15 oktober 1999. Betreft: REPARATIEWERKZAAMHEDEN Kenmerk: JH/LH991015. Dear Elizabeth, Noordwijk, woensdag 13 oktober 1999. 12.18 De Baak, kamer 246. Vertrokken Nijmegen Dukenburg 9.51. Actualiteit: METRO pagina 7: Kok bepleit Europees sociaal beleid. Hiermee is de trend gezet voor vandaag en de komende dagen. In dit verband vond ik gisteren nog een brief met de volgende tekst: "Government Game. Instituto Cervantes t.a.v. de heer J.L. van der Heyden. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. Datum: 15 april 1997. Ref: JR. Betreft: Government Game 1997. Geachte heer Van der Heyden, Hartelijk dank dat wij uw foto in onze campagne hebben mogen gebruiken!

Dit najaar wordt het Government Game voor de vierde keer gespeeld. Tijdens dit simulatiespel kunt u beleidsbeslissingen nemen die bewijzen dat paars u echt staat. En u ziet direkt de uitwerkingen daarvan! Bent u in staat het financieringstekort te verkleinen en de burgers tegelijkertijd tevreden te houden? Wat doet u wanneer ambtenaren gaan staken?! Deelname etc..." Hierna volgt er een stuk standaardtekst uit de tekstverwerker en de afsluiting "Met vriendelijke groet, Jeffrey Rijkhoff, MCC Nederland."

Wel een misser van chotta erre. Ik had hem helemaal geen toestemming gegeven om mij op de plaats van de koningin neer te zetten, maar dat knipoogje van Hare Majesteit heeft al veel vergoed vorig jaar. Nu verder de praktische utwerking. Hans van den Broek verscheen gisteravond al in het programma Barend en Van Dorp. Ik zou mij daar tot op heden nooit voor geleend hebben. De heren werken op dezelfde wijze als de voormalige grootinquisiteurs in ons rijk waar de zon nooit ondergaat. Daar ben ik niet zozeer van gecharmeerd. Zij hadden de indruk dat de heer Van den Broek nu minder macht zou hebben nu hij geen deel meer uitmaakt van de Europese Commissie. Zij zien daarbij blijkbaar over het hoofd dat ons bedrijf een veel machtiger instituut is dan de commissie. Tot op heden hebben wij nog steeds een voortrekkersrol vervuld, zoals gisteren door de Minister-President in Parijs verwoord. Dat zal nog verbeteren vanaf het moment dat 'onze' Hans (het lijdt voor mij geen enkele twijfel dat hij familie van mij is) in het bestuur van de holding zitting neemt. Leuk dat zijn vrouw José ook tot de aanwezigen behoorde. Met name in verband met de rede van Willem-Alexander over watermanagement, die werd vertoond. Die presentatiefunctie kan het beste worden overgenomen door de heer Jan Mulder, voormalig voetballer uit Winschoten. De heer Mulder weet klaarblijkelijk met zijn tijd geen raad en is af en toe diep onderuitgezakt in de RTL4-studio te ontwaren voor de televisie. Gisteravond kreeg hij echter een kleine opleving. Dat moet hij vaker doen. Aangaande mevrouw Van den Broek werd mij vorig jaar op de tribune van de Lange Voorhout nog gevraagd door mijn buurvrouw: "Wat vind jij daar nou van? Nu heeft Beatrix aan José van den Broek gevraagd om een nieuwe vriendin voor Alex op te zoeken." Daar is zij dus aardig in geslaagd. Het succes van paars zal zich dus doorzetten tot in lengte van dagen. 13.10 Denk dan eens aan Rosa Monckton, want ik heb vandaag geen rozen meegebracht. Je komt niet elke dag iemand tegen met wie het meteen 'klikt'. Dat gebeurt mij ook nog niet. Maar ik ben dik tevreden dat ik hier weer op de Baak zit te tikken. Mijn voorgestelde persconferentie op Schiphol is klaarblijkelijk ook nog prematuur zolang de zaak Al Fayed onder de rechter is. Ik heb vastgesteld dat er ook nog een claim op hem rust van de zijde van de familie Spencer. Ik mag aannemen dat Anthony Julius die zaak voor hen behartigt. Uiteraard stel ik het op prijs als hij de totale waarheid aan het licht brengt. Het is vandaag immers precies een jaar geleden dat de Prins van Wales mij terzake op de hoogte heeft gehouden.

Donderdag 14 oktober 1999. Liefde is... ...iemand om tegen te leunen. Als vanouds. Zou ik bijna zeggen. Natuurlijk kun je weer op en tegen me leunen. Het was een aardige middag en avond hier op de Baak. De groep bestond uit Adriaan Windig, Harry Starren, Lucas van Steveninck, C.P. van Beuzekom, Henny van Egmond, Willem Groenevelt, John van der Heyden, Chris Stam, Carla Peeters, Annie Rietveld, Hilco Klomp, Niek (N.W.) Stolp, Jelle Kramer, Marion Takens, Hester ter Wal, René Wingelaar en Philip van Notten. Philip werkt nu voor de Baak en is afkomstig van het Global Business Network. Hij specialiseert zich in De Wereld van Morgen. Reden waarom ik - na te hebben vastgesteld dat ik pas invloed op het systeem heb kunnen uitoefenen na eruit te zijn gestapt - over het geplande congres El Mundo de Mañana met hem heb gesproken. Ook de communicatielijnen heb ik hem uiteengezet. Hierop heeft hij mij zowel voor jou als voor mij bijgaande brochure Schep de toekomst verstrekt. Er staan nog prachtige villa's langs de Costa del Sol, mét zwembad en alles erop en eraan. Rachids vriendin kan ons bij het zoeken behulpzaam zijn. Men heeft hier echter ook leuke golfballetjes van de Baak. Die zijn goed bruikbaar aan de Costa del Golf. Ik zal er een paar kopen voor als er golfende gasten op bezoek komen. Ik verwacht dan ook dat dat geld gauw binnenkomt als eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Een zeer leuke ontmoeting had ik gisteravond in dat verband met Frits Wiersema. Ik vertelde hem waar ik mee bezig was in Spanje en hij reageerde enthousiast. Hij vertelde mij dat hij aan 'Oost-Europa' werkt en ik hem altijd kan bellen op de Baak of in de Malietoren. "Wat jij in Oost-Europa doet kunnen Wij (JH/LH) ook in Spanje" heb ik hem gezegd. "Dat idee is hier al gelanceerd" was daarop zijn antwoord. Hier laat ik het nu (10.45) even bij, want voor 11.00 uur moet ik uitchecken.

12.20 Gesprek met Aloys Bisscheroux. Hij heeft zijn c.v. verstrekt en gesolliciteerd als directeur. Lijkt mij inzetbaar. Ik wil meer van hem weten. 14.50 Schiphol. Bij het passeren van de metaaldetector was het telefoonnummer van het Ministerie van Justitie op mijn GSM-display verschenen. Ik heb teruggebeld en kreeg een receptioniste aan de telefoon. Ik heb haar gezegd dat ze mijn reactie kan noteren en aan Minister Korthals laten weten dat ik naar Spanje onderweg ben. 15.00 Ik lees in de Financial Times van vandaag page 4. De Minister van Justitie kan dus nu overgaan tot uitbetaling van mijn declaratie. Uiteraard zullen mijn medewerkers onder Spider naar behoren worden gehonoreerd zodra we de betaling hebben ontvangen. Na de officiële reactie op mevrouw Kalsbeeks bevindingen zal de bewijsvoering aangaande mijn vordering van fl. 80m. volledig rond zijn, de zaak rond Al Fayed hierbij inbegrepen. Voor vertrek van het vliegtuig heb ik het berichtje van Justitie bij de incheckbalie gemeld en het telefoonnumer van Justitie én van Buckingham Palace laten noteren. Ik trof nog enkele bekenden onderweg. Verder was de heer Aad van den Heuvel in het vliegtuig aanwezig, onze bekende presentator van o.a. Brandpunt. Ik had een leuk gesprek met een jongedame van wie ik vermoed dat zij een dochter is van de heer Van den Heuvel. Ze was met haar echtgenoot en twee kinderen van twee en vijf jaar onderweg naar Marbella.

