Maandag 17 maart 2003 Bush: maandag uur van de waarheid Blix: verschillende signalen Azoren De Hoop Scheffer hoopt op diplomatie Absolute monarchie terug in Liechtenstein Ontvangen: Subject: RE: www.cervantes.nu Date: Mon, 17 Mar 2003 10:09:30 From: "J.P. van Maasakker, ICMC" Organization: ICMC Geachte heer van der Heijden, Thans heeft u 128 MB in gebruik. Uw uiteenlopende foutmeldingen kan ik niet verklaren, maar u zou de volgende instellingen in uw programma kunnen aanpassen:

- timeout: zet deze op bijvoorbeeld 120 seconden
- passieve transfers: zet deze optie aan of uit

Met vriendelijke groet, J.P. van Maasakker ICMC Hosting BV Gelieve eventuele oude correspondentie ter referentie intact te houden binnen uw antwoord. Oorspronkelijk bericht: Verzonden: zaterdag 15 maart 2003 18:01 Onderwerp: Re: www.cervantes.nu Verzonden: Subject: Zesde bericht uit de Keizer Karelstad: Dag van de Waarheid Date: Mon, 17 Mar 2003 17:28:22 To: Drs E.H. Halbertsma ¡Hola Isabel! Even een verdere berichtgeving. Na verzending bericht van zaterag 11.39 contact hersteld:106 hits en 3 bezoeken. Waarschijnlijk van mijzelf. Uploaden lukt nog niet. Bezoek aan Mark en Caroline in Nieuwegein 13.10 tot 17.30. Uploaden lukt nog niet. Ontvangen: Subject: Mail System Error - Returned Mail

Zondag 16 maart 2003
13.30
Business Class en Buitenhof gekeken. De nieuwe voorzitter van de Commissie Corporate Governance is de heer Tabaksblat. Bezoek aan de Engelenburg. Gesprek met Amerikaan uit Florida. T.V. NEC-Feyenoord, persconferentie Bush, Blair en Aznar en bezoek aan Figaro, Restaurant de GelagkameR en café Samson. Filosofisch onderhoud met Has van Goethem.

Maandag 17 maart 2003 'Gladiator' Russell Crowe gaat trouwen Voor zover ik mij goed kan herinneren heb ik hem ooit nog eens gesproken in Wellecom in Ellecom. Hij liet toen weten dat men het in Amerika niet gewend was ongekleed in de sauna te vertoeven. Nina Brink verkocht vóór Twin Towers al haar aandelen De opmerking Brink verkocht alle aandelen vóór 9-11 is wel erg suggestief. Het geeft de indruk dat zij de aandelen heeft verkocht vóór 9 november, mijn verjaardag. Koningin Beatrix arriveert in Chili. Ik heb een bijeenkomst genoteerd met A.F.Th. in Lux Nijmegen, Mariënburg 38-39 op 20 maart en een voorlichtingsbijeenkomst van het IBO in het Slot ZEIST op woensdag 9 april 18.30. Verzonden: Subject: Dag van de Waarheid Date: Mon, 17 Mar 2003 14:10:00 To: redactie@buitenhof.nl Geachte redactie, Hartelijk dank voor uw interviews met de heren Hans van den Broek en Morris Tabaksblat gisteren in Buitenhof. Zoals u kunt opmaken op mijn website www.cervantesonline.nl wordt mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales geregeerd door de veertig aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance. De uitvoering van dit plan heeft jarenlange vertraging opgelopen door de dodelijke ontvoeringspoging van mijn partner Prinses Diana op 31 augustus 1997 door een Egyptische kamikazepiloot. Vervolgens heeft de aanval van een andere Egyptische kamikazepiloot op het bolwerk van de CIA op 11 september 2001 de uitvoering van het plan verder vertraagd. Gisteravond heb ik met belangstelling de persconferentie gevolgd van de heren Bush, Blair en Aznar op de Azoren. De heren Blair en Aznar zijn volledig van mijn juridische positie als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en de limited company Instituto Cervantes England and Wales op de hoogte. Ik vraag mij af wat hen bezielt om medewerking te verlenen aan het schenden van de internationale rechtsorde door een autonoom land als Irak binnen te vallen zoals gisteren is gesuggereerd, terwijl de eindverantwoordelijkheid voor de aanslagen van 11 september nog niet is aangetoond. Dit ter kennisgeving. Achtergrondinformatie treft u aan op mijn website http://www.cervantesonline.nl en http://www.trafford.com/robots/01-0341.html inzake alle brieven die Prinses Diana tijdens onze samenwerking vanaf 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997 heeft ontvangen. Op deze berichtgeving berust geen embargo. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN Instituto Cervantes está legalmente depositado en el registro de marcas del Benelux Merkenbureau bajo números de depósito 508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Cervantes Benelux en Utrecht, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios de Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff. La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos. 17.23 Bezoek aan ING BANK, Boekhandel Dekker vd Vegt en LUX. Kort onderhoud met student op stationsplein. Bij mijn mededeling dat ik een collega ben van Blair en Aznar inzake 'Cervantes' en Diana keek hij mij ezelachtig aan en ging vrolijk door met foldertjes verspreiden. Gelijk 1993. Dit is Nijmegen, de stad waar een MENS direct voor GEK wordt versleten als hij DE WAARHEID vertelt. Hartelijke groet, JOHN Original Message Subject: Vijfde bericht uit de Keizer Karelstad Date: Sat, 15 Mar 2003 11:39:50.

22.17 Beide berichten zijn als 'non delivery mail' teruggekomen. Verzonden: To: studio2@tros.nl Geachte redactie, Het is letterlijk en figuurlijk vijf voor twaalf. Onderstaand bericht aan de redactie van het programma Buitenhof kreeg ik retour als Nondeliverable mail. Wellicht kunt u er nog iets mee. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN Subject: Dag van de Waarheid etc.

18 MAART 2003 BEVESTIGING AFSPRAAK 14 APRIL 2003