FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Tel. 024-3781959. TELEFAX Bestemd voor: Dienst van het Koninklijk Huis. T.a.v.: De Algemeen Secretaris van H.M. de Koningin. De Weledele Heer Ph. de Heer. Betreft: Landgoed de Horsten te Wassenaar. Afzender: J.L. van der Heyden. Aantal pagina's: 2. Zeer geachte Heer de Heer, Het Landgoed de Horsten, eigendom van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Christina, lijkt mij een uitstekende lokatie om in de toekomst delegaties te ontvangen teneinde de verdere ontwikkeling van het Instituto Cervantes gestalte te geven. Ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux heb ik een vordering op de Staat der Nederlanden van Hfl. 73.300.000 in verband met mijn bijdrage aan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Nederland gedurende de periode april 1993 - mei 1995. De Nederlandse regering is hiervan op de hoogte en dit heeft thans haar aandacht getuige bijgaande brief van de Minister President nr. 96MO05297/5382, die ik gisteren mocht ontvangen.

Na een regeringsbesluit tot toekenning van gemelde vordering aan de Stichting Cervantes Benelux doe ik gaarne ten behoeve van de Stichting een bod op het landgoed met opstallen van het Landgoed de Horsten ter grootte van Hfl. 7.500.000. Zodra de transactie is geëffectueerd kan op korte termijn na de zomervakantie de eerste vergadering van een nieuw te vormen stichtingsbetuur - bij Hare Majesteit en de Prins van Oranje bekend - op De Horsten worden bijeengeroepen. Voor de goede orde meld ik U dat ik gedurende de periode 1 tot en met 10 augustus a.s. samen met mijn zoons Marcus Floris en Raimundus Johannes een bezoek breng aan Engeland: HAMPTON COURT, WINDSOR CASTLE, Henley-on-Thames, Blenheim Castle, Stratford-upon-Avon en Oxford. Met gevoelens van de meeste hoogachting, Bijlage: Brief Nr. 96MO05297/5382 d.d. 12 juli 1996 van Minister-President W. Kok

31 JULI 1996 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN