Instituto Cervantes Holding Ltd Cervantes Management Centre Faxbericht Voor : Mr. G. van Amstel Betreft : FUSIE KPN/TELEFÓNICA Van : J.L. van der Heyden Datum : 4/5/2000 Tijdstip : 19:59 Pagina's : 1 Geachte heer Van Amstel. Uit het RTL-journaal van vanavond vernam ik het bericht dat de voorgenomen fusie tussen KPN en Telefónica van de baan zou zijn. Dat past niet binnen mijn beleidskader. Als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux is de Spaanse overheid mij een aanzienlijk vermogen verschuldigd in verband met hun - in juridische zin illegale - vestiging op het Domplein te Utrecht. Ik ben bereid deze handelsnaam over te dragen in ruil voor aandelen in de nieuw te vormen organisatie. Dit dient dan uiteraard te worden gekwantificeerd. De Staat der Nederlanden kan zich dan onder financiële kwijting van de vordering die ik heb jegens de staat uit de nieuwe constructie met onmiddellijke ingang terugtrekken. Ik verzoek u hiermede terzake in samenspraak met de direct betrokkenen tot ogenblikkelijke actie over te gaan. In ieder geval nog vóór de geplande persconferentie van hedenavond. Voor de goede orde meld ik u dat ik u op dit moment terzake niet kan honoreren. Dat verandert zodra de ontwikkeling zich ten gunste zal hebben gekeerd in het kader van de in mijn beleidsplan geformuleerde doelstellingen. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN.

6 OKTOBER 2000 BUILDING BRIDGES (1) TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK