De Minister van Financiën Dr G. Zalm Postbus 20201 2500 EE 's-GRAVENHAGE Datum: 28 november 1996 Betreft: UITSTAANDE VORDERING Kenmerk: ICB/FIN961128 Geachte heer Zalm, Hiermede bericht ik U dat ik heb besloten over de U bekende vordering vanaf heden de wettelijk toegestane samengestelde rente in rekening te brengen tot het moment dat de aandelentransactie heeft plaatsgevonden. Hoogachtend,

30 DECEMBER 1996 UITSTAANDE VORDERING (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN