Mr G. van Amstel Advocaat en procureur Bunnik. Datum: 5 maart 2001. Betreft: RESHAPING THE FUTURE

Kenmerk: JH/GvA20010305. Nijmegen, maandag 5 maart 2001. Geachte heer Van Amstel, Aansluitend aan mijn brief d.d. 18 december 2000 kan ik u melden dat ik op 1 januari van dit jaar een tot op die datum bijgewerkte versie van mijn boek Gran Hermano heb doen toekomen aan de Nederlandse Minister-President alsmede de ministers van Financiën en Economische Zaken. Desgewenst ben ik bereid - in het kader van onze inmiddels langdurige samenwerkingsrelatie - u van de details terzake in kennis te stellen. Het betreft met name de verruiming van de onderhandelingsmogelijkheden voor de heer Gerrit Zalm tijdens de komende gesprekken met zijn collega Rodrigo Rato te Madrid, inzake de totstandkoming van onze holding met werkmaatschappijen. Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat onze Minister-President op 28 september vorig jaar een bezoek heeft gebracht aan de heer Bill Clinton te Washington. Traditiegetrouw bevind ik mij vanaf 1997 op die datum op Paleis Het Loo te Apeldoorn alswel het Kasteel Landgoed de Engelenburg te Brummen, één van onze voormalige familiekastelen, zoals u wellicht bekend. Ook gisteren heb ik het landgoed wederom met een bezoek vereerd. Mede naar aanleiding van uw brief van 15 maart vorig jaar met de zinsnede "waardoor vanuit twee verschillende visies toch weer één zelfde doel wordt bereikt" heb ik op zondag 11 maart aanstaande vanaf 18.00 uur een tafel gereserveerd in hetzelfde restaurant aan de Eerbeekseweg in Brummen. Mijn contactpersoon aldaar is mevrouw Erna Hartlief v/h Zwart. Hiermede nodig ik uw cliënte Drs. E.H. Halbertsma eveneens voor deelname aan deze maaltijd uit. Desgewenst bent u eveneens van harte welkom (helaas voor eigen rekening), maar ik hanteer geen vooruit vastgestelde agenda. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in haar ervaringen van de laatste jaren. Mocht dit op grond van religieuze motieven o.i.d. op bezwaren stuiten - mijn vermoedelijke voorvader en mede-oprichter van de Staat der Nederlanden ten tijde van de Spaanse bezetting Gaspar van der Heyden (1530-1586) heeft in zijn tijd ooit op vervolging van de Doopsgezinden aangedrongen, hetgeen naar ik aanneem vorig jaar nog met de term 'stalking' is aangeduid geweest - dan verneem ik dat gaarne van u. Zonder tegenbericht reken ik op haar komst. Dat geldt eveneens voor de heer Bill Clinton die in dat weekend eveneens ons land bezoekt in het kader van Regeren is Vooruitzien.

Met gevoelens van de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES

13 APRIL 2001 GOEDE VRIJDAG TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN