UITZICHT VANUIT HOTEL EMPERADOR IN BUENOS AIRES

Maandag 2 juni 2003 Terug uit Ellecom. Na een wandeling vanuit station Dieren ben ik eerst nog even bij Avegoor gaan kijken of JOHNNY ENGLISH er nog stond. Hij was weg, net als de oude weg naar Noordwijk ("De oude weg is weg"). Even een wandeling gemaakt rondom het landhuis Avegoor. Het terras aan de achterzijde deed mij denken aan het terras van Woudschoten waarover ons aller Sjoerd Weidema thans de scepter zwaait en waaraan ik goede herinneringen bewaar uit 1989 aan Teun Leuftinck ("John, jij moet op zijn minst een ton per jaar gaan verdienen") en George Görtemöller op de kansel van de kapel met ons gezamenlijk idee management know how naar Spanje te gaan exporteren. Bij aankomst trof ik een oldtimer in de tuin van de buren.

Het is een Alfa Spider 2000. Ik zou hem best wel willen hebben om af en toe een ritje te kunnen maken met een vriendin of collega.

De naam kan niet beter zijn gekozen. Alfa is het begin en Spider 2000 doet mij denken aan Liesbeths uitspraak: "Jij bent de spin in het web" en mijn hierna volgende Operatie Spider. Die operatie is al in augustus 1991 begonnen in mijn caravan op de camping Eldorado bij Plasmolen. Ik heb toen mijn hele netwerk in kaart gebracht en Liesbeth nog een brief geschreven. Uiteindelijk moest de operatie ertoe leiden dat ik in het jaar 2000 met Diana op de Valkhofburcht in Nijmegen zou gaan wonen. Jammer dat ik volgende week alweer naar Spanje ga. Wellicht kan de President-directeur van de holding tot aanschaf van deze auto overgaan, zodat ik een bedrijfswagen heb als ik weer in Nederland terugkom. Als ik deze week de verrekening van mijn gemaakte kosten ontvang kan ik hem ook direct kopen en ermee naar Spanje op en neer rijden. Dan neem ik mij zelfs voor om de Special Event van de Baak bij te wonen over twee weken. Maar eerst de afrekeningen!

Bij binnenkomst kreeg ik sleutelnummer 36. Het deed mij denken aan mijn clientcode 361106 bij Christie's in Londen. Ik heb Marianne later nog uitgelegd wat die code betekent: Diana's leeftijd op de dag dat ik haar in Brussel tot Queen of Hearts heb omgedoopt: 6 november 1996. Deze keer had Willem Bosman een speciale aanbieding: sauna plus maaltijd voor 25 euro. Dat werd dus opnieuw Zalmmoot deze keer. Hij lag wel zwaar op de maag. Maar het glas Leffe (Lef hè?) deed mij opnieuw aan dat bezoek in Brussel denken: De Koning van Spanje. Daar trof ik toen de Heer de Heer, die kort daarvoor met Hare Majesteit de Koningin naar Zuid-Afrika op bezoek was geweest. Hij heeft mij toen nog de hand geschud met de woorden "tot ziens". Daar reken ik dus nog op. Zijn naam staat nog vermeld op de brief van 30 mei 1996 met de woorden:

"Zeer geachte Heer van der Heyden, Ik heb de eer te verwijzen naar Uw brief van 21 mei j.l., kenmerk ICB/HMKB960521, waarin U Hare Majesteit de Koningin gelukwenst met de toekenning van de Karelsprijs 1996. Voor Uw vriendelijke woorden wordt U ten zeerste bedankt. Met gevoelens van de meeste hoogachting (Ph. de Heer) Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin."

Jonkheer Röell was kort daarvoor overigens nog van Zuid-Afrika naar Brussel overgeplaatst als ambassadeur. Marianne droeg een blouse in de lichtblauwe kleur van het dak van ons voormalige kantoorpand aan de Parallelboulevard in Noordwijk met het opschrift ONLY. Ik heb Willem Bosman daarop laten weten dat mij dat deed denken aan het huisje met de naam Roodkapje naast de Vuurtoren van Noordwijk en de taxirit van Koningin Elizabeth II in een red cab, waarvan de Engelse taxichauffeur nog had gezegd: "I got that Queen in the back of my cab". Dat was voor Marianne nog moeilijk te volgen, maar Willem begreep het wel.

Hierdoor kwam ook het thema hot dog aan de orde als goed opmaakprogramma, alsmede de hotdogverkoper die ik op 22 april 1997 voor BUCKINGHAM PALACE op de gevoelige plaat heb vastgelegd.

Vandaar dat ik dit verslag ook aan de heer Bosman doe toekomen. Hij heeft mij immers ook toestemming gegeven deze mooie plaatjes te schieten in de tuin van Wellecom.

Deze stoelen doen mij namelijk nog denken aan het zitje op Sint Walrick waarop ik op 18 augustus 1995 onze invloedssferen heb verdeeld met Henk Lulofs: De Baak het noordelijk halfrond en het Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales Spanje en Latijns-Amerika. Ik citeer mijn brief aan hem van die dag: Herenaccoord. Vervolgens raakte ik met de masseur Leon de Bok uit Doesburg in gesprek over acupunctuur. Hij heeft daarover contact met de chinese dokter Lee uit Nijmegen. Dokter Lee heeft mij in de periode januari-maart 1997 eveneens een acupunctuurbehandeling gegeven ter voorbereiding van mijn Royal Mission in the United Kingdom. Ik heb hem en zijn echtgenote toen nog de foto laten zien van mijn toenmalige partner.

Ik heb die situatie bij die gelegenheid ook besproken met de broer van de voormalige Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Brabant, de heer Van der Harten uit de Marterstraat in Nijmegen. Zijn dochter Jacqueline heb ik twee jaar in de klas gehad. Ik citeer mijn Letters to Diana.

"Friday, 28-02-1997 This day is the deadline. My organization has to be ready now. I do not think I will be able to be in Windsor on the 9th of March unless you invite me and someone can take over my responsibilities here. This afternoon I was visited by my doctor to discuss the problem how to get rid of the intoxication of 1993. He advised me a multi vitamine preparate cure and acupuncture to get back my normal energy level before I go to England the first of April. Of course I will visit Mr. Lewis as soon as possible. If I have your confidence I should like to receive already some information about ETON COLLEGE and the educational programme of the management for the benefit of your children. It is my ultimate goal to cultivate their talents."

Vandaar dat ik de witte kaars en het paarse plantje buitengewoon op prijs heb gesteld. Er stond geen wind deze keer, maar ik denk nog steeds recht te hebben op de royalties van Candle in the Wind, omdat het mijn kaars is waarover ELTON JOHN heeft gezongen. Dat is de zakelijke kant van de zaak. Ik ben dus benieuwd of alle deadlines nu zijn gehaald. Het paarse plantje gaf overigens aanleiding tot een gesprek over Paars III. Ik heb daarop laten weten dat ik voor 'Balkenende I' geen verantwoordelijkheid draag. Wél voor 'Balkenende II'. Paars III is dus een juiste benaming voor dit nieuwe kabinet.

Na al deze bespiegelingen hoorde ik plotseling iemand een ferme duik in het zwembad nemen. Het was Alexander Weijts uit Lathum bij Zevenaar. Hij vroeg mij of ik nog iets heb gehoord van de Britse Koninklijke Familie sinds de laatste brief van Prins Charles

en liet mij weten dat de ouders van Máxima zich inmiddels in Bussum hebben gevestigd. Ik neem aan dat daar die belangstelling voor de Smart vandaan komt waarmee ik twee jaar geleden naar Noordwijk, Wassenaar en Brummen ben geweest. De laatste keer dat ik hem heb gesproken was op maandag 14 oktober 2002. Ik citeer mijn dagboek: "Maandag 14 oktober 2002 Het bericht aan Harry en Liesbeth is niet verzonden. Na 18 minuten mailen ontving ik het bericht "mailing message failed". Om 13.10 naar Ellecom vertrokken. Aankomst 'Bodytotaal' 14.30. Gesproken met Ron van Raad en zijn vader. Ook met Alexander Weijts uit Lathum. Hij concludeerde dat 'de kaarten goed liggen'. Ook 'Tante Hennie' was aanwezig. De laatste keer dat ik Alexander heb gesproken was op zondag 17 maart 2002. Ik citeer daartoe mijn dagboek van maandag 18 maart: Dit laatste is gisteren in Wellecom besproken met de heer Alexander Weijts uit Lathum. Hij heeft mij aan een soort kruisverhoor onderworpen en mij verzocht te laten weten op welke wijze ik zou willen cashen. Uiteindelijk is het gesprek in het bubbelbad beëindigd met mijn mededeling dat ik slechts twee mensen op het oog heb om mijn werk voort te zetten als er een bod op mijn handelsmerk wordt gedaan voor een paar miljoen: mijn oudste zoon en Liesbeth Halbertsma. Mijn bodemprijs is honderd miljoen euro. Maar eerst nog even in chronologische volgorde het weekend op een rijtje...... In dit verband heb ik Encina Alonso volledig in kennis gesteld van de ontwikkelingen terzake vanaf juni 1991. Op dat moment heeft mijn collega Drs. E.H. Halbertsma mij geadviseerd een nieuw plan te maken. Ook heb ik toen gesproken met mijn oud-collega, voormalig directeur van het Institute of English Studies, de heer Paul W. Karis over een nieuw op te starten instituut. "Waarop ben je afgestudeerd?" was de vraag van de heer Karis. "Op Cervantes" was mijn reactie. "Waarom noem je jouw nieuwe bedrijf dan niet 'Instituut Cervantes' of 'Instituto Cervantes'" vroeg hij mij. En aldus geschiedde.........Voorts had ik nog een geprek met Cees van Esch over het concert van Beethoven op 14 april aanstaande. Cees had geen behoefte aan mijn visitekaartje. Voorts merkte hij op dat ik in feite geen lid kan zijn van de reünistenvereniging. Gelet op de opkomst van oktober vorig jaar lijkt het mij echter wel zinvol om de regels te veranderen en op de Nijmeegse Universiteit afgestudeerde MO-ers eveneens tot de reünistenvereniging toe te laten. Zij hebben immers meer praktijkervaring dan louter universitair geschoolden......... In de sauna heb ik overigens ook nog een leuk contact gehad met een uit Arnhem afkomstige jongedame (omgeving Velperpoort), die veel weg had van Kimberly uit The Bold and the Beautiful. Zij studeert aan een particuliere opleiding voor Sociaal-Pedagogisch Werk in Hattem. Vastgelopen nekspieren. Dus massage nodig. Ook met een dame die voor Dutchtone werkt en Orange. Zij heeft binnenkort een personeelsfeest in Hotel Olivier naar haar zeggen. Na raadpleging van de KPN-gids heb ik in Arnhem 32 hotels vastgesteld. Het door haar genoemde hotel heb ik daarbij niet aangetroffen. Zij liet mij in eerste instantie dan ook weten dat zij de indruk had door mij aan een kruisverhoor te worden onderworpen. Kort daarop kwam Alexander Weijts in beeld. Hij sprak daarbij over de Bilderberggroep. Dat kwam dichter bij de waarheid. In het bubbelbad kwamen Prins Bernhard junior ter sprake en Annette Sekrève i.h.k.v. het internetbedrijf, alsmede Liesbeth Halbertsma. Na ons gesprek in het bubbelbad zijn we de saunacabine ingegaan. Hij heeft daarbij op zijn omegahorloge exact de tijd van vijf minuten vastgesteld. Nadien heb ik hem niet meer gezien. Met de bus van 22.40 ben ik naar Arnhem teruggekeerd en heb de buschauffeur daarbij mijn visitekaartje verstrekt en hem betaald met mijn eigen cervantesgeld." Het was kort voor mijn vertrek naar Moskou." Deze keer heb ik met Alexander wederom over een artikel van Professor Smalhout gesproken, aangezien ik deze hoogleraar uit Bosch en Duin ooit heb uitgenodigd in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux zitting te nemen. Daarop heeft hij mij op 4 januari 1996 zijn reactie doen toekomen. Deze keer schreef de heer Smalhout over een boek van Jonkheer C. van Nispen tot Sevenaer. Hij is de auteur van "Het Suideras en zijn bewoners". Hij is een kleinzoon van voormalig Minister-President Jonkheer Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck en Jonkvrouw Maria Josephina Ernestina Alexandrina van der Heyden. Ik wil het er eens op wagen om na te trekken of ik op het Suideras een kamer kan huren in Vierakker.

