FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maandag 18 maart 2002 Ik heb gisteren in Wellecom gesproken met de heer Alexander Weijts uit Lathum. Hij heeft mij aan een soort kruisverhoor onderworpen en mij verzocht te laten weten op welke wijze ik zou willen 'cashen'. Uiteindelijk is het gesprek in het bubbelbad beëindigd met mijn mededeling dat ik slechts twee mensen op het oog heb om mijn werk voort te zetten als er een bod op mijn handelsmerk wordt gedaan voor een paar miljoen: mijn oudste zoon en Liesbeth Halbertsma. Mijn bodemprijs is honderd miljoen euro. Maar eerst nog even in chronologische volgorde het weekend op een rijtje.

Zaterdag 16 maart ben ik met de trein van 7.21 uit Nijmegen-Dukenburg vertrokken. In Oss stapte Paula Costas Alonso in. We hadden een intensief onderhoud. Zij was goed bekend geweest met de heer Germán Gullón, de eerste directeur van mijn Utrechtse Instituto Cervantes. Samen zijn wij rond 8.45 naar mijn Royal P.O. Box 689 gewandeld, waarin ik post aantrof van Trafford, het contract van The Smart Bookstore (4025 Cattlemen RD PMB 189, Sarasota, FL34233 USA), de Kamer van Koophandel Amsterdam t.b.v. de Stichting Cervantes Benelux, het blad Viva España gericht aan het Instituto Cervantes Benelux, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (Keizersgracht 75, Postbus 15444, 1001 MK Amsterdam) en van Elsevier bedrijfsinformatie bv, Postbus 1110, 3600 BC Maarssen. Rond 9.00 uur werden wij in het Instituto Cervantes hartelijk ontvangen door Marjo Eurlings en María José Steenbeek Sánchez van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en de secretaresse van de sectie Spaans van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Ik heb even gesproken met Patrick Gommers over een permanente voorziening voor het Spaans op het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit is echter nog niet gerealiseerd. Er waren 106 deelnemers aan het congres met het thema El Alumno activo.

Het programma van het congres zag er alsvolgt uit.

09.00 - 09.30 Recepción de los congresistas y entrega de la carpeta
09.30 - 09.40 Palabras de bienvenida: salon de actos en el 1er piso
09.45 - 10.30 Presentación de la mano de Encina Alonso salon de actos en el 1er piso
10.30 - 10.45 Café
10.45 - 12.45 Talleres y lecturas (véase el resumen de la mañana)
12.45 - 14.30 Almuerzo
14.30 - 16.30 Talleres y lecturas (véase el resumen de la tarde)
16.35 - 17.00 Clausura del congreso

Encina Alonso uit München had een enthousiast verhaal over de motivatie van jongeren. Vooral het thema van de spiegel (el espejo) sprak mij zeer aan. Vanaf 11.15 (half uur vertraging dus) deelgenomen aan de workshop La participación activa del alumno en una clase de cultura de ele gepresenteerd door de heer Luís María Areta Armentia van de Consejería de Educación y Ciencia in Brussel. Aan de hand van de videofilm Flores de otro mundo heeft hij een mogelijkheid aangegeven waarin een in tweeën te verdelen groep actief kan worden betrokken bij een participatie in socio-linguïstische ontwikkelingen. Na afloop van de workshop heb ik de heer Areta inzage gegeven in mijn boek en hem mijn visitekaartje verstrekt (hieronder). In de pause sprak ik met Thea Methorst. Ik heb Thea in het voorjaar van 1981 leren kennen tijdens een studiedag op de Universiteit van Groningen. Ik was in die tijd bezig om het FSI om te bouwen tot een Instituut voor Romaanse Studies. Ten gevolge van de fusie is zij nadien voor NIOW-Talen gaan lesgeven in Assen. Ik heb haar uiteengezet dat ik in 1987 uit dat bedrijf ben gestapt en thans de rechtmatig eigenaar ben van het Instituto Cervantes in Utrecht en Brussel en dat er nogal het één en ander dient te worden geregeld. "Laat ze maar betalen", was Thea's eerste reactie. Daar ben ik het uiteraard volstrekt mee eens.

Tijdens de lunchpauze heb ik een wandeling gemaakt. Eerst heb ik mijn news release en visitekaartje afgegeven bij boekhandel Broese met het verzoek de informatie aan de directie door te geven teneinde tot verkoop van het boek over te gaan in Utrecht.

Vervolgens heb ik mijn news release ook nog even bij Instituut Blankestijn in de brievenbus gedeponeerd ten behoeve van Hans Mulder. Na terugkeer in het Instituto intensief van gedachten gewisseld met Encina Alonso over het begrip motivatie. Te beginnen met de foto van 17 juli 1968 op de achterzijde van mijn boek. "Het geloof in mijn te bereiken doelstelling heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij hier nu samen staan te praten in mijn bedrijf" heb ik haar laten weten. Resultaat dus van meer dan 33 jaar werken. Inmiddels ben ik vanaf juni 1977 25 jaar (praktisch onbezoldigd) werkzaam als eerstegraads docent Spaans. Mijn eigendomsrechten zijn ook nog bevestigd in het nieuwe 'revista' met de naam 'Cervantes' (zie mijn businessplan). Ik citeer:"Het cultureel bulletin van het Instituto Cervantes verandert van naam. De publicaties van de verschillende centra die samen het netwerk van Instituto Cervantes vormen, hebben van nu af aan een en dezelfde vorm en titel: Cervantes. De herkenning van dit project van de grootste onderwijs-instelling ter wereld voor Spaans, zal vanaf nu gemakkelijker en meer vanzelfsprekend zijn. Instituto Cervantes werd, zoals de meeste lezers al weten, in 1991 opgericht door de Spaanse staat om het onderwijs van Spaans in de wereld te bevorderen en om de culturen van de Spaanstalige landen te verbreiden. Op het moment telt het netwerk bijna veertig instellingen verspreid over Europa, Amerika, Afrika en Azië. Deze centra zijn ondergebracht bij de Ambassades van Spanje en maken, met hun culturele en onderwijsactiviteiten, deel uit van het externe programma. In Nederland biedt het Instituto Cervantes te Utrecht sinds 1996 cursussen aan, in het centrum zelf en daarbuiten, en het organiseert examens voor het Diploma de Español como Lengua Extranjera" (DELE). Voorts beschikt het over een bibliotheek en documentatiecentrum, gespecialiseerd in de taal en literatuur van Spanje en Spaans-Amerika, met een ruim aanbod van boeken en audiovisueel materiaal bedoeld voor het onderwijs van het Spaans en andere talen van Spanje. Daarom is er wel sprake van verandering van de vorm, maar niet van de geest en de bedoeling van dit bulletin, dat open moet blijven voor de inbreng van hispanisme uit Nederland en van de vrienden en cursisten van het Instituto Cervantes."In dit verband heb ik Encina Alonso volledig in kennis gesteld van de ontwikkelingen terzake vanaf juni 1991. Op dat moment heeft mijn collega Drs. E.H. Halbertsma mij geadviseerd een nieuw plan te maken. Ook heb ik toen gesproken met mijn oud-collega, voormalig directeur van het Institute of English Studies, de heer Paul W. Karis over een nieuw op te starten instituut. "Waarop ben je afgestudeerd?" was de vraag van de heer Karis. "Op Cervantes" was mijn reactie. "Waarom noem je jouw nieuwe bedrijf dan niet 'Instituut Cervantes' of 'Instituto Cervantes'" vroeg hij mij. En aldus geschiedde. Aangezien ik in het verleden tal van eigen creatieve ideeën in een andere vennootschap heb zien belanden - de opleiding voor het staatsexamen tolk-vertaler is daarvan een illustratief voorbeeld - heb ik mij nadien gewend tot een advocaat met de vraag op welke wijze ik mijn rechten voor eens en altijd zou kunnen veiligstellen. Hij heeft mij toen geadviseerd een handelsmerk te deponeren. Dat is in maart 1992 gebeurd. Nadien had ik een gesprek met de cultureel attaché van de Spaanse Ambassade te 's-Gravenhage - mevrouw María Jesús Alonso - met het verzoek om mijn initiatief te ondersteunen. Zij liet mij weten dat zij toen een probleem had, aangezien de Spaanse overheid eveneens tot oprichting van een Instituto Cervantes had besloten. In hoeverre dat besluit is genomen vóór of ná mijn gesprek terzake met de heer Karis, is mij niet bekend. Ik heb Encina Alonso dus laten weten dat ik daarom niet lang na mijn onderhoud met haar naamgenote María Jesús línea recta (via een omweg langs don Quijote in Salamanca) naar Alcalá de Henares ben gereden voor een onderhoud met de toenmalige secretaris-generaal van het Spaanse Instituto. Dat gesprek heeft in mei 1992 plaatsgehad. Ik citeer mijn dagboek uit die tijd.

Maandag 18 mei, Alcalá de Henares
De geboorteplaats van Miguel de Cervantes. Historische ontmoeting met Don Juan Gimeno Ullastres, secretaris generaal van het Spaanse Instituto Cervantes. Zie verder bezoekverslag Instituto Cervantes. Dit bezoekverslag heb ik toendertijd aan mijn collega Halbertsma doen toekomen. Het bevindt zich op dit moment in mijn opslag, bij gebrek aan goede werkruimte. De essentie van het verslag is dat de heer Gimeno Ullastres zijn intentie tot samenwerking heeft uitgesproken zodra 'het probleem van de naam' is opgelost. Vandaar dat ik mij na terugkeer in Nederland heb gewend tot het advocatenkantoor Nauta Dutilh in Amsterdam. Zij lieten mij weten dat ik de rechtmatig eigenaar ben van de naam en dat daaraan niet kan worden getornd. Nadat ik in het voorjaar van 1996 de naam definitief en voor onbepaalde tijd in gebruik heb genomen en dit heb gemeld aan de Minister-President van de Staat der Nederlanden, hebben de activiteiten in Utrecht een aanvang genomen. Dit heb ik zaterdag eveneens aan de heer Luís María Areta Armentia uit Vitoria laten weten. Ook heb ik hem laten weten dat 'morado' de huiskleur is van het Instituto Cervantes Benelux dat een aanvullend activiteitenprogramma kan bieden zoals in mijn beleidsplan staat beschreven. Het lijkt mij derhalve een goede zaak dat de kleur paars als steunkleur aan het drukwerk van onze Spaanse collega's wordt toegevoegd op soortgelijke wijze als het cover van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Van 14.30 tot 16.30 was ik ingedeeld bij een workshop van de heer Manuel Bordoy Verchili. Asesoría Técnica. Consejería de Educación. Frederiksplein, 34. 1017 XN Amsterdam Zijn thema: El alumno en el centro de la situación de enseñanza/aprendizaje: El aprendizaje mediante tareas. Parte I. En la primera parte de este taller se intentará caracterizar en qué consiste el aprendizaje mediante tareas.Trateremos de resaltar también el papel central que le corresponde al alumno en este enfoque. Ten gevolge van het glas rode wijn in de middagpauze was mijn concentratieniveau enigszins teruggelopen. De heer Bordoy had echter een interessante PowerPoint Presentatie en ik heb met hem afgesproken onze presentaties uit te wisselen. Naar zijn zeggen is er informatie over de scholen in Nederland waar Spaans wordt gegeven te vinden op Spaans in Nederland. Het is een compleet overzicht geworden op dezelfde wijze als de inventarisatie die wij in de tachtiger jaren met de Open Universiteit hebben gemaakt. Hiermee kunnen We zaken doen. De deelnemers aan deze middagsessie waren 1. Gerda Ros Kaboord 2. Dorée de Kruik 3. Annelies Reesink 4. Sandra Hes 5. Dorothee Blaisse 6. Anne Brand 7. Ineke Steendam 8. T. Gerits - v. Druenen 9. M.D. Guillén - Jiménez 10. Ines van Eerten 11. 3. J. van der Heijden 12. Dorotea ter Horst 13. Joke Jonas Melman 14. Edna Trilleros 15. Tesi Victor Ingunza. Na afloop van de sessie heb ik ook de heer Bordoy van de situatie in kennis gesteld. In zijn aanwezigheid heb ik mijn tweede boek Letters to Diana, Princess of Wales met een dankwoord aangeboden aan het gehele organiserend comité. Nadien gesprek gevoerd met mevrouw Hanneke Galesloot van Wolters-Noordhoff in Houten. Ik heb haar terzake gisterochtend om 11.18 het volgende emailbericht doen toekomen. Geachte mevrouw Galesloot, Volgens afspraak in het - vooralsnog illegale - Instituto Cervantes in Utrecht gistermiddag ontvangt u hiermee - mede ten behoeve van uw hoofddirectie - mijn PowerPoint Presentatie Ahead Only met hoofdlijnen uit mijn businessplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Wales en Schotland. Onderwerp van gesprek was een participatie van Wolters-Noordhoff in Instituto Cervantes Holding (dat op het Management-Centrum VNO/NCW de Baak in Noordwijk is geboren) en een van haar geplande werkmaatschappijen met de naam Cervantes Editions. Het was voor mij gisteren een buitengewoon inspirerende dag en ik was blij in goede harmonie met mijn Spaanse collega's te kunnen samenwerken. Er dienen nog wat juridische zaken te worden afgewerkt. Veel van de ontwikkelingen inzake mijn initiatief - waaruit het Instituto Cervantes in Utrecht is voortgekomen - staan beschreven in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Volgens opgave van mijn uitgever Trafford in Canada zijn er tot op heden nog slechts twee exemplaren van verkocht. Dat moeten er uiteraard een paar miljoen worden. Het is mijn bedoeling - ook met mijn Spaanse collega's - alle tot op heden uitgewerkte en ten uitvoer gebrachte plannen tot één geheel te smeden. Ik werk nu aan de vertaling van mijn Letters (de oorspronkelijke teksten van mijn brieven aan mijn 'novia') in het Nederlands. Wellicht is Wolters-Noordhoff geïnteresseerd om dit boek op de Nederlandse markt te brengen in samenwerking met Bruna inzake de distributie en verkoop van het boek. Volgende week ga ik - als lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL - naar een Internationaal Colloquium in Moskou. 23 april weer naar Spanje terug. Wellicht kunnen we voor mijn terugkeer naar Spanje tot zaken komen. Ik verneem graag van u. Met vriendelijke groeten, JOHN L. VAN DER HEYDEN Eigenaar handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux voor opleidingen, trainingen en cursussen; oprichter/bestuurslid Stichting Cervantes Benelux; eigenaar Instituto Cervantes Limited England and Wales; Voormalig adviseur van The Princess of Wales. Attached 20020310 Company Structure Cervantes.

In dit kader vanavond om 21.07 verzonden. Estimado Señor Bordoy. Con esto le doy mis gracias para su contribución del sábado pasado. Acabo de descargar la información en el website home.planet.nl/~flore005 que me llena con gran satisfacción. Como usted podrá leer en la página 19 de mi libro Letters to Diana, Princess of Wales. En el año 1994/1995 fui miembro de la junta gobernativa de la Asociación Español en la Escuela que acaba de convertirse en Asociación de Profesores de Español de los Países Bajos (Vereniging Docenten Spaans in Nederland VDSN). En realidad en 1994 había solo un candidato: el propietario de la marca comercial 'Instituto Cervantes' en el Benelux. Felizmente algunos colegas más acudieron en realizar los objetivos determinados en aquel entonces. Como usted puede comprobar en la presentación atachado mi plan de empresa es complementario a las actividades de la Asociación Instituto Cervantes de Madrid. Consta que ya muchos neerlandeses estudian español en nuestro país. Así que a partir de hoy tenemos que elaborar un mercado contínuo de trabajo para ellos/ellas. Para eso tengo el Honor de mandarle mi presentación en inglés en PowerPoint. En cambio espero su presentación del sábado pasado. Reciba un saludo cordial, JOHN L. VAN DER HEYDEN.

Voorts had ik nog een geprek met Cees van Esch over het concert van Beethoven op 14 april aanstaande. Cees had geen behoefte aan mijn visitekaartje. Voorts merkte hij op dat ik in feite geen lid kan zijn van de reünistenvereniging. Gelet op de opkomst van oktober vorig jaar lijkt het mij echter wel zinvol om de regels te veranderen en op de Nijmeegse Universiteit afgestudeerde MO-ers eveneens tot de reünistenvereniging toe te laten. Zij hebben immers meer praktijkervaring dan louter universitair geschoolden. Paula Costas Alonso uit Oss had mij al laten weten dat haar diploma als licenciada in Nederland is gehomologeerd, waardoor zij de titel doctorandus mag voeren. Het lijkt mij zinnig om dat ook van toepassing te verklaren op de bezitters van een eerstegraads M.O.-bevoegdheid. Het heeft mij immers ook toegang verschaft tot de promotie aan de Katholieke Universiteit.

Ook lijkt mij thans een eredoctoraat wel op zijn plaats. Ik ben gelukkig met de werkzaamheden van mijn opvolgers. Ik citeer het rondschrijven van de VDSN. lidmaatschap Vereniging Docenten Spaans in Nederland ZEIST, 16 maart 2002 Beste collega, Via deze brief willen wij onze vereniging aan jou voorstellen. De Vereniging Docenten Spaans in Nederland is in 1976 onder de naam Vereniging Spaans op School opgericht door een aantal docenten die vonden dat de belangen van het vak Spaans, vooral op middelbare scholen, goed vertegenwoordigd moesten worden. Vele jaren zijn inmiddels verstreken, er is veel veranderd, het bestuur van de vereniging heeft vele gezichten gezien, maar het doel dat de vereniging nastreeft is hetzelfde als voorheen: nog steeds probeert een groep vrijwilligers het vak Spaans, nu in alle sectoren van het onderwijs, te versterken. Door het onderhouden van contacten met allerlei onderwijsorganisaties blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen zodat hierop tijdig kan worden ingespeeld. We proberen nieuwe docenten te ondersteunen. We schrijven scholen aan om deze aan te moedigen het vak Spaans te introduceren of de positie van het vak binnen de onderwijsinstelling te verbeteren. Daarnaast organiseren wij eenmaal per jaar een studiedag, speciaal voor docenten Spaans die lid zijn van de vereniging. Het thema van dit jaar was bijvoorbeeld "De doeltaal als voertaal". Ook brengen wij vier keer per jaar een tijdschrift uit met artikelen over het vak en als er belangrijke ontwikkelingen zijn, worden de leden in dit informatieblad hiervan op de hoogte gebracht. Een aantal leden weet naast werkzaamheden in het onderwijs tijd te vinden de vereniging met raad en daad bij te staan. Meer hulp is nodig. Vele handen maken het werk licht. Steun daarom de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en word lid. Voor EUR 20,42 per jaar krijg je het tijdschrift en steun je ons werk. We hopen jou of je school binnenkort als lid te mogen verwelkomen. Namens het bestuur van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, met vriendelijke groet, Maria José Steenbeek-Sánchez bestuurslid van de Vereniging Docenten Spaans. Na een bezoek aan mijn oudste zoon en aanstaande schoondochter ben ik tevreden naar de Keizer Karelstad teruggekeerd. Ik heb María José vanavond om 22.07 het volgende bericht doen toekomen.

Betreft: Vijfde Congres Spaans Beste María José en overige collega's, Hiermee wil ik je mijn hartelijke dank overbrengen voor de perfecte organisatie van het congres van afgelopen zaterdag. Ik heb hierin op al mijn eerdere vragen een perfect antwoord gekregen. Traditiegetrouw stuur ik jullie hierbij mijn werkverslag en deze keer eveneens een PowerPoint Presentatie met mijn verdere doelstellingen voor de nabije toekomst. Een van de onderdelen van het plan betreft de gebruikmaking van de internetsites Cervantes.nu; Cervantesweb.nl; Cervantesweb.be; Cervantesonline.nl; Cervantesonline.be; Cervantesonline.info en Cervantesonline.biz. Een van de websites kan worden gebruikt om de activiteiten van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland onder de aandacht te brengen. Ik heb hierover met Patrick Gommers gesproken. Zo kan de tekst van jouw brief van 16 maart hierin worden opgenomen. Laat maar weten welke website jullie het meeste aanspreekt. Ik vraag je nog wel om mij één groot plezier te doen door de naam Holanda in alle publikaties te veranderen in Países Bajos en holandés in neerlandés. Je zult hierdoor nog een veel bredere doelgroep bereiken dan de bewoners van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Met hartelijke groet, JOHN.

Om 22.23 ontving ik de volgende reactie van de server Hi. This is the qmail-send program at mail.grn.es. I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses. This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out: maildrop: maildir over quota. Dit is in overeenstemming met de opmerking van Raymond Nielen van gisteren. Ik zond hem om 23.07 het volgende bericht Betreft: Hyperlinks. Beste Raymond, Volgens afspraak een berichtje inzake de hyperlinks t.b.v. de verkoop van mijn boek. Van mijn uitgever in Canada ontving ik het bericht: hyperlink is <A HREF="http://www.trafford.com/robots/01-0341.html">Letters to Diana</a> Kan je hier iets mee doen om ervoor te zorgen dat alle Nederlandse zoekmachines direct worden geïnformeerd over de publikatie van mijn boek? Aangehecht tref je volgens afspraak ook mijn Bedrijfspresentatie in PowerPoint. Ik denk dat je gelijk hebt dat ik bij grn.es mijn quotum heb overschreden.Vanavond ontving ik nog het volgende bericht van mijn server hier in Nederland "Hi. This is the qmail-send program at mail.grn.es. I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses. This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out: maildrop: maildir over quota." De bestandsgrootte van de desbetreffende bedrijfspresentatie is 1,8 MB. Ik heb op donderdag 7 maart vanaf 15.59 tot middernacht (dat zie ik nog wel aan mijn telefoonrekening) het volgende bericht verzonden: Subject: Ahead Only Beste Peter Ottenhoff en overige vrienden, Na herlezing van Back to Knole Castle en in aansluiting op mijn bericht van 11.40, ontvang je hierbij eveneens - mede ten behoeve van alle direct betrokkenen - mijn Engelstalige PowerPoint Presentatie Ahead Only, waarvan het idee op de Baak te Noordwijk is geboren. Hartelijke groet, Translation: Dear Mr Peter Ottenhoff and other friends, After heaving read again 'Back to Knole Castle' and next to my message of 11:40, herewith I send you - also for the benefit of all directly concerned - my English PowerPoint Presentation 'Ahead Only', which idea was born on the Dutch Management Centre 'de Baak' in Noordwijk in the Netherlands. Yours sincerely, JOHN. Hierbij heb ik bestand 20020307 Company Structure Cervantes meegestuurd. Tevens naar de meeste direct belanghebbenden, zoals alle leden van de IALC en mijn advocaten. Dit zijn ze allemaal: Subject: Ahead Only From: "Johannes L.Van der Heyden" Date: Thu, 07 Mar 2002 15:59:54Het is mij niet bekend hoe groot het aan mij door grn.es toegekende quotum is. Die informatie heb ik van mijn provider, Espaceland in Málaga, niet ontvangen. Met het verzenden heb ik in ieder geval niet meer dan 180 megabyte gebruikt. Het bestand moet dus zijn volgelopen ten gevolge van de reacties. Bij ICMC Hosting in Beuningen heb ik de volgende websites op mijn naam staan: Cervantes.nu; Cervantesweb.nl; Cervantesweb.be; Cervantesonline.nl; Cervantesonline.be; Cervantesonline.info en Cervantesonline.biz Graag verneem ik van jou wat je hiermee kunt doen in het kader van de verdere ontwikkeling van mijn organisatie conform het in mijn PowerPoint Presentatie geschilderde model in het bestand 20020318 Company Structure Cervantes. Ook graag een kostenopgave van jouw zijde. Stuur jouw reactie maar naar mijn emailadres in Nijmegen. Na mijn terugkeer uit Moskou kunnen we de zaken dan - wellicht - verder uitwerken aan de bar. Hartelijke Groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN. In de sauna heb ik overigens ook nog een leuk contact gehad met een uit Arnhem afkomstige jongedame (omgeving Velperpoort), die veel weg had van Kimberly uit The Bold and the Beautiful. Zij studeert aan een particuliere opleiding voor Sociaal-Pedagogisch Werk in Hattem. Vastgelopen nekspieren. Dus massage nodig. Ook met een dame die voor Dutchtone werkt en Orange. Zij heeft binnenkort een personeelsfeest in Hotel Olivier naar haar zeggen. Na raadpleging van de KPN-gids heb ik in Arnhem 32 hotels vastgesteld. Het door haar genoemde hotel heb ik daarbij niet aangetroffen. Zij liet mij in eerste instantie dan ook weten dat zij de indruk had door mij aan een kruisverhoor te worden onderworpen. Kort daarop kwam Alexander Weijts in beeld. Hij sprak daarbij over de Bilderberggroep. Dat kwam dichter bij de waarheid. In het bubbelbad kwamen Prins Bernhard junior ter sprake en Annette Sekrève i.h.k.v. het internetbedrijf, alsmede Liesbeth Halbertsma. Na ons gesprek in het bubbelbad zijn we de saunacabine ingegaan. Hij heeft daarbij op zijn omegahorloge exact de tijd van vijf minuten vastgesteld. Nadien heb ik hem niet meer gezien. Met de bus van 22.40 ben ik naar Arnhem teruggekeerd en heb de buschauffeur daarbij mijn visitekaartje verstrekt en hem betaald met mijn eigen cervantesgeld.

19 MAART 2002 EERSTE BEZOEK AAN DE RUSSISCHE AMBASSADE TE 'S-GRAVENHAGE