Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS. Directie de Baak T.a.v. drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 14 mei 1998. Betreft: KOK AU VIN Kenmerk: JH/HS980514. Beste Harry, Ik kom zojuist terug van het Café Restaurant 'Luden' waar ik een heerlijke 'Coq au vin' heb genuttigd op traditionele Franse wijze bereid. Voordien ben ik nog even de kerk binnen gegaan op het Janskerkhof met het wapen van Gaspar van der Heyden, mijn vermoedelijke voorvader en oprichter van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Café Luden sprak mij zeer tot de verbeelding aangezien het Utrechtse kasteel Luden ooit een keizerlijk paleis is geweest. (Dat was een vergissing. Ik dacht daarbij aan het kasteel Laufen dat zich op het Domplein bevond in vroeger tijd). Ik heb begrepen dat jij mijn positie terzake zeer goed hebt ingeschat. Ik wil je daarom in deze brief tot uitdrukking brengen hoezeer ik jouw inspanningen ten behoeve van mijn organisatie in ontwikkeling op prijs heb gesteld. Ik kom jou regelmatig tegen als geestelijke vader van een aantal ondersteunende activiteiten voor CERVANTES HOLDING. Ik noem met name de Government Game Competities 1996 en 1997, het Congres Kroon op het Werk en nu wederom jouw uitnodiging voor mijn deelname aan de creatieve sessies voor de ANWB. Ook denk ik uiteraard nog aan de uiterst zwaarwichtige bijeenkomst over De Nieuwe Economie op 13 november 1996 op de Baak. Ook de sessies omtrent Corporate Governance hebben een belangrijk aandeel geleverd aan de ontwikkeling van mijn plannen. Daarvoor ben ik onze andere collega Ruud van der Zalm zeer erkentelijk. Ik heb vanavond de brochure van de Government Game Competitie laten zien aan iemand in de Janskerk. Daar staat Gaspars wapen afgebeeld: een schaap met vier poten en een Engelse vlag in de hand.

Er staat bij mij ook nog een schaap met vijf poten in de kast met een beeldje van een ridder dat ik op 20 april 1997 heb gekocht in Westminster. Het vijfde pootje is echter gebroken, maar de ridder is nog heel. Ik had er vijf gekocht. Hiervan heb ik er één afgegeven aan een Zuid-Afrikaans meisje in The Angel on the Bridge in Henley on Thames dat zich 'Zahn Flower' noemde. Vanavond werd ik weer bediend door een meisje met een zonnebloem op haar shirt. Zij gelooft eveneens in Sunflower Power, evenals mijn in Parijs verongelukte partner deed. Ik heb het meisje laten weten dat ik voor 'Coq au vin' heb gekozen, omdat ik mij beschouw als een goede vriend van Wim Kok. Daar heeft jouw brochure een eminente bijdrage aan geleverd. Ik heb van het eten echt genoten en heb eveneens behoefte aan een nieuwe echtgenote, met dezelfde toekomstvisie. Ik weet niet wie dat wordt. Ik laat het maar weer op mij afkomen. Dat is nog Het Beste. Op het moment dat jij deze brief ontvangt lig ik weer uit te rusten in Zon en Zeebad voor de Baak. Ik adviseer jullie hetzelfde te doen. Want je hebt hard genoeg gewerkt de laatste jaren. Dat geldt voor jullie alledrie. Sinds Diana's overlijden stuur ik dagelijks een brief naar Liesbeth. Als vanouds. Ik heb immers met haar mijn primaire commitment. Uiteraard ga ik ervan uit dat zij jullie daarvan deelgenoot maakt. Want Wij zijn en blijven samen een IJzersterk Management Team. En dat zal altijd zo blijven. Ik heb veel geld in de ontwikkeling gestoken van CERVANTES HOLDING en de bodem van de schatkist is in zicht. Ik vertrouw echter in jullie onwankelbare medewerking en verheug mij op ons weerzien op 3 juni en eventueel op 1 juli. De laatste datum onder voorbehoud omdat ik dan - wellicht - naar Engeland moet met Liesbeth, om verdere afspraken te maken op Althorp House en nadien in Madrid. Bij Zijne Majesteit de Koning van Spanje. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

19 MEI 1998 CREATIVITEIT TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN