5 februari 1997. Betreft: MAZDA 323 Kenmerk: PJ/YP970205. Beste Peter, Hoewel ik nog alles op de fiets moet doen, te voet of met de trein, blijven auto's toch mijn aandacht houden. Hadden in een eerder stadium de Toyota Camry en de Purple Jaguar Sovereign 4.0 reeds mijn belangstelling in het kader van mijn toekomstige activiteiten, thans wordt mijn aandacht getrokken door de advertentie van de Mazda 323 in de Telegraaf. Sterk komt in deze advertentie tot uitdrukking hoe sterk het paars een steunkleur is voor geel. Andersom kan dat natuurlijk ook. Enige tijd geleden werd ik in het nieuwe ijspaleis Triavium hier in Nijmegen blij verrast door een saluut van het ijshockeyteam van Oranje. Zij voerden daarbij een ritueel op waarbij zij beurtelings 'naar de overkant' schaatsten. Ik herken de situatie in de gele prent. 'Paars' wordt gekenmerkt door het opschrift 'Praktisch een drietonner' en de Sint Bernhardhonden in de achterbak.

Ik denk hierbij ogenblikkelijk terug aan het eerste scholingsproject van de SBO dat voor een prijs van drie ton op de markt werd gebracht waardoor het 'rode' bedrijf het uiteindelijk in de concurrentieslag heeft moeten afleggen en ik dus weer opnieuw moest beginnen met helemaal niets. Die Sint Bernhardhonden met hun vaatjes rum geven nu aan dat ik wel wat extra hulp nodig heb. Aan de beleidsontwikkeling van de Stichting Cervantes Benelux heb ik inmiddels zo'n Hfl. 60.000,- (exclusief rentederving) geïnvesteerd. Daar staat slechts een betaling aan cursusgeld tegenover van ongeveer Hfl 1400,-. Het dagafschrift heb ik niet meer. Dat is inmiddels uit mijn huis gestolen en zal binnenkort wel als onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in een rechtzaak opduiken. Ik speel dan zelf wel voor advocaat. Daarvoor heb ik niemand meer nodig. Wel nieuwe bestuurders voor de stichting. Ik heb al iemand op het oog in the Netherlands. Maar dan wil ik wel eerst mijn geld terug. Misschien kan de SBO nog wel drie ton schuiven. Het rekeningnummer is 4729266. Dit is fiscaal zeer aantrekkelijk voor de SBO. Afgelopen dinsdag werd mijn vulpen in de trein van Leiden naar Utrecht door de conducteur gewaardeerd op 'een miljoen of iets meer'.

Die zal ik dus maar veilen bij Christie's. Dan is die drie ton er gauw weer uit. De rest gaat dan naar het Kankerfonds en de Nederlandse Hartstichting in verband met hun mooie kleurencombinatie. Doe dus maar mee! Met hartelijke groet, Jean Genius.

8 FEBRUARI 1997 PETER DE GROTE