Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. De Wellenkamp 1530. 6545 NM NIJMEGEN. De heer George Görtemöller ABBENES. Datum: 12 januari 1997. Betreft: HUMOR Kenmerk: JH/GG970112. Beste George, Ik zag je vanmorgen op de teevee en besloot ogenblikkelijk contact met je op te nemen en kreeg je voormalige echtgenote aan de telefoon die zo vriendelijk was mij jouw gegevens te verstrekken. Jij doet dus ook aan change management. Ik had ook al geruime tijd een nieuwe partner op het oog bij jou in de buurt, maar die is al getrouwd. Ik heb met haar wel samen mijn koers uitgezet en die houd ik vast. Daar valt niet aan te tornen. Ik zoek het daarom maar aan de overkant. Ik hoop dat het goed met je gaat George. Ik heb goede herinneringen aan je. Zelf zit ik op dit moment op een dood punt. Mijn organisatie moet van de grond. Ik heb daar goede mensen en geld voor nodig. Vandaar dit briefje. Misschien kun je me helpen. Even een korte historische schets. In juni 1991 hield mijn werk op bij de Baak. Ik ben toen aan het werk gegaan met het beleidsplan Instituto Cervantes Benelux met als product Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. In de periode mei-juni 1992 heb ik uitgebreid marktonderzoek verricht in Spanje. Daarna kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Ik denk dat ik jou niet hoef te vertellen waar de bedreigingen vandaan kwamen. Dat probleem heb ik dus maar laten oplossen. Ik laat het nu verder maar aan de President van de Amsterdamse Rechtbank over. Inmiddels heb ik een permanent rechtinstandhoudend gebruik van het handelsmerk Instituto Cervantes gevestigd in de Benelux voor categorie 41, opleidingen, trainingen en cursussen. Instituto Cervantes Limited United Kingdom is in oprichting en met kerst lagen er kerstkaarten van Wim Kok en José María Aznar bij mij in de bus. En van Hans Blankert. Vóór die tijd zijn er nog wel heel wat heli's en AWACS over mijn huis gevlogen en ik denk dat ik er nu weer uit mag komen. Ik ben inmiddels ook goed bekend geworden bij hun bazen. Dat geldt ook voor hun collega's in Luxemburg, Brussel en Londen. Mijn koers is nu alsvolgt. Nu serieus dus. Per 1 april hoop ik naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen verhuizen. Vóór die tijd moet nog het volgende gebeuren.

Oprichting
1. Instituto Cervantes Holding Ltd
Dit doe ik zodra ik mijn werkzaamheden in Engeland aanvang. Inmiddels heb ik in Engeland Instituto Cervantes Limited opgericht. Deze limited zet ik om in een holding zodra de Nederlandse werkmaatschappijen zijn opgericht.

2. Cervantes Opleiding & Training B.V. (Education & Training)
Nodig: een manager, participanten en kapitaalsinbreng. Ik zoek ik naar geschikte opleidingsinstituten die hierin hun aandeel kunnen leveren alsmede naar een manager die de zaak van de grond kan trekken. Een scholingsproject voor Spaanstalige allochtonen kan de eerste activiteit worden.

3. Cervantes Werving & Selectie B.V. (Recruitment & Selection)
Hiervoor zijn in principe twee partijen in de markt: Content Beheer en Top Start. Beiden beschikken over mijn businessplan. Tussen deze twee partijen dient tot een vergelijk te worden gekomen teneinde te bezien of gezamenlijk optrekken tot de mogelijkheden behoort. Ik vind dit de belangrijkste activiteit, aangezien hierbinnen het algeheel Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid moet worden vormgegeven. Vanuit dit bedrijf dient ook het door mij geïnitieerde marktonderzoek te worden voortgezet. Hier heb ik goede mensen voor nodig. Bij voorkeur niet uit het circuit van de voormalige projectleidster van ons toendertijd zo mooi bedachte 'Spanjeproject'.

4. Cervantes Management & Organisatie B.V. (Management & Organization)
Hiervoor ben ik op zoek naar een geschikt organisatie-adviesbureau. Ik denk daarbij in eerste instantie aan het bureau Boer & Croon uit Amstelveen.

5. Cervantes Bedrijfsadviezen B.V. (Business Consultancy)
Heeft nog geen hoge prioriteit.

6. Cervantes Reizen B.V. (Travels)
Zodra activiteit 2 en 3 gestalte hebben gekregen, kunnen Study Travel en Plus Reizen hierin participeren. De huidige directeur van Study Travel lijkt mij een geschikte manager.

7. Cervantes Vertaalservice B.V. (Translation Services)
Wederom op de eerste plaats een manager en kapitaalsinbreng nodig. Ik denk hierbij aan een soort vertalerscollectief. Zij kunnen worden gerecruteerd uit het ledenbestand van het Nederlands Genootschap van Vertalers en door eigen kapitaalsinbreng een aandeel in dit bedrijf verwerven.

8. Cervantes Tolkenservice B.V. (Interpret Services)
Idem dito

9. Cervantes Public Relations B.V. (Public Relations)
Wellicht kan dit bedrijf worden opgezet door oud Nieuw Elan-cursisten van de toenmalige PR-opleiding of wellicht de toenmalige projectleider. Ik werk ook aan een publikatie in Source op korte termijn, om in de markt te komen.

10. Cervantes Communicatie B.V. (Communication Services)
Heeft nog niet de hoogste prioriteit, hoewel ik persoonlijk sterke behoefte heb om eindelijk weer te kunnen gaan communiceren en uit mijn isolement kan worden verlost. Ik ben met name beperkt in mijn mobiliteit doordat ik mij geen auto kan veroorloven en hier in Nijmegen te ver verwijderd ben van de plaatsen waar ik in feite aan het werk moet kunnen: Den Haag en Amsterdam. Ik heb de directie van Content Beheer om een onderhoud verzocht aangezien Mevrouw Tóth inmiddels over een aardig kapitaal beschikt, waarvan zij een deel zou kunnen investeren. Tot voor kort heb ik rechtstreeks aan de Baakdirectie gerapporteerd, die mijn volledige vertrouwen geniet. Met Liesbeth heb ik uitstekende ervaringen. Inmiddels heb ik echter wel 60.000 gulden aan ontwikkelingskosten gemaakt en mijn financiële reserves raken thans uitgeput. Hier hebben nauwelijks inkomsten tegenover gestaan, met uitzondering van een uitkering, die ontoereikend is voor het dekken van de kosten van levensonderhoud, laat staan voor het verder ontwikkelen van de organisatie. Ingeval er niet snel een oplossing komt kom ik in de financiële problemen. Ik zoek zelf naar oplossingsmogelijkheden, zoals de oprichting van een soort Cervantes Fonds, dat zich met fundraising zou kunnen bezighouden onder geïnteresseerde partijen. Ik zou het zeer op prijs stellen als je mij op de een of andere manier op korte termijn van dienst kunt zijn en hoop spoedig iets van je te horen. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN
.

16 JANUARI 1997 HOROSCOOP TER ATTENTIE VAN DE HEER GEORGE GÖRTEMÖLLER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN