Readers Digest. Organisatie BIJZONDERE PRIJS 1996 Antwoordnummer 333. 1100 VC AMSTERDAM-ZUIDOOST. Datum: 26 juli 1996. Betreft: Bijzondere Prijs 1996. Kenmerk: ICB/ReadersDigest960726. Geachte mevrouw Bakker-Daniëls, Gaarne wil ik U hartelijk dank zeggen voor Uw laatste aanbieding welke ik heden mocht ontvangen. Helaas is er deze keer niets van mijn gading bij, maar in die wereldreis ben ik buitengewoon geïnteresseerd. Ik ga ervan uit dat deze prijs voor twee personen bestemd is. U zou mij ten zeerste verplichten. Met vriendelijke groet en hoogachting. J.L. van der Heyden. Oprichter Instituto Cervantes Benelux.

27 JULI 1996 SPONSORING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN