Instituto Cervantes Holding LTD. Cervantes Management Centre. Kasteel Landgoed De Engelenburg. T.a.v. mevrouw Erna Zwart. Eerbeekseweg 6. 6971 LB BRUMMEN. Datum: 10 augustus 1999. Betreft: INSTITUTO CERVANTES BENELUX Kenmerk: JH/KLE990810. Geachte mevrouw Zwart/Beste Erna, Naar aanleiding van ons korte onderhoud in Brummen gistermiddag ontvangt u bijgaand mijn reisverslag FRIESLAND BOPPE van het afgelopen weekend teneinde vóór mijn terugkeer naar Spanje een vestiging van het Instituto Cervantes Benelux op de Engelenburg van start te laten gaan. Voor de goede orde meld ik u dat dit voornemen inmiddels ook bij Z.K.H. de Prins van Wales bekend moet zijn. Ik neem mij voor terzake eveneens in contact te treden met de heer Lambert van Bodegom van het bedrijf Eurolinguïst te Nijmegen. Vertrouwende op een uitstekende voortzetting van onze samenwerking. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED. John L. Van der Heyden. Vice President. Bijlage: Interne beleidsnota FRIESLAND BOPPE d.d. 9 augustus 1999. P.S. Mijn excuses voor enkele typefouten. Het stuk is in sneltreintempo geproduceerd.

21 NOVEMBER 1999 EL MUNDO DE MAÑANA TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN