Faxbericht Aan: Stichting Haags Juristen College. T.a.v.: T.Th.A. Manders. Van: J.L. Van der Heyden. Datum: 15 maart 1999. Tijd: 14.50. Geachte heer Manders, Bijgaande brief heb ik zoëven ontvangen. Zoals u weet heb ik het originele Annual Return toegezonden aan de voormalige directeur - Drs E.H. Halbertsma - van de Baak in Noordwijk. Ik verzoek u vriendelijk dienaangaande met haar contact op te nemen. De communicatie verloopt nog steeds via de Baak. U kunt haar dus - direct of indirect - bereiken via nummer 071 - 3690100 (fax 071-3690276). Het aandeelhoudersregister bevindt zich in Nederland. Van 19 maart tot 19 april ben ik weer terug. Ik zal het u dan doen toekomen voor het geval het niet in uw bezit is. Vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Uw schrijven d.d. 11 maart 1999.

22 NOVEMBER 2000 PROCESSTUKKEN TEN BEHOEVE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE