Mr G. van Amstel. Advocaat en procureur Bunnik. Datum: 18 december 2000. Betreft: STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000 Kenmerk: JH/GvA20001218. Geachte heer Van Amstel, Aansluitend aan mijn brief BUILDING BRIDGES d.d. 6 oktober van dit jaar meld ik u de veilige terugkeer uit het KONINKRIJK SPANJE op dinsdag 12 december jongstleden.

Hiermede heb ik de eer u het eerste exemplaar van mijn boek GRAN HERMANO te doen toekomen. Mede ten behoeve van mijn collega LIESBETH HALBERTSMA. Mocht u nog nuttige suggesties ter verbetering hebben, dan verneem ik dat gaarne van u. U ontvangt - mede jegens hen die onze beleidslijnen delen - de welgemeende goede wensen voor Kerst 2000 en het NIEUWE JAAR. Met hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN.

5 MAART 2001 RESHAPING THE FUTURE TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN