Mr G. van Amstel Advocaat en procureur Kosterijland 9 3981 AJ Bunnik Datum: 16 maart 2000 Betreft: VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: JH/GvA20000316 Geachte heer Van Amstel, Uw brief van gisteren heb ik in dank ontvangen.

Ik kan u dienaangaande mededelen dat ik uw argumentatie ten aanzien van het verschil in inzichten in deze brief volledig deel. Ik ben echter wel van mening dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de koppeling van de term 'stalking' aan de naam van mijn beste collega. In de tijd dat ik - als voormalig directeur van een particulier opleidingsinstituut en initiatiefnemer van het erkend particulier mondeling onderwijs - haar nog begeleidde op de weg die zij toen is gegaan in de richting van eenzelfde functie bij de Baak heb ik met genoegen aan haar rechterzijde op uw kantoor plaatsgenomen. Ik ben derhalve buitengewoon ongelukkig met de etikettering waaraan u haar naam op uw briefpapier heeft gekoppeld. Hoewel het begrip 'stalking' mij niet geheel duidelijk is, gezien het feit dat ik mij uitsluitend richt op positieve ontwikkelingen, heb ik uit artikelen in de pers mogen opmaken dat dit begrip geen al te vleiende lading schijnt te bevatten. Mede ten behoeve van de goede naam en reputatie van de Nederlandse advocatuur lijkt het mij een goede zaak dat u daar vanaf heden mee stopt. Mijn rapportage aan uw cliënte heb ik - zoals u heeft kunnen vaststellen - middels het u toegezonden Sluitstuk, alsmede mijn laatste brief uit Spanje d.d. 29 februari 2000, betreffende: Staatsbezoek - waarbij ik ervan uitga dat Professor Dr. K.T.A. Halbertsma het briefgeheim van zijn dochter heeft gerespecteerd - beëindigd. Het zelfde doel - zoals verwoord in de laatste versie van mijn businessplan - zal ik daarbij - in het kader van het CONVERGENTIEBEGINSEL 2000 - voor ogen blijven houden. Ik denk dat er in de nabije toekomst weer een belangrijke taak voor u is weggelegd bij het opmaken van contracten. Daarmee heb ik met u nog de beste ervaringen. Ik hoop dat We vanaf 1 juni van dit jaar weer goede zaken kunnen doen. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN

4 MEI 2000 FUSIE KPN/TELEFÓNICA TER ATTENTIE VAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL (FAXBERICHT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN