J.L. van der Heijden NIJMEGEN Telefoon 080-447203. STRICT VERTROUWELIJK Advocatenkantoor Nauta Dutilh T.a.v. Mr. E.J. Arkenbout Postbus 7113. 1007 JC AMSTERDAM Fax 020-6612827. Datum: 30 juli 1992. Betreft: Instituto Cervantes i.o. Uw kenmerk: EA/tb/3011378 - Cervantes. Geachte heer Arkenbout, Bijgaand ontvangt u een publikatie d.d. 23.04.92 van de Spaanse ambassade in het mededelingenblad van de vereniging "Spaans op School "m.b.t. de voorgenomen activiteiten van het Spaanse Instituto Cervantes in Nederland. Ik denk dat onmiddellijke actie noodzakelijk is. Verder wil ik graag de statuten van de Stichting Cervantes Benelux door uw kantoor laten opmaken, teneinde de organisatie zo snel mogelijk in het handelsregister te kunnen laten opnemen. Graag zie ik uw reactie tegemoet. Als alles functioneert kunt u mij nu ook per fax bereiken. Met vriendelijke groet, John van der Heijden.