Torremolinos, vrijdag 15 oktober 1999 De reis is wederom spoedig verlopen. Ik ben gewoon met de trein naar Torremolinos gegaan. Vertrek Aeropuerto 20.13. Om 20.45 was ik thuis. De flat was keurig schoongemaakt. Vannacht heb ik tot in de kleine uurtjes de computer geïnstalleerd met alle bestanden uit Nijmegen. Hij werkt perfect. Ik kan nu verder aan het werk. Te beginnen met het vastleggen van het programma Schep de toekomst. Het programma lijkt mij ook geschikt voor het Cervantes Management Centre. Ik denk daarbij aan de doelgroep Spaanse trainers die het programma hier in de diverse op te starten lokaties kunnen gaan uitvoeren. We hebben ook een programma-manager nodig. In dit verband werd ik bij de receptie nog even aangesproken door een nieuwe medewerkster van de Baak t.w. mevrouw C. van Frankenhuyzen. Zij bood mij haar diensten aan als programma-manager. Als dat te combineren valt met haar taken voor haar huidige werkgever denk ik dat zij voor ons bedrijf kan worden ingeschakeld. Alex van 't Hooft zag ik al kritisch kijken toen hij mij met haar in gesprek zag bij de receptie. Ik heb hem daarbij laten weten dat het niet mijn bedoeling is om de hele 'Baak' leeg te halen. Van dat soort kwalijke praktijken ben ik volledig 'wars'. Wij zijn overigens nog steeds niet getrouwd. Althans niet voor de burgerlijke stand of kerk. Daar zijn ook nog enkele scenario's voor nodig na mijn Nederlands Hervormde, Rooms Katholieke en Anglicaanse periode: Remonstrants misschien! Er zijn nog tal van keuzemogelijkheden open. Ik wil dit ten stelligste benadrukken in verband met mijn contact met Aloys Bisscheroux. Ik duld immers geen enkele concurrentie zoals je weet. 13.48 Onderstaand E-mailbericht naar Aloys verzonden:

"¡Hola Aloys!. Het was goed je gisteren weer eens te treffen na zoveel jaren op de Baak. Ik bevestig onze afspraak op 16 november aanstaande. Ook goed dat je wekelijks contact met Liesbeth hebt. Ik zal haar rapporteren in een brief. Ik beschik nog niet over haar E-mailadres. Dat zou de ontwikkeling van onze organisatie wel een stuk gemakkelijker maken. Jouw c.v. heb ik nog niet overgetypt. Het scheelt mij 'a lot of work' als je dat even kunt E-mailen. Bij voorbaat dank. Hieronder mijn c.v. in het Engels, zoals ik dat op 3 november 1996 aan mijn verongelukte partner in het Verenigd Koninkrijk heb doen toekomen: Curriculum Vitae English version".

Op het postkantoor heb ik het aangetekende stuk uit Engeland opgehaald. Het is afkomstig van Blake Publishing Limited en bevat het manuscript van mijn boek. De tekst van de begeleidende brief luidt:

"23 August 1999. Dear Sir/Madam, Thank you very much for your letter regarding 'The day Diana died'. Unfortunately, we do not feel that your material would suit our current list, and so will not be able to pursue the matter. However I would like to thank you for your interest in Blake Publishing, and to wish you every success in finding a suitable publisher for your work. Yours sincerely, Neil Kennett."

Die uitgever zal jij ongetwijfeld weten te vinden. Uiteindelijk wordt het toch een coproduktie. 17.30 Enige tijd gewerkt in Reunion. Ik denk dat Aloys hier het beste een tijdje kan meedraaien. Ik heb de hele middag geprobeerd het Malaca Instituto te bereiken, maar krijg voortdurend gesprekstoon. Un saludo. Bijlage: Schep de toekomst, GBN/de Baak. P.S. Ik heb ook weer de acceptgiro van het Haags Juristen College uit Engeland ontvangen ad Hfl. 875,-. Ik hoop dat we écht tot zaken kunnen komen op 16 november.

17 OKTOBER 1999 ROODKAPJE