Zaterdag 3 mei 2003 00.30 uur Terug uit Ellecom. Van Willem Bosman kreeg ik een mooi bloemstuk met witte rozen op de bar die ik voor hen heb laten staan. Vrijspraak voor Cor Boonstra In dat verband werd mij vanmiddag in Ellecom gevraagd of ik hier iets mee te maken heb. Hierop heb ik het standaardantwoord gegeven: "Dat moet je aan de heer Boonstra zelf vragen", zoals ook Harry Starren deed op 13 november 1996 tijdens "De Nieuwe Economie I". Topbestuurders voorzichtiger "Dat Cor Boonstra is vrijgesproken, wil niet zeggen dat de strijd van het OM tegen handel met voorkennis een nutteloze is. Bestuurders zullen het voorlopig wel uit hun hoofd laten om discutabele transacties te doen." Dat zegt hoogleraar E. Kimman. Voorzitter tijdens De Kroon op het Werk op 22 april 1998. Volgens voorkennisadvocaat R. Verbunt toont de uitspraak aan dat het OM heel voorzichtig moet zijn met verdenkingen. "Gezien de inzet van justitie is de uitspraak verrassend. Je zou verwachten als ze een zaak als deze doorzetten, dat ze voldoende bewijs hebben. Het vonnis toont aan dat je niet zomaar op een paar indrukken af kan gaan." Zo hebben mijn 'collega's' in 1988 ook geprobeerd mij erin te 'luizen'. Een indertijd gangbare praktijk die ik al vanaf 1979 intern heb proberen te reguleren. Vooral die OvJ's zijn onbetrouwbare sujetten. Nu is Sylvia dus weer aan zet voordat ze opnieuw samen kunnen dansen. Daarom ben ik ook naar de voorlichtingsbijeenkomst van het IBO geweest op 9 april jongstleden. De hele zaak heeft er volgens mijn intuïtie toe geleid dat er geen aandelen "Cervantes" zijn uitgegeven nadat Endemol door Telefónica is overgenomen. Met de voormalige acties van Cor Boonstra ben ik dus niet erg gelukkig, maar ik hoop dat deze vrijspraak de weg verder opent om ons bedrijf definitief op de rails te krijgen. Vanaf heden staat hij bij ons in het krijt. In de trein las ik in de Metro Gemotiveerde mensen door integer leiderschap Integer leiderschap loont. Met dank voor dit artikel aan het CNV. Het komt overeen met het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux. Het begrip ethiek is pas echt goed tot mij doorgedrongen nadat Liesbeth mij ooit de vraag heeft gesteld "Vind je dat ethisch?". Dit trok mij aan in het Nieuwe Nieuw Elan. De nieuw te vormen regering schijnt te willen bezuinigen op WAO- en pensioenen. Een echte pensioenvoorziening heb ik nooit gehad m.u.v. een voorziening voor het geven van tien jaar basisonderwijs. Na mijn pensioengerechtigde leeftijd kan ik hopelijk blijven eten omdat dan mijn levensverzekering afloopt, die ik in een pensioenvoorziening kan omzetten. Tenzij vandaag mijn dienstverband ingaat als Vice President van de holding. Mijn WAO-uitkering heb ik tot nu toe nodig gehad om mijn eigen premie te betalen en de kosten voor de opbouw van ons bedrijf. Mijn werk heb ik altijd zelf gegenereerd. Mijn oudtante in Oosterwolde in Velp (bij het oude familiekasteel Biljoen) heeft het onlangs nog zo treffend uitgedrukt: "Jij moet jouw werk zélf betalen. Is er niemand anders die dat kan doen?" Gisteravond heb ik daarover in Wellecom intensief van gedachten gewisseld met een Arnhemse import/exporthandelaar in groenten en fruit, de 'core business' van haar vorig jaar overleden broer Floris. Ook zo'n "harde werker". Na alle brieven die ik aan leden van de Nederlandse regering, inclusief H.M. de Koningin, heb verzonden is er nog niemand bij mij "over de brug" gekomen. Hoewel ik de Minister-President daar in september 1996 al om heb verzocht. Alleen Diana Spencer had die boodschap klaarblijkelijk goed begrepen. Het bewijs moet nog steeds worden geleverd dat zij met mij in zee wilde (Liesbeth). Jan Peter Balkenende wil de pensioengerechtigde leeftijd afschaffen. Dat doet mij deugd. Dan kan ik eindelijk - na 55 jaar te zijn opgeleid - met mijn papieren, kennis en vaardigheden aan het werk. Het doet mij daarom eveneens deugd dat de Baak het onderwerp "Integrity and Compliance" tot hoofdthema van beleid heeft gemaakt. Helaas kan ik op 19 juni niet aanwezig zijn in DRIEBERGEN. Op 9 juni ga ik immers weer naar Spanje terug. Er staat hier een brief van Accademia Leonardo uit het fantastisch mooie Salerno in Italië (aangehecht), gericht aan: "CERVANTES MANAGEMENT CENTRE Málaga, E29620 Torremolinos, Spagna" En zo zijn er nóg een kleine honderd instellingen over de hele wereld verspreid, die mijn huisadres in Spanje als Cervantes Management Centre in hun systeem hebben staan. Het zijn potentiële toeleveringsbedrijven voor de activiteit die samen met jullie kan worden opgezet. Bij aankomst in de sauna werd ik gisteren al direct door Ron van Raad ontvangen met de mededeling "Ik moet U teleurstellen. Het theekransje gaat niet door want Leon is er niet vanmiddag". Hierop heb ik hem laten weten dat ik de informatie vorige week vrijdag al met hem heb uitgewisseld en dat dat wat mij betreft geen twee keer hoeft. De betreffende groentehandelaar - die regelmatig in Zuid-Afrika vertoeft - was dan ook een goede bekende van Cor Guijt uit Gendt bij Doornenburg, Herman Veenendaal en Jan Snellenburg. Er liggen verschillende scenario's klaar voor de redding van de Arnhemse voetbalclub. Ik ga er gemakshalve vanuit dat zij DE JUISTE KEUZE maken en uiteindelijk uitkomt bij punt 19 van de Top 20 van 87 zoekopdrachten in maart 2003 op mijn website: 1 4 3.74% iber-lingua alcala henares 2 4 3.74% kingsofengland 3 3 2.80% martin van meurs 4 3 2.80% ppm rendement lening 5 2 1.87% afbeelding de horsten wassenaar 6 2 1.87% afnemersanalyse 7 2 1.87% april hunter naakt 8 2 1.87% bestuursvoorzitter functieomschrijving 9 2 1.87% betty palko psychic 10 2 1.87% debbie frank psychic 11 2 1.87% fotofilmnummer 12 2 1.87% hakkelaar doorn 13 2 1.87% henri erfgroothertog van luxemburg 14 2 1.87% regering spanje eerste minister 15 1 0.93% \rienk kramer\ 16 1 0.93% a.a.gill sunday times welsh 17 1 0.93% aangeboden te huur zwanenveld 18 1 0.93% abnamro ZEIST medewerkers 19 1 0.93% actieplan croon 20 1 0.93% amsterdam practica stage marketing oferta. Wellicht is de term CERVANTES MANAGEMENT CENTRE een goede shirtreclame. Anne Ruth heeft haar werk om 17.00 uur beëindigd. Ik had mij deze keer echter geen massage voorgenomen, maar zou best wel eens een keer met haar op stap willen. Zij is zo iemand waarvan ik ogenblikkelijk zeg "dat klikt", net als toen met Liesbeth lang geleden. Op dit moment (12.41) zit ik mij een beetje te vervelen. De heren van de VOC heb ik al laten weten dat het na vijf jaar Torremolinos weer eens tijd wordt "for a change". Graag ga ik weer eens met de 'Bakers' aan de gang. Die NIEUW ELAN-opleiding heb ik immers NIET VOOR NIETS gedaan. Dan nu de krant van vandaag: Boonstra: rechter 'niet objectief' Het NRC van vandaag Boonstra voelt zich gepakt door OM ,,Vanaf het begin heb ik gezegd: het was geen voorkennis, het was kennis. Endemol was succesvol en iedereen kon zien aankomen dat het zou worden overgenomen.'' Voorbeeld Boonstra Voor het OM is de Amsterdamse uitspraak niet de spectaculaire nederlaag die er wel van wordt gemaakt, maar wel een reden te meer zich te bezinnen op zijn strategie in de financiële wereld. En de oogkleppen af te zetten teneinde te voorkomen dat er nog "harde werkers" veroordeeld moeten worden tot een uitkering krachtens de WAO. Boonstra: winst en verlies Boonstra kocht in maart 2000 aandelen in mediabedrijf Endemol, vlak voordat het werd overgenomen door het Spaanse Telefónica. Boonstra's toenmalige vriendin, Sylvia Tóth, was op dat moment commissaris bij Endemol. Voor zover ik mij kan herinneren heeft hij vóór die tijd al door hun advocaat laten weten dat zij hun relatie hadden verbroken, zoals te lezen is in Gran Hermano. Dus niet zo handig van de STE om die zaak tegen beter weten in door te zetten. Een schadeclaim lijkt mij dus wel op zijn plaats vanuit de holding. Het heeft de ontwikkeling van mijn bedrijf immers jaren vertraging opgeleverd. Zet nu maar een bedrag daarvoor op de balans. De meervoudige economische strafkamer van de Amsterdamse rechtbank vindt de timing van de Endemol-handel ,,opmerkelijk''. Het feit dat Boonstra zelf opdracht gaf tot de aankoop - iets wat de actieve belegger Boonstra slechts drie keer eerder had gedaan - vindt de rechtbank ook ,,opmerkelijk''. Net zoals Boonstra's verzoek aan zijn Belgische vermogensbeheerder om discretie. Het doet mij deugd dat zij dat inzien. De Amsterdamse rechtbank heeft de vordering van de Stichting Cervantes Benelux immers ook nog niet verantwoord aan onze Minister van Financiën (OvJ Vrakking). Boonstra heeft dus aardig bakzijl moeten halen. Zodra de heer Tonino aan zijn verplichtingen heeft voldaan kunnen we verder praten. Eerder niet. Functionarissen van justitie die dergelijke blunders begaan zouden met onmiddellijke ingang uit de rechterlijke macht dienen te worden ontzet. Dit is mij al eerder overkomen. De officier zag nog meer opmerkelijke omstandigheden, zoals Boonstra's zwijgen over de Endemol-aankoop nadat hij zich bij een diner met de Telefónica-top realiseerde dat hij ,,wel heel dicht bij de hoofdrolspelers aan tafel zat''. Of het feit dat Boonstra een uitzonderlijk hoog rendement op zijn Endemol-handel behaalde. Maar de rechtbank volgt die redenering niet. Ja. Dank je de Koekkoek. Ik zou ook zijn geschrokken als ik mij op dat moment zou hebben gerealiseerd dat er een groep advocaten allerlei zaken kunnen gaan bedenken die mijn positie kunnen schaden. De rechtbank heeft in dat verband dan ook volledig juist gehandeld. Ik hoop dat hij er thans aandelen Cervantes van koopt. Dan kunnen we eindelijk met ons bedrijf aan de gang. Ik ben benieuwd of Professor Heertje in dat verband al heeft verklaard wat hij kwam doen in Deep Pan Pizza te Londen op 3 augustus 1996, toen ik daar met mijn jongens zat te eten na mijn bezoek aan mijn collega's op Whitehall

ROYAL HORSEGUARD PARADE WHITEHALL LONDEN, 3 AUGUSTUS 1996

AMERSFOORT 11 SEPTEMBER 1998

Wellicht is het zinvol om hém aan te trekken als mijn promotor. Dan hoort Boonstra nu dus in hetzelfde rijtje thuis als voormalig Brits Minister-President John Major, die immers eveneens een misdrijf heeft gepleegd jegens de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales door The False Last Will of the Princess of Wales te laten publiceren door Boodle Hatfield in Londen. Zodra Cor Boonstra zijn koerswinst heeft omgezet in aandelen Cervantes kan ik ook jouw salaris betalen. Zorg er dan ook voor dat er nog een bedrag overblijft voor de SCHORPIOEN. Zodra alle rekeningen zijn voldaan. Geen geld maakt immers niet gelukkig volgens Baron van Heeckeren. Zo las ik gisteren ook nog in De Gelderlander: Prinsen en prinses zeggen banen op Constantijn is desgewenst uiteraard eveneens van harte welkom in de Stichting Cervantes Benelux of European Cervantes Foundation. Ik kan immers ook maar op één plaats tegelijk zijn en de heer De Roy van Zuydewijn heeft het inmiddels niet gemakkelijker gemaakt voor zijn echtgenote door dat gedoe met die advocaat uit "Barend & Van Dorp". Die zijn over het algemeen alleen maar op hun geld uit. Ik denk wel dat het goed is dat wij de heer Van Amstel goed hebben betaald toen ik nog werkzaam was bij Nieuw Elan en terzake medeverantwoordelijk. Prins Friso (34), die per 1 mei na een vijfjarig dienstverband is vertrokken bij de investeringsbank Goldman Sachs in Londen, heeft nog geen nieuwe baan. Bij voorkeur in de holding ref. BANK CERVANTES BENELUX. Dat heb ik tijdens de rondrit van Vorsten door Den Haag tijdens Prinsjesdag 1998 al min of meer aan Mirjam (Spierings?) laten weten ("Als U het zegt zal dat wel kloppen").

Het is niet de bedoeling dat hij meer in de openbaarheid gaat treden of een rol als adviseur van zijn moeder krijgt ("U heeft nog een gevoelig plekje bij Haar"). "Nieuwe taken zijn niet aan de orde", zegt de RVD. Volgens Tonnon is het 'toeval' dat Laurentien, Constantijn en Friso tegelijkertijd hun loopbaan een andere wending geven. Zo trof ik ook nog een artikel over een 'oude bekende' 'Politiek systeem loopt vast' Dit doet mij denken aan de brief die ik in november 1997 aan zijn echtgenote Helma heb geschreven na haar voordracht op onze Lionsclub in Maarsbergen. Ik citeer LETTERS. Ik wens jullie terzake een VRUCHTBAAR WEEKEND. JOHN L. VAN DER HEYDEN ICNBLEW P.S. In Zutphen trof ik een vergulde sleutel. Heel bijzonder.

4 MEI 2003 ON HER MAJESTY'S SERVICE