Daarna werd de feestverlichting ontstoken. Met de bus van 22.35 ben ik daarna naar de Keizer Karel Stad teruggekeerd. Ik zag dat Villa Felderhof nog niet goed was doorgekomen in mijn vorige email. De images 133.gif t/m 148.gif zijn door een merkwaardige samenloop van omstandigheden terechtgekomen in de Mirror-reportage over Paul Burrell.

Ik begrijp zelf nog niet hoe het is gebeurd, maar het is wel toepasselijk. Wellicht kan Liesbeth nu aan het werk met de presentatie van mijn boek en ons businessplan. Haar eigen verhaal is misschien nog wel significatiever dan dat van mij. De WERELD moet DE WAARHEID weten voordat opnieuw een Egyptenaar met de eer gaat strijken. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Vanzelfsprekend kan zij rekenen op mijn MEDEWERKING. Een Van der Heyden zit nooit stil. Verzonden: Date: Mon, 02 Jun 2003 16:30:43 To: Drs E.H. Halbertsma CC: De heer Willem Bosman Subject: SPIDER 2000. Ontvangen: Date: Sat, 31 May 2003 22:34:34 From: Partydress Subject: Re: Afspraak 4 september 2003 Beste heer van der Heyden, Bij deze een reactie op de mail die u richt aan mijn medewerkster mevr.reuvers. Hiermee bevestigen wij uw reservering . Bij het ophalen van het door u gehuurde jacquette dient u toch even een geldig nederlands paspoort te laten zien ofwel een borg van 150,-- euro achterlaten. Deze borg ontvangt u weer retour wanneer u het kostuum daags na gebruik weer retourneerd (t). De gegevens die u mailt hebben voor ons geen rechtsgeldigheid. Met vriendelijke groet, marilena van der Horst-Penning eigenaresse van enpa party dress. Reactie: Date: Mon, 02 Jun 2003 16:58:44 To: Partydress Subject: Re: Afspraak 4 september 2003. Geachte mevrouw Van der Horst, Dank voor uw reactie. Aangehecht treft u mijn Nederlandse paspoort. Al mijn gegevens zijn rechtsgeldig. Dus ook voor u. Maar dat maakt niets uit. Ik vind alles prima. Tot 4 september. J.L.VAN DER HEYDEN. Inmiddels heeft de illegale President van de Verenigde Staten de Europese Unie bereikt en zijn republikeinse collega Jacques Chirac een kop koffie aangeboden in het Hotel Royal te Evian waar ik ook op de terugreis van mijn laatste vakantie met mijn toenmalige gezin in 1990 nog op de koffie ben geweest. Hij mag wel blij zijn dat WIJ hem hier hebben toegelaten. Ik heb begrepen dat hij de koffie niet zelf heeft moeten halen zoals ondergetekende op Prinsjesdag 1996 in het CARLTON BEACH HOTEL in Scheveningen. Terzake heb ik op 19 september 14.45 aangehechte fax verzonden aan de Nederlandse Minister-President met de tekst: "Betreft: GEROOKTE ZALM. Aantal pagina's: 1. Geachte heer Kok, Er komen hier op de Wellenkamp steeds meer mensen over de brug die de wave hebben ingezet. GEROOKTE ZALM smaakt mij overigens uitstekend, maar deze vis voelt zich het meest in zijn element als hij in schoon water tegen de stroom in kan zwemmen. U bent ook van Harte welkom om bij mij over de brug te komen voor een kopje koffie en Uw ruimhartigheid zal ruim worden beloond. Ik werk nu verder aan mijn State of the Union. U hoort nog van me. Met vriendelijke groet." Na koele begroeting Verzoenende woorden van Bush bij G8 Merkwaardig dat de zogenaamde 'Cervantes-landen' (m.u.v. Mexico) hiervan geen deel uitmaken. Dat laat ik verder aan José María Aznar over. Hij heeft immers uit eigen ervaring kennisgenomen van de tunnelvisie van de heer Bush. Zo ook de Amerikaanse senaat. Senaat bekijkt manipulatie informatie Irak. Ik verwacht nu wel dat de verkoopcijfers van mijn boek gaan stijgen in de Verenigde Staten. Mark belde. Zijn musical Broadway Babies van de Frank Sanders' Akademie wordt aanstaande woensdag 4 juni opgevoerd in het Concertgebouw de Vereniging in Nijmegen.

20.08 Het journaal meldt dat er een parlementaire enquete in Engeland komt naar de informatievoorziening van de Britse inlichtingendienst inzake de eventuele mogelijkheid dat Irak binnen 45 minuten massavernietigingswapens had kunnen inzetten. Het ligt volstrekt voor de hand dat deze informatie als een soort dekmantel is gebruikt om de belangen van het warenhuis Harrods niet te schaden. Tony Blair had het erg benauwd vanmiddag in Evian. Ik zag zojuist ook de beelden van mevrouw Camilla Shand, die zich bedient van de naam 'Parker Bowles'. Elizabeth II was in het geel vandaag tijdens de herdenking van haar kroning op 2 juni in Westminster Abbey. Ik begrijp nu de betekenis van de woorden van de astroloog: "Stel vragen maar ga er niet van uit dat de antwoorden die u krijgt waarheidsgetrouw zijn." Waarheidsgetrouwe antwoorden op vragen staan in mijn boek. Daarom zal ik vanavond de onderstaande cheque laten verzilveren door de postbank. Wellicht is dit het begin van de eerste miljoen dollars en kan ik mij laten helpen door een oogarts. Zodat ik dan weer verder kan met mijn werk.

Bij deze cheque ontving ik de volgende informatie van de uitgeverij:

Dear Author

Spring greetings from Trafford Publishing! Thanks to all our authors (about two thousand of you now!) for using our publishing service. Enclosed you may find details on royalties and sales of your book(s) during the months of January, February and March. If there is no printout about sales, there were no copies sold. If you had an outstanding account (i.e. you owed money to Trafford), your royalties will have been applied to that outstanding account and you'll be receiving a statement showing this. Occasionally, payments from authors will cross in the mail with these royalty letters, so if you have questions about settling debts, please contact our accounting manager Monique. You can monitor your book's sales by going to this web page: www.trafford.com/ 4dcgi / loginroyalties.html or go to the Author Toolkit section and look for the link called Check your royalty account. If you have forgotten your user name and password, please contact your author services representative. The sales and royalty information is updated weekly, with details on individual orders appearing after the books are shipped. In those sales listings, an order with 15% trade discount generally denotes a purchase by a library or educational institute. A discount of 25% indicates a direct-to-customer sale at our www.trafford.com bookstore. Sales through any other bookstore (an online store or the bricks and-mortar type) will show a 40% discount, and the city shown will be the bookstore's address, not the retail customer's (we are not told who their customers are). Discounts of 48% to 55% indicate sales through a distributor such as Baker & Taylor or Scholar's Bookshelf. A reminder about contact numbers - as Trafford continues to grow, we've added extra phone lines. To contact the Author Services department directly, please phone toll-free 1-866~38-6884 from within North America. Overseas authors may call 250-383-6884. Our new fax number is 250-383-6814. Erin Driver is the Author Services receptionist. For ordering books, please use 1866-752-6820, or 250-383-6864 (fax 1-250-383~804) to talk with Patricia Graham and Richelle Ghequiere. When you phone 1-888-232 1114 for accounting inquiries, you'll be greeted by receptionist Soleia Zotman in the Douglas Street office. Book sales continue to increase each month! and it is no surprise that the authors doing the most marketing work are getting the strongest results. Our recent expansion of our printing facilities ensures prompt turnaround for retail and wholesale sales. In case you haven't heard, we recently added three more high-speed black-and-white printers, a third perfect binder and a bigger laminator, effectively doubling our printing capacity since last summer. Keep those orders coming!

Looking for more media exposure? "Book Talk", a radio show broadcast at WCCW 88.5 AM public radio, is looking for authors who are interested in discussing their books on a live call-in talk show. Trafford authors could benefit from the exposure the interviews may bring. Please email producer Steve Hudson and include your bio, a book synopsis and your contact information. There are no fees to be a guest. "Book Talk" producers will set a date with potential guests and call them on the day of the show, so authors don't incur long distance telephone charges. Locate agents, publishers and sources for syndication -Trafford author Gini Scott has opened a service that will help you find literary agents, conventional publishers and ways to syndicate your writing. Check out her website at www.publishersandagents.net. Let Gini know you're a fellow Trafford author and you'll receive a 10% discount! Let us know about your marketing! We are delighted to learn the many tactics our authors are employing to market their books. Please keep us informed about any reviews, signings and other news so your author services representative can post details in the Publisher's Notebook section of our website. We're assembling tips for new authors about promoting, publicizing and personal sales. Thanks to many of you who have contributed your anecdotes, ideas and advice. Please keep the stories coming! Please note: If you are planning a public appearance, you can take orders and record all the credit card info, then fax or phone the details to us to fill the order. The transaction is technically between the customer and Trafford - you will receive your regular royalty on the sale. If you wish to have blank forms for recording the information, please ask your author rep to prepare and mail some to you. We send out regular announcements - Each week we send an announcement about new titles from Trafford authors to thousands of book industry and media contacts. If you wish to subscribe to our email list (you'll receive an email three or four times each week, each announcing up to ten new titles), please go to www.trafford.com/4dcgi/ listsubscribe.html. If you are intrigued by any of the new titles, you'll appreciate that our authors receive a 10% discount on all Trafford books. Just mention that you are a Trafford author when you place your order. Enjoy a discount on your next publishing package. For those of you who are dusting off your other, unpublished manuscripts, remember that your second publishing package costs 15% less than the first. The third and subsequent packages are 20% off the full price. The number of multiple-title Trafford authors clearly indicates that many of you are finding the publishing experience quite enjoyable!

Multiple measures of success - As Trafford's services continue to grow and develop, we remain mindful of our responsibility to be good citizens - as a corporation and as individuals. In measuring Trafford's success, we consider our social and environmental performance as well as economic development - what is referred to as a "triple bottom line" approach to business. This year, we began a social and environmental review process to help us get a better understanding of our actions and their impact. We are pleased with our performance in these areas, and equally pleased that our review allowed us to recognize opportunities for improvement. We'll continue to strive for a balance of economic, social and environmental quality in our actions that will sustain the needs of our authors, our corporation and our communities.

New Staff - to better serve our authors, Trafford welcomes new staff members at our Victoria offices. Christyne Learmonth and Ron Uldall-Ekman are publishing consultants; Heather Martin and Amy McKinnon are author services representatives; Jackie-Lyn Vincent and Robert McDonald have joined the accounting department; Jaafar Chraibi is assisting us in the print shop; and Katie Lee is assisting us in shipping. In our office in Drogheda, Ireland, Tom Reilly, managing director of Trafford Publishing (Europe) Ltd., welcomes Deirdre Winters and Michelle Bradley as publishing consultants assisting our European authors. In Crewe, Cheshire, Andrew Smith, the managing director of Trafford Publishing (UK) Ltd., welcomes publishing consultants Joti Bryant (who used to work in our Victoria office), Helen Gould and Josephine 0O) Swain. We're hoping to set up European printing facilities later this year. Trafford titles by European resident authors will soon appear in the availability lists of Bertram, Gardners Books and other major European wholesalers. By this time next year, we hope to have all Trafford titles available on-demand through most major European wholesalers and online retailers.

Our service is continually evolving and improving, with the best new ideas invariably coming from our authors. If you have any questions, comments or suggestions, please contact your author services rep or me. Thank you for giving us the opportunity to work with you. We're enjoying providing this service and hope you are having fun, too!

cheers,

Bruce Batchelor April 30, 2003

P. S. Trafford offers discount rates and no handling/nackagingl administration fees to authors ordering 50 or more copies. It is a great time to buy copies for sending to reviewers and selling locally. Also, most large book trade buyers place their orders for the Christmas season during the summer months, so follow their lead and plan ahead! Contact Richelle Gherquiere or call her at the toll-free telephone number for our order desk and specify you are placing an "author's order" to qualify for the discounts.

P.P.S.We're pleased to welcome new authors each month and many are referred by our authors. We appreciate you spreading the word about our innovative services! Note that we pay you 15% referral commission - that's us$148.50 for a Best Seller publishing package or us$149.85 for a deluxe Color Kids' Book package - if your name is cited by the new author when we ask: "How did you first learn about Trafford's service?" or us $149.85 tor a deluxe color Kids book package - if your name is cited by the new author when w eask: "How did you first learn about Trafford's service?"

Joti Bryant was mijn eerste contactpersoon in Victoria. Nu zij naar Crewe in Cheshire is overgeplaatst zal zij mijns inziens een belangrijke rol gaan vervullen bij de promotie, distributie en verkoop van mijn boek in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de Europese Unie. Vooral de giftshops van de verschillende Koninklijke Paleizen (Althorp House, Kensington Palace, BLENHEIM PALACE, BUCKINGHAM PALACE, Holyrood Palace Edinburgh, Paleis Het Loo) kunnen dan vanuit Cheshire worden bevoorraad. Dat scheelt enorm in de transportkosten en distributiesnelheid. Mijn verwachtingen zijn dus hooggespannen. Vooral nu ik op NOVA heb gezien dat er waarschijnlijk een parlementair onderzoek in Engeland wordt opgestart. Deze zaak wordt daar nu nog ernstiger genoemd dan 'Watergate'. Ik vraag mij dan ook in gemoede af wat de heer Blair met het manuscript van mijn boek heeft gedaan nadat ik dat persoonlijk op Downing Street op maandag 22 december 1997 om 17.10 uur heb afgegeven ref. London Report Christmas 1997 Ik citeer: "Delivered at 14.50 at BUCKINGHAM PALACE. Will be delivered at Sandringham before Christmas. 16.40 'Letters' delivered at Kensington Palace. The lady recognized me already. I offered her My hand but she wanted The Letters. So education is still very important in and around the British Royal Palaces. But she promised to give the letters to The Office of Diana and wished me very kindly a wonderful stay in the United Kingdom. Then I went to the house of the Prime Minister. 16.50 Underground naar Westminster. De etalage van Source naast KP was versierd in de kleuren Paars en Rood. 17.10 'Letters' (nr 3) delivered at 10 Downing Street" Ook was de voormalige burgemeester van Leeuwarden, mevrouw Van Maaren - Van Baalen, te gast in NOVA. Zij heeft in de Friese hoofdstad een zwijgplicht opgelegd gekregen en wil nu haar eigen boekje opendoen. D Day Domino is in die zelfde stad begonnen en kan dus niet meer worden gestopt. Liesbeth is goed in brandjes blussen. Een goed opgebouwde communicatiestrategie leidt dus automatisch tot het gewenste DOEL. In dit verband begrijp ik dat G.W. Bush direct naar Egypte is doorgereisd na zijn kopje koffie.

3 JUNI 2003 GEAGENDEERDE UITNODIGING