De Directeur van Content Beheer Mevrouw S. Tóth Postbus 330 2501 CH 's-GRAVENHAGE. Datum: 5 november 1996. Betreft: UITNODIGING Kenmerk: ICB/CB961105. Geachte Mevrouw Tóth, Uit de pers heb ik vernomen dat u voornemens bent het grootste deel van uw belang in Content Beheer af te stoten en het door u verdiende geld in Nederland te investeren. Gaarne geef ik u hiermede in overweging te participeren in het Instituto Cervantes Benelux. Ik ben eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes en mijn rechten zijn thans definitief gevestigd. Het onderliggende beleidsplan - geboren op de Baak te Noordwijk - nadert thans de fase van operationalisering. Omzetting in een holdingstructuur behoort tot de mogelijkheden. Het Masterplan voorziet in een algeheel Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid waarin opleiding en training een belangrijke functie zullen vervullen. Op 13 november aanstaande neem ik deel aan het congres De Nieuwe Economie op de Baak. Mijn huidige liquiditeitspositie vormt hierbij nog een voorbehoud. Hier kunt u wellicht in voorzien. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

22 NOVEMBER 1996 PARTICIPATIE TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN CONTENT BEHEER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN