUO VADIS, WARWICK, SMART, INTIMI, KERSTMIS 1998, EUROPESE ZAKEN, PLUS ULTRA, DE PAARSE STROPDAS, MIRADOR DE LA REINA, PAVO REAL, BESCHUIT MET MUISJES, ALL IN THE FAMILY, ONTWIKKEL UW BEDRIJF, VAN DEN BROEK, FRIESLAND BOPPE, CUMPLEAÑOS, JOINT VENTURE, OP WEG NAAR KERST, BROMBEEK, REPARATIEWERKZAAMHEDEN, WISSESDWINGER, CASAUBON, ACTUALIDADES II, OLIFANTEN, PEACE AND TRANQUILITY, NUEVO LANJARÓN, KWALITEITSINSTITUUT, BEURSWAARDE, RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR III, PLUS INTEGRATION, NEUES ELAN, EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY, VON HEYDEN ZU KÖNIG, VERDRAG VAN NICE, OLIVIER, JOOST ZAL HET WETEN, STICHTING CERVANTES BENELUX, GELUKWENS, TRAFFORD PUBLISHING IN VICTORIA IS THE MOST IMPORTANT PUBLISHER IN THE WORLD, EEN NIEUWE REGERING, LACAUNE, ZESDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD: DAG VAN DE WAARHEID, VERDERE BELEIDSONTWIKKELING, KONINGINNENDAG, EEN BELANGRIJK SIGNAAL, HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX IN BRUMMEN, BILL CLINTON EN CERVANTES, CONGRES VOOR HET NEDERLANDSE BEDRJFSLEVEN AAN DE COSTA DEL SOL (1) en HUIS TER DUIN.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN