Faxbericht T.a.v. de heer P.A.W. Thiel. Van: J.L. Van der Heyden. Datum: 11-3-1999. Tijd: 9.30. Geachte heer Thiel, In mijn nieuwe appartement in Torremolinos heb ik gisteravond naar de voetbalwedstrijd Barcelona tegen het "Dreamteam" van Johan Cruyff gekeken. Dat zag er goed uit. Ik hoop dat er binnenkort ook reclameborden in Camp Nou kunnen worden geplaatst t.b.v. mijn bedrijf. Voordien zal ik echter dienen te verschijnen voor The Magistrate in Londen in verband met het ongeval van mijn partner in Parijs op 31 augustus 1997. Ik denk dat het goed is dat u mij daar vertegenwoordigt, tezamen met Mrs Carrollanne Lindley, die u nog in Amerika heeft ontmoet. Dan kan de Business zo snel mogelijk van de grond. Mijn directie-verantwoordelijkheden heb ik in de Benelux, Engeland en Wales overgedragen aan mijn oud-collega uit Noordwijk. Ikzelf sta daar thans te boek als Vice President van Instituto Cervantes Holding Ltd. De President woont in Kaapstad, Zuid-Afrika. Hij is bij mevrouw Lindley bekend. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales.

HERHALINGSDEPOT