23 april 1998. Betreft: TERUGBLIKKEN Kenmerk: JH/LH980423. My Dear Number One, Donderdag 23 april 1998. Het was een genoeglijke dag gisteren. Bij aankomst bij de Nieuwe Kerk stond de cameraploeg al klaar en werd ik samen met staatssecretaris Frank de Grave de kerk ingereden in een invalidenwagentje. Dat was wel lachen geblazen.

Dat heeft Harry zeker allemaal bedacht, want hij houdt wel van een beetje humor, heb ik begrepen. Ik heb goed rondgekeken of je ook aanwezig was. Lijfelijk niet, maar je was er wél. Dat proefde ik aan de sfeer. Ik heb aangenomen dat je opgeborgen zat in de klok van Marcel van Dam (hij had mijn brief nog niet gelezen, maar het heeft zijn aandacht).

Maar dat kan ook een andere dame zijn geweest. Leuk. Ik kon alleen mijn cadeau niet kwijt. Dat stuur ik je nu dus maar per post. Dit heb ik besproken met mevrouw Yoyo Olivier uit Arnhem. Zij is internal management trainer, bodyworker en beeldend kunstenares met vijftien jaar praktijkervaring in het begeleiden van interne veranderingsprocessen. Ik heb haar verteld wat ik vorig jaar om deze tijd in Engeland heb gedaan. Daar blik ik nog even op terug. Rond 14.00 ben ik naar ETON COLLEGE gereden. Daar kwam ik Prins William nog tegen, op weg naar zijn manor. Daarna heb ik een intensief gesprek gevoerd met Sergeant David Sharp. Hij beschikte over al mijn informatie. Ik heb hem toen gezegd "I am glad that the information is in the right hands". Aan het eind van het gesprek zei hij mij "I advise you to stay away from the Royal Palaces for the time being Mr Van der Heyden". Hierop heb ik hem geantwoord "For the time being, allright Sir. But you can not change my plans. In August I will be back in England and expect that everything will be arranged then". Vervolgens ben ik naar Henley vertrokken. Dat is dus niet goed afgelopen. Het was dus een goed idee om mij gisteren in die rolstoel te zetten. Tijdens het debat onder leiding van Marcel van Dam ben ik naast Frank de Grave gaan zitten. Hij heeft met belangstelling kennis genomen van mijn paarse boek met aanbevelingsbrieven. Ook heeft hij daarbij jouw getuigschrift nog even doorgelezen.

Ik heb hem dat met opzet laten zien om aan te tonen dat een zieke werknemer vaak beter presteert dan wie dan ook. Dat was immers de inzet van het debat. Ik heb hem laten weten dat het de Baak geen windeieren heeft gelegd en hem verteld dat jij mij vanuit de WAO al in 1989 in dienst hebt genomen tegen zeer lage loonkosten, omdat die werden gesubsidiëerd. "Samen hebben we de hele zaak gereorganiseerd en de Baak is nu weer een bloeiend bedrijf" heb ik Frank verteld. Dat was hem bekend. Hoewel waarschijnlijk ten overvloede voor jullie neem ik in deze brief het persbericht over aangaande de prijsuitreiking van 'Kroon op het Werk'.

"De Grave onderstreept economisch belang van mensen met een arbeidshandicap. Siers Groep ontvangt Kroon op het Werk '97 ZOETERMEER, 22 APRIL 1998 - Het kabellegbedrijf Siers Groep BV heeft de prijs Kroon op het Werk '97 gewonnen. Deze prijs is bestemd voor de werkgever die er het best in slaagt om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen en te houden. De directeur van Siers ontving de prijs uit handen van staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Siers (500 werknemers) scoorde op alle criteria de meeste punten en liet daarmee de andere vier genomineerden (DSM Limburg BV, Gebr. van Gisbergen BV, Shell Nederland BV en Ten Cate AT) achter zich. Voorafgaande aan de prijsuitreiking in de Haagse Nieuwe Kerk vond een levendig en af en toe fel debat plaats over de positie van werknemers met een arbeidshandicap. Aan de discussie onder leiding van Marcel van Dam namen vooraanstaande vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid deel. Het debat ging onder meer over de effecten van wetgeving zoals WULBZ en Pemba op de houding van ondernemers ten aanzien van mensen met een arbeidshandicap. Emanuel Tielens van MKB-Nederland haalde fel uit naar deze wetten, die hij als 'pesterij' omschreef. Tweede-Kamerlid Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) en FNV-voorzitter Lodewijk de Waal verdedigden het beleid echter. Zij stelden dat de (re)integratie vooral een kwestie van willen is. Ook kwamen de financiële aspecten voor werkgevers aan de orde. De praktijk wijst uit dat financiële prikkels, zowel in positieve of negatieve zin, door werkgevers niet belangrijk worden gevonden. Zij willen slechts een goede arbeidskracht en kijken niet naar mogelijke subsidieregelingen. Verder werd ingegaan op de mate waarin de cultuur binnen bedrijven een randvoorwaarde is voor (re)integratie. De conclusie was dat met een goed loopbaanbeleid voorkomen kan worden dat werknmers met een aandoening buiten de boot vallen. Ook werd gesteld dat een mentaliteitsverandering bij werkgevers noodzakelijk is waardoor stigmatisering wordt uitgebannen. Kroon op het Werk is, net als vorig jaar toen IBM Nederland de winnaar was, ook ditmaal gegaan naar een bedrijf met een goed Human Resources-beleid. Volgens de jury is Siers Groep een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat kansen schept voor mensen met gezondheidsproblemen. Het familiebedrijf werft actief onder mensen met een arbeidshandicap. Voor Siers vormt deze groep een belangrijke bron van vakmensen die op de arbeidsmarkt doorgaans moeilijk te vinden zijn. Zo wordt de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd. Om die reden wordt er ook alles aan gedaan om mensen langdurig aan het bedrijf te binden. In zijn speech stelde staatssecretaris De Grave dat mensen met een arbeidshandicap uitstekend inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. "Bedrijven en instellingen kunnen en moeten straks putten uit dat grote potentieel van arbeidskrachten, dat nu nog onbenut blijft. In verschillende sectoren hebben werkgevers nu al de grootste moeite met het vervullen van vacatures. In andere sectoren - denk aan de zorg - zien ze knelpunten met de personeelsvoorziening aan de horizon opdoemen." Kroon op het Werk is ingesteld door de Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kroon op het Werk wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Chronisch Zieken. Ook het bedrijvennetwerk Social Venture Network en de tijdschriften Source en PW, vakblad voor personeelsmanagement zijn bij de organisatie betrokken. Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Wineke van Aken, telefoon: (06) 51 55 78 59 (alléén 22 april), (079) 368 73 32."

In dit artikel herken ik jullie deskundigheid op dit gebied en uiteraard de visie van Robert Rubinstein, van wie ik overigens nog een artikel verwacht in SOURCE over mijn bedrijf. Na afloop ben ik weer naar Utrecht getogen. Eerst even langsgegaan bij tapasbar MI MADRE. Daar kreeg ik van de manager te horen dat ik daar niet meer welkom ben. Dit om voor mij onduidelijke redenen. Maar ik maak hier toch maar nota van, gezien de ontwikkelingen in het veld. Ik was wel zeer welkom bij Florin & Firkin. Daar kwam Cupido om de hoek kijken. In de vorm van een quiz, die werd geleid door de Engelsman Larry uit Newcastle en zijn zuster. Ik heb aan die quiz meegedaan en er niet veel van gemaakt. Volgens mij is Cupido sexloos, maar deze god blijkt een dame te zijn. Dat wist ik niet. Het enige goede antwoord dat ik heb gegeven was War of the Roses. So the loosers price went to Instituto Cervantes onder luid applaus van het publiek. Ik weet nu in ieder geval waar ik mijn échte vrienden vind. Een schare supporters heb ik hard nodig. Ik heb gisteren al gemerkt dat mijn prestaties worden gewaardeerd. Onder meer door de voormalige voorzitter van de metaalbewerkersbond, die speciaal naast mij kwam zitten tijdens het optreden van Leoni Jansen (You'll never walk alone). Mijn project dient inderdaad in teamverband te worden voortgezet. Het team dient thans dus gestalte te krijgen. Vandaar dat ik vandaag op de eerste plaats een brief zal schrijven naar Frank de Grave. Hij beschikt over een budget van 32 miljard. Daar moet toch wel iets goeds mee te doen zijn, onder meer. Ik weet niet of ik je kan veroveren in de liefde. Dat maakt niet uit. Ieder mens maakt zijn eigen keuzes. Maar ik stuur je wel mijn cadeau uit Wales. Ik doe dit van ganser harte en hoop dat dit een bijdrage levert ter versterking van de band binnen Ons Team. 11.40 Cadeau verzonden met pakketpost onder nummer 3S PSZA 6311791. Met vragen over dit pakket kun je bellen met (0800) 0417 (gratis). Je krijgt direct antwoord als je bovenstaand nummer van het pakket noemt. Het pakket bevat eveneens het visitekaartje dat ik gisteren heb gedragen. Ik hoop dat je een deal kunt sluiten aangaande de holding. Mevrouw Olivier vertelde dat zij Harry goed kent en ik er wel op kan vertrouwen dat jij mijn verzoek inwilligt. Dan ben ik je veel dank verschuldigd en beschouw ik dit presentje maar als een kleinigheid als voorloper van de grote dingen die nog gaan gebeuren. 13.30 Frank de Grave zond ik de volgende brief: Kroon op het Werk. Ik wacht nog even voordat ik mijn voormalige partners uit ZEIST bij mijn plannen betrek. Ik denk dat het goed is dat zij er eerst eens over nadenken op welke wijze zij de schade kunnen compenseren die zij in de periode 1987/88 hebben aangericht. De heer De Vries heeft al eerder zijn spijt betuigd. Zoiets heb ik van zijn collega nog niet gehoord noch gelezen. Ik kreeg ook weer een pakket van Goldina, gericht aan de familie Van der Heyden, met een rekening van meer dan driehonderd gulden. Aangezien ik mij niet bewust ben dat ik alweer een familie heb en ik deze munten niet heb besteld heb ik het pakket retour gezonden. Zodra er een nieuwe familie is ben ik bereid hiermee verder te gaan. Ik wil graag de leiding nemen, maar niet meer alleen. Vandaag ga ik fietsen naar Maarn met dit mooie weer. HARTELIJKE GROET, JOHN VAN DER HEYDEN.

24 APRIL 1998 GEEN ZEE TE HOOG TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA