FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Secretariaat Vakgroep Spaans. T.a.v. Dr C. van Esch. Erasmusplein 1. 6500 HD NIJMEGEN. Datum: 26 juli 1996. Betreft: PERMANENT RECHT Kenmerk: ICB/CvE960726. Geachte heer Van Esch, Ik heb de eer U te kunnen melden dat de eerste cliënten van het Instituto Cervantes Benelux het staatsexamen Spaans MAVO en HAVO met succes hebben afgesloten. Mijn Instituto Cervantes heeft hiermede een permanent rechtinstandhoudend gebruik gevestigd in de Benelux voor haar handelsmerk voor de categorie onderwijs, opleidingen en cursussen. Voor de totstandkoming van een overlegstructuur wordt thans zorg gedragen. Tot de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux kan nadien worden overgegaan. Uw verslag van het zevende symposium Spaans in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven heb ik in dank ontvangen. Met vriendelijke groet en hoogachting,

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN