Woensdag 30 april 2003 - KONINGINNENDAG
Ik wacht met smart op een uitnodiging om samen onze uitdagingen te lijf te gaan. Aan de monarchie kan niet meer worden getornd. 86 procent van de Nederlandse bevolking staat achter onze staatsvorm volgens het NIPO-onderzoek dat Maartje van Weegen thans voorleest. Máxima staat nu op de eerste plaats op de populariteitsladder van de Koninklijke Familie. Dan heb ik de Stichting Cervantes Benelux dus niet voor NIETS opgericht. Ik ben wel van mening dat Máxima en Willem-Alexander het aan hun eer verplicht zijn mij een bevredigende reactie te doen toekomen op de correspondentie die ik inzake De Eikenhorst in Wassenaar tot op heden heb gevoerd. Te beginnen met mijn brief als vermeld in LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR. De heer Jan Tromp is van mening dat de heer Roy van Zuydewijn en Margarita onhandig hebben geopereerd met hun brief aan de Tweede Kamer omdat er ook nog een rechtszaak loopt. Inzake mijn eigen positie zijn de gevoelens enigszins gemengd. Ik ben nog niet in kennis gesteld van de lopende juridische zaken en heb voorzichtig fractievoorzitters in de Tweede Kamer van het een en ander in kennis gesteld teneinde te voorkomen dat ik voor een politieke doodzonde zou worden beticht. De beelden uit Deventer herinneren mij aan het bezoek dat ik ooit met mijn toenmalige collega Boogaard heb gebracht aan Kluwer teneinde de mogelijkheid te bestuderen om het taleninstituut aan die uitgever te verkopen. Die onderhandelingen dateren al van 1980 in het Bilderberghotel in Oosterbeek. Ik denk dat dit bedrijf nog steeds een belangrijke rol kan vervullen bij de opbouw van INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. Ref. 7112CEditions. Ik heb deze webpagina (aangehecht) thans als volgt aangepast: 7.1.12 Cervantes Editions ofwel Cervantes Publishing. 7.1.12.1 Directie Wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
7.1.12.2 Doelstellingen Uitgave van leerboeken, cursusmateriaal en alle wetenschappelijke en professionele informatie welke de Cervantes-organisatie ten dienste staat. 7.1.12.3 Shareholders Uitgeverij Coutinho, Editorial Edelsa, Editorial SM, Uitgeverij Elsevier Wolters Kluwer, Librería Cervantes Salamanca.

7.1.12.4 Verrichte acties
Uitnodigingen verzonden aan Coutinho, Edelsa en SM. Coutinho is geïnteresseerd in participatie. Ook Intertaal in Amsterdam is ingelicht. Brieven en bezoek aan Wolters-Kluwer te Deventer ref. brieven AFSPRAAK 14 MAART 1996 TER ATTENTIE VAN DE MANAGER OPLEIDINGEN VAN KLUWER BEDRIJFSOPLEIDINGEN, UW INFORMATIE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KLUWER BEDRIJFSWETENSCHAPPEN en HRM REVIEW TER ATTENTIE VAN KLUWER BEDRIJFSINFORMATIE.
7.1.12.5 Te verrichten acties Follow up. Conform het gestelde in FRITS BOLKESTEIN bestaat er reeds een bedrijf met de naam Cervantes Publishing. In principe is dit bedrijf welkom in INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED als zijnde deze werkmaatschappij. Onderhandelingen kunnen hierover worden geopend. CERVANTES SPAANS IN SPANJE EN LATIJNS AMERIKA. Terug naar inhoud. De gemelde brieven tref je tevens aangehecht aan. Ten gevolge van de veranderde situatie op 31 augustus 1997 ben ik nog niet op dat aanbod teruggekomen. Bij deze dus. Onze gemeenschappelijke relatie met Wolters-Kluwer dateert nog uit de Baaktijd (Management Selectuur). De familie Halbertsma heeft in deze stad ook nog een belangrijk stukje geschiedenis liggen.

1.1.1.10.1.1.1 Joost Halbertsma Dr, H416, M Geboren: 23 oktober 1789, Grouw. Overleden: 27 februari 1869, Deventer, leeftijd: 79. Beroep: Litt. doct. h.c., Doopsgezind predikant laatstelijk te Deventer. Familietak sterft uit in 1995. Doopsgezind predikant te Bolsward en te Deventer. Letterkundige (Leiden), collectioneur van oudheden Friesland betreffend. Echtgenote: Johanna Iskje Hoekema, H250, V Geboren: 6 april 1794, Workum. Overleden: 30 juni 1847, Deventer, leeftijd: 53. Vader: Petrus Hoekema Ds, H250, M. Moeder: Sjoerdje Sjoerds, S632, V. Gehuwd: 1 mei 1816. Kinderen: Petrus, M (1817-1852). Hidde, M (1820-1865), Watse, M (1823-1877), Tjalling Justus, M (1829-1849), Binnert Willem Anne, M (1833-1861).

De rode hoed van Hare Majesteit brengt mij in dat verband terug naar 28 september 2000 ref. HEYDENS KARWEI e.v. Ook de stadsomroeper van Deventer - met het Keizerlijke Wapen van Heyden op de borst - herken ik nog van de Districtsconventie van 1995. De stadskleuren rood en geel doen mij nog aan mijn sinterklaasgedicht denken van 1990 en hetgeen daaruit is voortgekomen. Vanzelfsprekend is er een relatie tussen Go Ahead en Ahead Only. Mijn eerste docent in Deventer was Rolf Straver, broer van de heer Ries Straver, hoofdcommissaris van politie van de regio Kennemerland en als zodanig medeverantwoordelijk voor de liquidatie van mijn naamgenoot in Alkmaar tien jaar terug. Zonder enige vorm van proces. De Eureka is vermoedelijk een passagiersschip van Rederij Scheer, hetgeen mij uiteraard aan Annet Scheer doet denken, waarmee wij prettig hebben samengewerkt. Rolf Straver heb ik het laatst gesproken na afloop van DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT in Nijmegen, nadat Hare Majesteit Museum Het Valkhof had geopend op 14 september 1999.

Bij de uitvoering van Belle en het beest moest ik vanzelfsprekend terugdenken aan mijn bezoek aan HAMPTON COURT PALACE op 4 augustus 1996 en de 'Dapperste Dodo aller tijden' nadat sportverslaggever Umberto Tan Prins Maurits had geïnterviewed. In verband met zijn huwelijksreis in die tijd naar het eiland Mauritius, waar de Nederlanders alle dodo's al eerder hadden uitgeroeid. Vooral de witte roos was daarbij goed gekozen. Ik meende zelfs een gescandeerd "Nijmegen" te hebben gehoord kort na de toespraak van Burgemeester James van Lidt de Jeude die de transparante paraplu zeer hoog heeft gehouden. De hele middag. Aardig ook om La Celestina in het Nederlands op te voeren. Hier in Nijmegen heeft men inmiddels begrepen wat de vertaling is van 'hideputa'. Hetgeen ik als hispanist tot grote tevredenheid afgelopen zondag in het Goffertstadion heb geconstateerd. Het ontbrak de heren alleen nog aan de juiste dossierkennis. Daar is Hans van den Broek beter in thuis. Lijkt mij. Het is mij immers niet bekend wie de moeder van de desbetreffende scheidsrechter was. Daartoe zal nog enig genealogisch onderzoek moeten worden verricht alvorens ik de desbetreffende benaming van de heren op de tribune kan overnemen. Alhoewel ik er weinig behoefte aan heb.

Leuk Maartje van Weegen weer aan het werk te zien. Sinds 1 september 1999 is zij immers een goede bekende op de Waalkade in Swan Lake City. Morgen ga ik met de trein naar Zutphen en met bus of treintaxi naar Warnsveld. Ik ben nog steeds budgettair beperkt maar hoop dat daar vanaf morgen een eind aan komt. Graag jouw medewerking. Alsmede van jouw collega's JOHN

1 MEI 2003 DE VERGULDE SLEUTEL