1 november 2000. Betreft: EL MUNDO DE MAÑANA EMPIEZA HOY Kenmerk: JH/HdK20001101. Torremolinos, dinsdag 31 oktober 2000. Amigo Hermano, Het nieuws van vandaag. PRINSES MARILÈNE IN VERWACHTING. Dat is geen probleem. Hij of zij wordt in ieder geval wel lid van onze Cervantes Familie. Mijn gelukwensen gaan hiermee dus ook van harte uit naar het jonge echtpaar. Voor deze gelegenheid heb ik vandaag mijn T'-shirt van Café Soestdijk weer eens uit de kast gehaald.

Het is inmiddels al weer meer dan een jaar geleden dat ik daar op bezoek ben geweest. Dat was op 11 september vorig jaar. Gedurende het weekend van de eerste bijeenkomst van 'Management maakt meer kapot dan je lief is' op de Baak. Van Caroline kreeg ik een mailtje met de horoscoop en het bericht Liefde is... ..betoverend. Dat lijkt mij goed van toepassing op mijn bovenvermelde oogappeltjes. Aan MAURITS wiskundeleraar Hans Mulder heb ik immers het permanent recht op het handelsmerk Instituto Cervantes te danken. Voorts stel ik vast dat ons aller Gerrit Zalm zich thans actief bij de ontwikkelingen heeft betrokken.

Zalm: Vader Maxima deugt van geen kant. Ik ben van mening dat de heer Zalm eerst mijn gerechtvaardigde declaratie dient te betalen aan de Stichting Cervantes Benelux alvorens hij tot verdere bemoeienissen overgaat aangaande de ontwikkeling van ons bedrijf. Voorts vind ik het niet verstandig dat hij deze uitspraken doet alvorens de Minister-President zich gedetailleerd over mijn declaratie heeft uitgesproken. Eerst de eigen business onderzoeken derhalve en nadien vervolgens uitlatingen doen omtrent bij het proces betrokken derden. Zo hoort dat. Het uit de pas lopen van de huidige Minister van Buitenlandse Zaken lijkt nu reeds uit te lopen op het fiasco van de eeuw. En we zijn pas 10 maanden onderweg. Excuses Kok in bizarre soapopera. Dat is een goede zaak. Ze hebben immers nog een goede opvolger voor hem in hun eigen gelederen. Yellow Peter of course. Ik heb vandaag besloten het congres 'El Mundo de Mañana' - voor zover er nog een kans bestond om dit te laten doorgaan dit jaar - een jaar uit te stellen. Ik doe dit middels dit schrijven en verzoek je hiermee de direct betrokkenen hiervan in kennis te stellen. Aanleiding is het voortdurende gedoe van de Basken. Afgelopen zondag hebben zij hier onmetelijke schade aangericht in de hoofdstad. Rechter komt om bij aanslag in Madrid. Het zal duidelijk zijn dat ik onder deze omstandigheden niet kan instaan voor de veiligheid van de deelnemers aan het geplande congres. Ook kan ik van Liesbeth onmogelijk verwachten dat zij in deze situatie nog iets onderneemt op dit gebied. Zo had ik vanmorgen een prettig onderhoud met een dame uit Noordwijk. Zij had daar een pension gerund en is goed ter plaatse op de hoogte. Wij hadden het gesprek in het restaurant Casa Paco, waar de Nederlandse Club wekelijks bijeenkomt voor de gezelligheid. Dat wil ik graag zo houden. Zeker nu blijkt dat er wederom partijen blijken te zijn die zich wederrechtelijk bedrijfsinformatie hebben eigengemaakt. Nu is de KLM het slachtoffer.

Regelgeving accountants voorkomt uitlekken niet KLM woedend over diefstal geheimen. Een vreemde zaak. Al bij al is er klaarblijkelijk toch reden tot optimisme binnen onze toekomstige werkmaatschapij. Forse winstsprong voor KLM. "Op zo'n partner als Malev (Hongarije), zit niemand in Amstelveen echt te wachten", luidt het unanieme oordeel. Hier ben ik het uiteraard volstrekt mee eens. Het bevreemdt mij wel dat er nog geen gesprekken met Iberia zijn gestart. Kijkend naar de cijfers kunnen we stellen dat het bedrijf met name verliezen heeft geleden op de Noord-Atlantische en Centraal- en Zuid-Atlantische routes. Hier nemen respectievelijk British Airways en Iberia een belangrijke positie in. Dé fusiepartners bij uitstek derhalve. Samen met Swissair uiteraard. Want Bank Cervantes is al in de maak. Banken maken gedragsafspraak

Woensdag 1 november 2000
'Allerheiligen' (Todos los Santos) vandaag. Eerst het nieuws. Het eerste bericht komt uit Brazilië. "To: CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. Dear John L. Van der Heyden, We hope you had a busy and successful year. We are very pleased to announce more affordable prices as well as new features in our language programs such as:

· Internship / Volunteer work
· Soccer summer camp
· EcoTourism

Please feel free to contact me if you have any questions or need more information. We trust that we may count on your support and we look forward to hearing from you and to many years of successful cooperation in the future. With kind regards, Ernesto Lemos. Fast Forward Language Institute. R. Dep. José Lages, 499 - Ponta Verde. CEP 57035-330 Maceió / AL. Brazil Phone: Web: www.fastforward.com.br." Je ziet wel, my name is spreading around the world again. Tijd dus om de Baak verder bij mijn ontwikkelingen te betrekken. Ik begin de dag verder met de berichtgeving in de Telegraaf. Dat ziet er goed uit vandaag.

Aanvaring Kok en Van Aartsen. De Hoop Scheffer: "Er is hier een totaal gebrek aan communicatie." Die 'onafhankelijke derde' draagt de naam Herman de Koning. Het wordt immers ook tijd dat wij op korte termijn overgaan tot de aanschaf van een Purple Sovereign. Bij voorkeur nog voor mijn terugkeer naar Nederland op 12 december. Ik ben immers wederom in Schotland uitgenodigd met de jaarwisseling en ik heb mevrouw Frances Shand Kydd in Oban ooit eens beloofd een ritje met haar te gaan maken in die auto. Samen met haar dochter. Dat moet er nu maar eens van komen. Ik kan die mevrouw geen eeuwen laten wachten. Ik stel het derhalve buitengewoon op prijs als jij terzake actie zou willen nemen in de richting van jouw naamgenoot in Arnhem.

Het voormalige reclame- en communicatiebureau HINT uit ZEIST, van mijn voormalige leerling Spaans, de heer Piet Kort uit v/h Doorn, speelt hier klaarblijkelijk al op in. Dit bureau heeft in 1986 nog mijn reclamecampagne gevoerd ten behoeve van NIOW-Talen B.V. De heer Kort was toen zo vriendelijk om mijn bedrijf een leverancierskrediet te leveren van Hfl. 250.000,- Ik hoop dat het weer goed gaat met Piet. Dan kunnen we binnenkort weer eens samen een ritje maken. Jaguar komt met (duurdere) middenklasser. Mijn voorkeur gaat derhalve nog steeds uit naar 'The Purple One'. Voor zover ik op de pers kan afgaan is de KLM inmiddels overgegaan tot de totstandkoming van Cervantes Air. KLM aast op rest noodlijdend Martinair. Van Wijk zei dat zo'n diefstal iedereen kan overkomen. "Wij nemen de vertrouwelijke informatie ook mee naar huis", zei hij. Daarom ook worden geen stappen tegen KPMG overwogen. Daar heeft hij dus gelijk in. Gelet op ingevoegde brief van Hoofdcommissaris Velings te Nijmegen d.d. 26 september 1995.

Ik heb de heer Velings nadien nog geadviseerd zijn wagenpark uit te breiden met de Toyota Camry van autobedrijf Scholten, aangezien ik in die tijd behoefte had aan een startkapitaal voor ons nieuwe familiebedrijf. Niettemin is de heer Van Wijk goed op weg. Bij overname van Martinair is er slechts nog een kleine naamsverandering noodzakelijk. De kosten daarvan zullen tot een minimum beperkt zijn. Hij dient dan uitsluitend nog in alle tekstbestanden de naam Martinair in Cervantes Air om te zetten. It's as simple as that. De heer Martin Schröder blijft overigens van harte welkom in onze Raad van Bestuur ofwel in de Raad van Commissarissen. Dit geheel en al ter beoordeling van mijn beoogde President-Directeur, die binnenkort wederom grootvader dreigt te worden zonder adellijk nageslacht. Geen adellijke titel voor kind van Marilène Ik hoop dus dat de heer Hans van den Broek met voortvarendheid de uitvoering van mijn beleidsplan ter hand zal nemen. Dat zal vooral mijn moeder deugd doen, als bloedverwante. Zeker in verband met het feit dat de heer Zalm klaarblijkelijk nog steeds zijn verplichtigen jegens de Stichting Cervantes Benelux niet is nagekomen. Het verbaast mij daarom ook geenszins dat de partij van Ruud Lubbers in dat verband thans tot de aanval is overgegaan. CDA valt over uitlating Zalm. Het CDA eist opheldering van premier Kok over de uitspraak van minister Zalm over de vader van Máxima. Frans Jozef van der Heijden heeft dus niet voor niets zijn plaats aan de heer Hillen afgestaan. Goed Werk derhalve, want Cervantesonline is thans ook in de maak. Kleiner verlies van WOL.

GAT VAN PALACE

Dat is niet meer nodig. In dit 'gat' ben ik ooit nog eens met Liesbeth gaan schaatsen (en de rest van het personeel). Gisteren heb ik vernomen dat hier binnenkort het nieuwe Palace Hotel zal verrijzen. Ik heb hier goede herinneringen aan. Onder meer in verband met de Karaoke Shows die hier in juli 1996 werden opgenomen met onder meer Gerard Joling en zijn lied Terug naar de Kust.

28/10 'Hierbij denk ik aan 'Mi Amigo en Madrid'.

Zodra hij het bovengemelde probleem definitief heeft opgelost, kunnen we weer aan een congres gaan denken aan de Costa del Sol. Dat geldt ook voor zijn collega in de Nederlanden. DE TELEGRAAF 16 SEPTEMBER 1996 In dit geval raad ik het relatiebureau 'Vrij-voor-twee' uit Noordwijk van harte aan. Ik zond hen vorig jaar april nog de volgende brief: LOGEERADRES. Het is dan wel zaak om er snel bij te zijn, want gisteren kwam ik Rachid weer tegen zonder papegaai. Hij is voor mij al op zoek naar een nieuwe 'novia'. Dat zal dan wel een Spaanse moeten worden in zijn optiek. Ik zal verschillende opties nog even open laten. Ik hecht immers aan mijn vrijheid, maar vind het ook wel aardig om weer eens iets samen te ondernemen. Ik kan hier immers niet alles alleen. En zeker geen Cervantes Management Centre opbouwen. Daar heb ik een teambuilder voor nodig. Ik verwacht dan ook op zeer korte termijn nadere berichten vanuit Londen. Ik mag immers aannemen dat Pepe en Tony niet voor niets in het Doñana Park zijn gaan wandelen op 12 april 1998. Ik heb gisteren geïnformeerd naar een nieuwe Lions Club. Men heeft mij de club van Marbella geadviseerd. Dat zal ik dus maar doen. Dan heb ik nog een aantal definities van 'Liefde is...':

...voor altijd samen
...kleine plannetjes maken
...als twee trotse ouders
...betoverend

Dat had zo leuk kunnen worden. Vandaar dat María Ángeles vandaag de volgende brief van mij heeft ontvangen: ON HER MAJESTY'S SERVICE.

¡HASTA LUEGO!

3 NOVEMBER 2000 VON HEYDEN ZU KÖNIG