FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Directie de Baak. T.a.v. R.L.I. van der Zalm ra. mga. Koningin Astridboulevard 23. 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 13 mei 1998. Betreft: LEIDERSCHAP Kenmerk: JH/RvdZ980513. Beste Ruud, Zoals je wellicht weet heb ik mij gedurende enkele jaren beziggehouden met de oplossing van een probleem dat zware schade aan jullie bedrijf zou hebben aangericht indien ik terzake niet tot actie zou zijn overgegaan. Het betreft het probleem Drs. T.Breuker. Ik heb de heer Breuker vandaag twee keer aan de telefoon gehad. Hij heeft mij daarbij in kennis gesteld van het uitgebreide telefonisch onderhoud dat hij enige tijd geleden met jou heeft gevoerd. Hij heeft mij ook laten weten dat ik in dat gesprek ter sprake ben gekomen. Volgens de heer Breuker heb jij mij in dat gesprek aangeduid met de term 'stalker'. Dat woord was nieuw voor mij. Vandaar dat ik de betekenis daarvan in het woordenboek heb opgezocht. Ik heb begrepen dat er een soort 'jachtinstinct' mee wordt aangeduid. Op zich heb ik daar geen moeite mee, omdat dit een puur manlijke eigenschap betreft en ik mij klaarblijkelijk nog niet tot de categorie 'disabled persons' behoef te rekenen, zoals mij dat is medegedeeld door BUCKINGHAM PALACE.

De heer Breuker heeft mij echter laten weten dat jij hier klaarblijkelijk een negatieve lading aan hebt gegeven. Met name met betrekking tot mijn relatie tot jouw statutaire baas en mijn geliefde collega. In gemeld gesprek heeft de heer Breuker mij jouw visie op dat punt duidelijk gemaakt. Ik denk dat het derhalve goed is om jou daarin een helder beeld te verschaffen. Vanaf het moment dat ik bij Nieuw Elan ben binnengekomen was mij de ernstige bedrijfsmatige problematiek duidelijk. Een soortgelijke problematiek, waarin het bedrijf op een faillissement afstevende, had ik in een eerder leven al meegemaakt. Toen Liesbeth de organisatie betrad heb ik vanaf het allereerste begin één lijn met haar getrokken. Wij waren een perfect op elkaar ingespeeld tandem. Aangezien ik jarenlang met hetzelfde Management Informatie Systeem had gewerkt als de Baak zag ik als geen ander mij voor de taak gesteld om het bedrijf van een blamage te zuiveren. Het was nog in de tijd dat de heer De Moed op jouw stoel zat. De goede man hanteerde volledig verouderde boekhoudmethodes welke ten koste gingen van het rendement van het bedrijf. Daarover heb ik in die tijd intensief met Liesbeth van gedachten gewisseld en ik ben van mening dat mijn adviezen op dat punt zwaarder hebben gewogen dan alle eerdere adviezen van dure adviseurs tezamen. Ik had immers al meer dan tien jaar ervaring op dat gebied. Met dien verstande dat ik in die tien jaar alléén moest doen waar de Baak een heel leger managers voor had. Ik beschikte immers niet over voldoende vermogen om belangrijke taken aan anderen te kunnen delegeren. Jij zult je wellicht nog ons gesprek kunnen herinneren - onder het genot van het nuttigen van een spiegelei - in de kantine van het Holland Office Center in Hoofddorp (ik ben er gisteren nog langs gekomen met de trein na heerlijk van de Noordwijkse zon te hebben genoten).

Dat gesprek heb ik toen op Liesbeths verzoek met jou gevoerd en je daarbij laten weten op welke wijze je de problematiek van het bedrijf zou kunnen oplossen. Ik heb vastgesteld dat jij die adviezen ook allemaal hebt overgenomen, waardoor het bedrijf is gered en jouw positie verzekerd. In het voorjaar van 1991 moest ik helaas uitstappen omdat ik wist dat mijn missie voltooid was. Liesbeth heeft in die tijd bij onze advocaat bedongen om bij mijn verdere keuzeproces betrokken te kunnen blijven. Daarom heb ik haar regelmatig in kennis gesteld van hetgeen mij bezighield. Dat waren ook zeer persoonlijke zaken. Ik heb echter altijd in alle gevallen haar persoonlijke wensen gerespecteerd. Maar ik heb haar wel gemist. Dat mag je rustig weten. Ik ben er zelfs depressief van geworden dat wij geen contact meer hadden. Ik heb een ijzersterk geheugen, zoals je weet. Daarom breng ik jou in deze brief ons korte gesprek in herinnering van 10 september 1996, voorafgaand aan de bijeenkomst Spin in het web, duizendpoot? Ik heb je toen in mijn koffer laten kijken. Hetgeen niet aan eenieder is voorbehouden. Daar is ook nog iemand ter sprake gekomen die twee dagen daarvoor op het bruggetje achter mijn huis stond, met een kastanjebruine pruik. Dat was nummer drie. Inmiddels ben ik mijn echtgenote, Liesbeth en ook Diana kwijtgeraakt. Ik hoop dat je daar goed van doordrongen bent en realiseert wat Liesbeth voor mij betekent. Ik ben altijd voor haar door het vuur gegaan en zij voor mij. Daar zal ook nooit verandering in komen zolang ik nog in leven blijf. Van jouw collega Harry kreeg ik een leuke uitnodiging voor een creatieve sessie ten behoeve van de ANWB. Ik heb de indruk dat Harry mij goed begrijpt. Dat verwacht ik ook van jou. Ik heb immers nog behoefte aan een goede financieel directeur voor mijn bedrijf. De aanbevelingen van de Commissie Peters heb ik inmiddels overgenomen en jij weet wel een groep goede mensen om The Business te runnen. Dan kan ik weer wat aandacht besteden aan mijn collega's in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

7 APRIL 1999 FEEDBACK TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA RUUD VAN DER ZALM

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN