FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Maandag 9 februari 2004
Terug in Torremolinos. Met vertraging donderdag vertrokken. De purser was mevrouw
Caroline Baak. Genoten van Johnny English. Dat viel klaarblijkelijk op. Vrijdag bankbezoek voor nieuwe pas. 's-Avonds vergadering van de Comunidad. Carlos Alonso is de nieuwe Presidente. Zaterdag per trein naar Torreblanca. Blankenstein Satellites was gesloten. Full English breakfast in Bar Wessex. Gesproken over de mushrooms. Bezoek aan Bookworld. Advies gekregen contact op te nemen met James Ross, Director Bookworld, Calle Amistad 14-15 in Fuente Nueva bij Marbella. Via het castillo de Fuengirola naar de Cerrado del Águila gewandeld. Niemand thuis. Voorts naar Hotel Byblos. Catharina blijkt niet in het hotel te wonen. Van daaruit gewandeld naar The London Pub. Jim heeft zijn werkzaamheden in december beëindigd. Per trein terug naar Torremolinos. 'Conejo' bij Antonio. Foto's voor de Bar Dulcinea. Ook voor het Duo Girasol. Oude bekenden in THE NUMBER ONE BAR. Gisteren idem dito. Michael adviseerde mij een boek van Michael Moore. Vandaag met Carlos en Maria Alonso computer opgehaald bij Espaceland. De zaak Alain Meire heeft thans de aandacht. Zijn voormalige woonadres is c/ Pintor Sorolla 14, Malaga. Op zondagavond 8 december heeft hij mij de cheque van 1000 euro verstrekt. Het pand Roquedal 13, A301 stond te koop bij twee makelaars. Ik heb dit gesprek opgevangen. Hij onderhandelde over de prijs van appartement C705. Hetzelfde nummer heeft hij anderhalf uur later nog eens gebeld, om 19.28. Twee dames van de makelaardij hebben ons toen het pand A301 laten zien. Voorts heeft hij telefonisch contact gehad met twee mobiele telefoons. Dit waren de gesprekken met zijn nieuwe liefde ´Feliz' uit Ávila, zoals vermeld in mijn emailberichten aan Liesbeth. Ik citeer: Date: Sat, 06 Dec 2003 20:07:38 Subject: FINANCIËLE ZAKEN From: "Johannes L. Van der Heyden" To: Drs E.H. Halbertsma CC: J.L.VAN DER HEYDEN Vandaag heb ik bezoek gehad van de heer Alain Meire, c/ Pintor Sorolla 14, Málaga (El Limonar). Hij komt oorspronkelijk (ook) uit De Haan in België, West-Vlaanderen. Ik heb hem alles verteld over Diana en mij en vijftien euro geleend. Voor de trein naar Málaga. Tegen mijn gewoonte. Ik leen anders nooit geld uit. Hij heeft zich bereid verklaard mijn boek in het Spaans en het Frans te vertalen. Dat doet hij voor zijn plezier naar zijn zeggen. Voorts: Date: Sun, 07 Dec 2003 13:17:56 +0100 Subject: FINANCIËLE ZAKEN From: Johannes L. Van der Heyden To: Drs E.H. Halbertsma. Ook Alain is weer teruggekeerd uit Malaga. Hij is razend enthousiast over het boek en zegt het over drie weken in het Frans te kunnen hebben vertaald. Voorts verzonden: Date: Mon, 08 Dec 2003 18:24:33 Subject: NIEUWE ONTWIKKELINGEN From: Johannes L. Van der Heyden To: Drs E.H. Halbertsma CC: J.L.VAN DER HEYDEN Dear Elizabeth, Gisteravond heb ik een fax verstuurd naar 's-Gravenhage. Een gelukwens bij de geboorte op weer een nieuwe erfgenaam. Deze keer in Nederland. De geboorte van deze nieuwe erfgenaam hebben we gevierd in de Bar Dulcinea van Hotel Cervantes. Ik heb inmiddels al heel wat geld voorgeschoten. Nogmaals: tegen mijn gewoonte in en mijn saldo staat weer onder nul. Ik ontving een cheque voor de geboden gastvrijheid.
Vannacht met Alain Meire ook een bezoek gebracht aan de uitgaansgelegenheid New Mario in de Calle Casablanca. Tot vroeg in de ochtend. Hij wil hier een Frans restaurant beginnen in Carihuela. Kennis gemaakt met 'Feliz', een uit Extremadura afkomstige dame (Badajoz), woonachtig in Madrid. Alain legt contacten met uitgevers in Brussel en Madrid. Hij vertaalt het boek in het Frans met behoud van de originele teksten in het Engels. Een opmerkelijke samenloop van omstandigheden. Wij zijn vanavond beiden uitgenodigd bij 'Feliz' in Alhaurin ('el Grande' geloof ik). Tenslotte heeft hij op dinsdag 10 december om 11.48 uur (5 minuten en 57 seconden) met het mobiele nummer in België gebeld. Dezelfde dag heb ik om 23.00 uur 300 euro van mijn girorekening opgenomen en kort voor middernacht met behulp van mijn postbank card gold 300 euro uit de flappentap gehaald (4,50 adm. kosten) en direct na 00.00 uur nog eens 100 euro (+ 4,50 adm. kosten). Bij elkaar dus 709 euro die ik heb verstrekt ten behoeve van de aanbetaling huis en de reis naar Madrid + overnachting. De volgende dag zou hij per vliegtuig weer terugkomen als hij de bankzaken in Madrid zou hebben geregeld. Carlos Alonso neemt de situatie op met de heer Lestón inzake pand A301. Liesbeth zond ik terzake ook nog het volgende bericht op 13 december. Subject: TOEKOMSTPLANNEN Beste Liesbeth, Ter aanvulling van mijn dossier het volgende. Ik hoop echt dat je mij morgen komt ophalen, zodat ik mijn werk in Nederland en Engeland kan beginnen. Gisteravond ben ik tot 21.30 uur thuis gebleven, maar mijn debiteur is niet komen opdagen. Na te hebben vastgesteld dat het nieuwe huis van de heer Meire vermoedelijk eigendom is (geweest) van de heer Rodrigo Aznar heb ik om 19.50 uur een kennisgeving bij hem in de brievenbus gedeponeerd gericht aan de heer Alain Meire, Calle Roquedal 13, A301, 29620 Torremolinos. Hij staat voor 1000 euro bij mij in het krijt en ik weet niet hoe ik het terugkrijg. Zojuist heb ik hem de volgende brief in zijn overvolle brievenbus gedeponeerd: "Torremolinos, 13-12-2003, Beste Alain, Zoals je uit mijn kennisgeving hebt kunnen opmaken is het door jou aan mij voorgeschoten bedrag ad 1047,15 euro weer van mijn rekening afgeschreven. Het betreft daadwerkelijk door mij ten behoeve van jou gemaakte kosten. Ik vraag je daarom ook vriendelijk maar dringend dit bedrag OMGAAND over te maken op mijn rekening van de Banco Popular. Ik wens je veel succes in je nieuwe huis en zie de vertalingen van mijn boek met belangstelling tegemoet. Een vriendelijke groet" Hij heeft mij toegezegd het boek eerst in het Frans en het Duits te vertalen. Zijn moeder is Duitstalig en komt uit Eupen. Neem mij niet kwalijk dat ik jou hier weer bij betrek, maar ik heb geen andere keus. Jij bent nog steeds de enige die mijn volledige vertrouwen geniet. Gistermiddag ben ik afscheid gaan nemen in La Taberna. Vooraf kreeg ik van een paar Spaanse jongedames een flyer over wedden op de paardenraces in onder meer Epsom en Ascot. Vanaf 1989 heb ik slechts op EEN paard gewed: Elizabeth. In THE NUMBER ONE BAR heb ik gesproken met een goede bekende van Charles Spencer. Hij liet mij weten dat hij over Diana's testament beschikt van 1996. Die zaak laat ik graag aan jou over. Hij vond het een goed idee van mij om in Althorp te gaan wonen en Diana's werk voort te zetten. Ook 'onze foto' voor het huis van Julio Iglesias leek hem een leuke kerstkaart. Ik ga er vanuit dat ik als enige over de rechten beschik om van deze foto gebruik te maken. Dat kan de heer Schuld ons wel vertellen. Nadien had ik een gesprek met een Amerikaan n.a.v. de foto met Bill Clinton.

Hij heeft mij van alles verteld over 'making money'. Barclay zong daarna een lied. Tot slot ben ik met een man uit Utrecht meegelopen naar een travestietenbar. Daar ben ik niet vrolijk van geworden en ben onverrichter zake huiswaarts getogen. Jij bent mijn laatste redding. Ik ben ook benieuwd naar de stand van zaken rond de Baak-kring. Zonder jouw steun kan ik mijn zware verantwoordelijkheden niet vervullen en jij bent de enige ter wereld die mijn gedachten perfect kan verwoorden. In Delft wellicht. Op 24 april aanstaande. Het is lang geleden dat ik een partijtje heb gebiljart in Maarn. In het voorjaar van 1991. Mijn geliefde collega heeft mij toen nog verzocht om dat tijdens de eerstvolgende projectleidersvergadering te melden in Noordwijk. Het was kort voor mijn ontslag nadat Joop Eerenburg mij had verteld "Die meid is verliefd op jou. Hoe zou jij dat vinden?". Dat heeft zij toen handig uitgespeeld.

1979-1990 OPLEIDINGSMANAGEMENT
Dit is een interessante leerperiode geweest. Een periode van ondernemen, idealen nastreven, risico's nemen, confrontaties, conflicterende situaties en voortdurend zoeken naar creatieve oplossingen. Een periode waarin de accenten van het leraarschap steeds meer verschoven in de richting van het ondernemerschap. 1979 werd een fantastisch jaar: de vrijheid, werken vanaf mijn zolderkamer, dagelijks op weg van cursusplaats naar cursusplaats. In no time werd een kantoor opgezet, een organisatie-netwerk opgebouwd in 24 cursusplaatsen met uitlopers tot Roosendaal, Bussum en Emmeloord. Goed gekwalificeerde docenten Spaans en Frans werden uitgeselecteerd en ingezet op de lokaties waar wekelijks een goed onderwijsprodukt werd neergezet. Op zaterdagen vonden de studiedagen met de docenten plaats, 's avonds was ik in de cursussen en sprak met cursisten en docenten. Ik kon mijn expertise op het gebied van onderwijs en Spaans, gecombineerd met mijn liefde voor organiseren en ondernemen voluit uitleven. De start was veelbelovend: 750 cursisten. Het jaar daarop verliep nog voorspoediger. Het cursusaanbod werd uitgebreid met o.a. Italiaans en Portugees. Het FSI tendeerde naar een Instituut voor Romaanse Studies. Een redactionele free publicity-actie onder het motto "Toenemende belangstelling voor Frans en Spaans" bracht een "Spanje"-vogue teweeg. Resultaat: verdubbeling van het aantal cursisten. Er ontstond een intensieve samenwerking met een instituut in Madrid (en later in Málaga, Gran Canaria en Salamanca), die tot 1986 heeft geduurd. 1980 was niet alleen een succesjaar ten gevolge van de marktbenadering, maar mijns inziens met name ten gevolge van de nieuwe didactische methodieken die ik in nauw overleg met mijn docenten invoerde: de grammatica-vertaalmethode maakte plaats voor een functioneel-notionele benadering: levend Spaans en Frans voor situaties die voor de cursisten herkenbaar waren en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Ontwikkelingen in de markt waren het particulier onderwijs niet gunstig gezind:

a) opkomst volksuniversiteiten
b) opkomst dag/avondonderwijs
c) ontbreken van een officiële erkenningsregeling
d) wantrouwen van de consument voor particuliere instituten

leidden in 1980 tot een dramatische terugval van cursistenaantallen Engels bij de twee partnerinstituten NIOW en Institute of English Studies. Dit leidde tot een fusiebesluit. Zie verder 1981 Snel werd besloten de drie instellingen te reorganiseren tot twee BV's. Mijn benoeming tot directeur van een bijna 6000 cursisten tellende onderneming in dat jaar werd mijn grootste uitdaging tot op dat moment. Het kantoor werd gevestigd te ZEIST en ik verhuisde met mijn toenmalige echtgenote en mijn zoons Mark en Ramon naar Maarn. Er wachtte een grote hoeveelheid werk op me waarin ik me op alle mogelijke management-terreinen kon uitleven. Produktgroepen, cursusgroepen, docentenbestanden werden onder mijn verantwoordelijkheid samengevoegd en cursussen aangepast aan de eisen van de tijd. Er werd één koers uitgezet waarbij medewerkers uit verschillende culturen op één lijn werden gebracht. Ik verdeelde het land in 24 districten en reisde van het ene deel van het land naar het andere deel: docentenvergaderingen in Groningen, Nijmegen, 's-Gravenhage, Breda, ROTTERDAM, Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en projectleidersvergaderingen ter plaatse en centraal. Alles gericht op het op één lijn krijgen van de medewerkers. In korte tijd functioneerde het landelijk opererende bedrijf als één totaliteit. Financieel/economisch was het bedrijf ook binnen twee jaar uit de zorgen (een gat van 6 ton op een omzet van 2,5 miljoen Nederlandse guldens) en kon er in intensief overleg met de medevennoten gewerkt worden aan een nieuwe expansie in de markt. We investeerden in automatisering van het boekhoudkundige en organisatorische systeem, produktontwikkeling en promotie. Er werden nieuwe doelstellingen geformuleerd:

* verlaging overheadkosten d.m.v. automatisering om prijstechnisch te kunnen concurreren met gesubsidiëerde instellingen op deelsegmenten van het marktaanbod;
* ontwikkeling nieuwe opleidingsprodukten, o.a. de opleiding tot het staatsexamen tolk-vertaler voor Engels, Frans en Spaans;
* inspelen op directe trends in de markt: toeleidingscursussen Open Universiteit;
* verkrijgen van ministeriële erkenning;
* verbetering van de kwaliteit van de cursussen en aanpassing aan de toekomstige eisen van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen.

Het produktengamma bestond inmiddels uit cursussen en opleidingen Engels, Frans en Spaans op zeven jaarniveaus: twee jaar Elementair, Conversatie en Spreekvaardigheid (voor Associatie-examens), First Certificate en Proficiency of the University of Cambridge, Certificat d'Etudes Françaises, Certificado de Español, drie jaar Tolk-Vertaler Engels, Frans of Spaans en cursussen in andere talen: Duits, Italiaans, Portugees, Nieuwgrieks, Servo-Kroatisch, Turks, Bahasa Indonesia en Nederlands voor buitenlanders.Spaans in Spanje

Top 56 van 56 verwijzende pagina's
1 VERSLAG ALCALÁ DE HENARES 2 REISVERSLAG SPANJE 1992 4 FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 5 KLEUR BEKENNEN 6 STATISTIEKEN FEBRUARI 2004 7 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH 8 STATISTIEKEN JANUARI 2004 10 HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM 11 BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 12 WWW.CERVANTES.NU 13 DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 14 STATISTIEK 15 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 16 CERVANTESONLINE NEDERLAND 17 CERVANTES.NU 18 SYNERGIE 20 BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL 21 SYNERGIE 23 RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK 25 INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI? 26 EN CONMEMORACIÓN DEL CINCO DE MAYO 27 CONGRATULACIONES 28 INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 29 CERVANTES VERZEKERINGEN/SEGUROS 30 CARTAS AL GOBIIERNO DEL REINO DE ESPAÑA 31 INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 32 ROYAL CERVANTES AIRLINES 33 GENEALOGIE CERVANTES 37 KONINKRIJKSRELATIES 38 NEW VISIT 39 CONVOCATIES 40 KONINKRIJKSRELATIES 41 CONVOCATIES 44 BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 45 GENEALOGIE HEYDANUS 46 BJ DE VIJFDE MEI 47 INVITACIÓN A SU ALTEZA REAL, DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA, PRÍNCIPE DE ASTURIAS 48 CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS WILLEM-ALEXANDER VAN ORANJE-NASSAU 49 FAXBERICHT AAN MR. PHILIP HOMER VAN DE DISTRICT COUNCIL OF STRATFORD ON AVON 50 INLEIDNG BELEIDSPLAN CERVANTES 51 THE CABLE TURTLE 52 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR 56 http://www.whois.sc/cervantesonline.biz

Top 7 van 7 landen 1. Nederland (.nl) 2. 'Netwerk' (.net) 3. Belgie (.be) 4. Frankrijk (.fr) 5. Commercieel (.com) 6. Numeriek IP/onbekend 7. Seychellen (.sc)

Zo komt Frankrijk ook weer in beeld.
28 november 1998. Betreft: KLEUR BEKENNEN. Kenmerk: JH/PO981128. Beste Peter, 'Iemand die terugkeert in uw leven kan voorspoed meebrengen in de vorm van geld of een baan. Wees extra voorzichtig op financieel gebied. Ga niet botweg uw eigen gang; u zou toch ook boos zijn als uw partner dat deed?' Vandaar dat ik jou volledig informeer inzake de ontwikkelingen van ons nieuwe bedrijf. Bijgaand ontvang je een kopie van mijn brief van vandaag aan de directie van de Baak. Gisteren was ik deelgenoot van het jaarlijkse feest van de UNIE in De Meern. Ik had daar een aangenaam onderhoud met een van de veertigjarige jubilarissen, de heer Altorffer. Hij ontving ter gelegenheid van zijn jubileum een bos bloemen met een oranje en geel lint. Dat vind ik wel een passende combinatie. De afgelopen dagen heb ik mij - conform mijn toezeggingen - vooral beziggehouden met het in beeld brengen van het Franse Koningshuis. Dat heb ik thans voltooid en doe jou deze Familiegeschiedenis 27 november 1998 met veel genoegen toekomen. Er kunnen nog wat foutjes in zitten: verwisseling van moeders bij voorbeeld. Mocht jij enige correcties hierop kunnen aanbrengen dan verneem ik dat graag van jou. Ik ben benieuwd hoe het is gesteld met Professor Plessen. In de tijd dat hij deel uitmaakte van ons College van Advies was hij al niet de jongste meer. Mocht hij nog in goede gezondheid verkeren breng hem dan mijn hartelijke groeten over. Ik houd mij thans met veel genoegen bezig met de Franse geschiedenis. In de herfst van 1979 heb ik nog een mooie film gemaakt van de Châteaux de la Loire met Frans commentaar. Dit waardevolle, historische materiaal ligt allemaal opgeborgen in verhuisdozen te Nijmegen. Het is jammer dat dat niet geëxploiteerd kan worden. Ik hoop je dus voorspoed te kunnen geven in de vorm van geld of een baan. De marktsituatie van mijn bedrijf is uitermate gunstig. Het gaat er nu alleen nog maar om om de juiste mensen op de juiste plek aan het werk te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat jij daar een uitstekende rol in kunt vervullen. Op dit moment beschik ik nog niet over voldoende financiële middelen. Ik denk echter wel dat ik sta opgenomen in het testament van 'mi novia' van december 1996. Er is op dat punt dus nog belangrijk werk aan de winkel. Met name Tony Blair zal hierdoor zijn positie ernstig kunnen verstevigen. Met name nu de Britse conservatieven de ene fout op de andere stapelen. Een voorbeeld hiervan is Lady Margaret Thatcher die president Menem van Argentinië niet welkom wilde heten tijdens zijn laatste staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk en hem verantwoordelijk stelde voor de daden van zijn voorgangers. Dat kán natuurlijk niet. Dit pakket bevat tevens een doe-het-zelf karwei in de vorm van een stapel losse vellen waarop de genealogie van de Franse, Britse en Spaanse vorsten is verwerkt. Zij zijn uiteindelijk allemaal familie van elkaar. Het is een goede zaak daaraan rond de eenwording van de Europese Unie in het jaar 2000 nog eens extra aandacht aan te besteden. Wellicht is er nog een Bourbon voorhanden om dan in Parijs weer eens acte de présence te geven. Er zijn er nog genoeg. Mijn goede vriend Eugène Capetti is uiteraard ook een afstammeling van de heer Hugo Capet. Hij houdt zich uitsluitend met patisserie bezig als hofleverancier, maar Jacques Chirac is ook een flinke koekenbakker als ik nog terugdenk aan zijn veiligheidsmaatregelen in de Pont de l'Alma bij de Avenue George V, die voert naar het expositiegebouw waar in 1986 het door ons bezochte Expolangues werd gehouden en wij prettige ontmoetingen hebben gehad met onder meer Bob Burger en Richard Lewis van Linguarama Nederland, de voortzetting van mijn Frans-Spaans Instituut. Richard heeft zijn Japans opgedaan aan het hof van de Japanse keizer. Ik heb zijn dochter Sayako nog getroffen in Warwick Castle op 27 april 1997, kort nadat ik tot de Church of England was toegetreden. Het Britse vorstenhuis staat immers geen nieuwe leden toe met een andere gezindte, zoals je weet. Het kerstfeest op de Baak was buitengewoon plezierig. Ik kon alleen niet blijven slapen. Dat was niet zo'n ramp. Ik ben inmiddels wel gewend geraakt om alleen in bed te moeten liggen. Soms benauwt mij dat wel hier op zo'n klein appartement. Als ik hier een hartaanval krijg heeft niemand dat in de gaten. En het hart heeft veel te verduren gehad de laatste tijd. Met de heart-fitness ben ik voorlopig even gestopt. Eerst moet het bedrijf draaien. Daar zit inmiddels zo'n zeven jaar aan voorinvestering in. Ik hoop dus dat Hans Blankert thans zijn medewerking verleent. Met kerstmis 1996 kreeg ik al een leuke kerstkaart van hem alsmede van een aantal Europese regeringsleiders, zoals je weet. Het wordt dus tijd dat we de krachten thans gaan bundelen. Eerst nog even kijken wat de astroloog over jou te zeggen had de laatste dagen: U kunt er behoefte aan hebben alleen te zijn en na te denken over de invloed die gebeurtenissen op een situatie kunnen hebben. Uw baas kan u in vertrouwen nemen en advies vragen. Bewaar een aan u toevertrouwd geheim.' Daar kan ik mij in verplaatsen. 26/11 Kalme activiteiten verdienen de voorkeur, zowel privé als sociaal. Regel een discreet onderhoud met een ouder familielid als u financiële problemen voorziet. Laat door niets of niemand uw balans verstoren'. Een kalme activiteit is het maken van een vliegreis. Daarom attendeer ik je op de gemaakte afspraken tussen Nederland en Argentinië:

* Samenwerking Argentinië en Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin beide landen volgend jaar een tijdelijke zetel zullen bekleden.
* Versterking bilaterale handel en investeringen in beide landen, waarbij de Nederlandse Financieringsmaatschappij (FMO) een belangrijke rol krijgt bij de financiering van Argentijnse bedrijven.
* Nederlandse financiering van een seminar, waarbij Nederlandse bedrijven kennis over waterbeheer en aanverwante zaken zoals de havenexploitatie overbrengen aan bedrijven uit Argentinië en mogelijk ook Uruguay, Paraguay en Bolivia. Gepland voor volgend jaar maart.
* Ratificatie door het Argentijnse congres van het luchtvaartverdrag uit 1993 en streven om luchttransport tussen de landen te vergroten ter stimulering van handel en toerisme.
* Onderhandelingen over nieuw uitleveringsverdrag en een verdrag inzake rechtsbijstand.

Hier liggen gouden kansen voor de werkmaatschappijen van de holding. Met name voor CRoyal Cervantes Airlines. Ik hoop dus dat jij die zaak thans serieus oppakt. Wellicht kun je Liesbeth ook ondersteuning bieden als het werk haar boven het hoofd groeit op een gegeven moment. Ga er maar eens aan staan: zo'n zware verantwoordelijkheid. Veel succes met deze werkzaamheden en hartelijke groet. Bijlagen: Brief JH/LH981128 d.d. 28 november 1998; 'Familiegeschiedenis Koningen van Frankrijk'; Genealogie Koningen van Frankrijk CC LH. 'Sint Nicolaas' © J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.

Dinsdag 10 februari 2004
http://reiskrant.nl/reiskrant2/reisnieuws/article7887541.ece
Air Holland in surseance Dat betekent de facto dat bij een faillissement van Air Holland het bedrijf Holland Exel in Cervantes Air Holland kan worden omgezet in verband met hun Spaanstalige bestemming. Gisteren heb ik de gangen van Alain Meire nagegaan aan de hand van de telefoonrekening. Hieruit kan ik opmaken met wie hij telefoongesprekken heeft gevoerd in de periode 6 tot en met 10 december 2003. Zondagavond heb ik gesproken met een Engelse Lady uit The Isle of Man. In THE NUMBER ONE BAR en later in Bar Amsterdam. Haar woorden waren "This is John. He is very rich!". Hierop heb ik haar geantwoord "I hope so!", waarop zij in een schaterlach uitbarstte. Haar naam is Claire en heeft blond haar. Ik werk hier eerst de spoedeisende zaken af. Gisteren ben ik in de zaak van Ronald Blankenstein op bezoek geweest in Torreblanca. 16.22 Ik heb Peter-Vincent Schuld gebeld en hem laten weten dat ik morgen naar Marbella ga. 17.22 In de brievenbus van A301 trof ik post aan voor Susana Jimenez Marquez. 17.42 Técnico besteld bij Espaceland t.b.v. 'configuración internet'. Komt eind deze week of begin volgende week. 19.04 Verstrekt en besproken met Carlos Alonso.
23.53 Bezoek gebracht aan AYSE. De desbetreffende dame herkende het eerstvermelde telefoonnummer. Andere nummers niet bekend. Op 11 december maakte ik onderstaande foto van het desbetreffende pand.

Met deze nummers heeft dus inderdaad contact plaatsgevonden. Dit is geruststellend. Nochtans heeft er een wisseltruc plaatsgevonden met de cheque. Hieromtrent gesprek gevoerd met Carlos en Maria Alonso. Een dame van dezelfde familie is thans ook in beeld gekomen in The Bold and the Beautiful. Ook is Kirsten weer terug. Zij heeft ten tijde van mijn verblijf in het Radboud Ziekenhuis nog een bezoek gebracht met Clark Garrison. 20.00 Kopie paspoort en uittreksel Burgerlijke Stand (padrón) verzonden aan UWV GAK te Amsterdam.

Woensdag 11 februari 2004
De belangstelling voor de website is weer toegenomen. Vandaag een record van 427 hits en 15 bezoeken. Nummer 1 in de top 30 van 557 urls:

Top 62 van 62 verwijzende pagina's
1 VERSLAG ALCALÁ DE HENARES 3 REISVERSLAG SPANJE 1992 4 LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 5 FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 6 KLEUR BEKENNEN 7 STATISTIEKEN FEBRUARI 2004 8 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH 10 HEYDANUS 11 BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 12 DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 13 STATISTIEKEN JANUARI 2004 14 SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 15 HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM 16 STATISTIEK 17 CERVANTES.NU 18 CERVANTESONLINE NEDERLAND 19 CERVANTES.NU 20 REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 21 SYNERGIE 22 WWW.CERVANTESWEB.NL 24 SYNERGIE 27 RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK 30 INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI? 31 EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO 32 CONGRATULACIONES 33 INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 34 CERVANTES VERZEKERINGEN/SEGUROS 35 CARTAS AL GOBERNO DEL REINO DE ESPAÑA 36 INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 37 ROYAL CERVANTES AIRLINES 38 REF. PH/PB AAN MR. PHLIP HOMER TE STRATFORD-UPON-AVON 39 GENEALOGIE CERVANTES 43 KONINKRIJKSRELATIES 44 NEW VISIT 45 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 46 KONNKRIJKSRELATIES 47 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 49 BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 50 GENEALOGIE HEYDANUS 51 BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 52 INVITACIÓN A SU ALTEZA REAL DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA PRÍNCIPE DE ASTURAS 53 CONVOCATE TER ATTENTIE VAN ZIJNE KONINKLIJK HOOGHEID KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLEANDEN 54 INLEIDING BUSINESS PLAN CERVANTES 55 THE CABLE TURTLE 56 SLUITSTUK 57 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR

Air France mag KLM overnemen N i e u w s  10-02-2004 08:29 Van Wijk wees schikking Alitalia van de hand 20.16 De ochtend heb ik niet kunnen gebruiken om taken af te ronden. Met de trein van 9.23 ben ik richting Fuengirola gegaan. Om 11.00 uur was ik in het Guadalpin Hotel in Marbella in verband met deze uitnodiging. Franse kaas en Spaanse wijn-lunch in Hotel Guadalpin te Marbella Woensdag 11 februari 2004 Aanvang lezing 12.00 uur Het hotel ligt op een steenworp afstand van het voormalige woonhuis van onze goede vriend Jesús Gil y Gil. Ik heb kennis gemaakt met de heren Richard Crombach en Rob Veelenturf van de bank in Zwitserland. De heer Richard Crombach toonde zich al direct enthousiast en liet mij weten het boek te gaan kopen en te lezen. Daarna neemt hij zich voor het werk onder zijn relaties te gaan promoten vermits ik zijn bank eveneens zal ondersteunen. Dat lijkt mij een goede zaak. Tenslotte is de ING-bank van aanvang af bij alle ontwikkelingen betrokken geweest. Hierbij denk ik bijvoorbeeld nog aan het faxbericht van de heer Fransen van de ING Dukenburg aan de heer Cottrell van NatWest Kensington Royal Garden Branche inzake mijn solvabiliteit en betalingsmoraal. Voorts heb ik de heer Crombach laten weten dat ik de heer Johan Buckert heb voorgesteld de naam ING bank Brussels Lambert Zwitserland te veranderen in Bank Cervantes Benelux, ofwel Bank Cervantes Benelux/Helvetia teneinde de naamsrelatie met onze geplande holding gestalte te geven en de rechten op de naam Instituto Cervantes in de Benelux te versterken. Daar is immers een kapitaalkrachtige partner voor nodig. Deze bank bijvoorbeeld. Als zij de Nederlandse en Vlaamse Club kunnen sponsoren kunnnen zij dat ook inzake de verkoop van mijn boek en de professionalisering van mijn website. Het wordt nu tijd dat het boek in de boekwinkels komt. De lezing over de huidige financiële markten werd gehouden door Erik Theyssens, nog bekend van de bijeenkomst op november 1999 in Hotel Triton, zoals vermeld op BANQUE BRUXELLES LAMBERT. De bijeenkomst met kaas en wijn heb ik niet bijgewoond, hoewel een Belgische dame zeer benieuwd bleek naar de inhoud van mijn boek, omdat ze het "verhaal van de butler" heeft gelezen. Ik heb haar inzake "safekeeping" van haar vermogensbestanddelen op onze limited company gewezen. Daarna ben ik naar Puerto Banús vertrokken en heb daar een klein uur intensief van gedachten gewisseld met Marianne de Wit.

Zij is bekend op de Baak en ook de naam Halbertsma is haar niet onbekend. Liesbeth kent ze niet, naar haar zeggen. Edwin de Beukelaar wel. Ik heb haar laten weten dat ik Koningin Elizabeth op 27 augustus 1997 nog een brief heb verzonden met een verzoek om toestemming voor een huwelijk met Diana, voor het geval Diana daarmee instemde, hetgeen klaarblijkelijk het geval was. Mijn verzoek om een rekening-courant te openen voor de limited company kon Marianne niet honoreren aangezien zij zich uitsluitend bezighouden met beleggingen. Wellicht is hun filiaal in Gibraltar interessant naar haar zeggen. Om verder over de geplande holding van gedachten te wisselen kreeg ik van haar de gegevens van advocaat Wim Lamers. De galerie van Manuel Muñoz Ruiz is sinds vorige zomer verhuisd naar Marbella. Mijn idee om de vier foto's door hem te laten schilderen heb ik voorlopig even laten varen. De foto bij het beeld van Eeltje Halbertsma in Grouw wil ik gebruiken om de foto op de cover van mijn boek te vervangen in overleg met Trafford Publishing. Zonder tegenbericht ga ik ervanuit dat je daarmee accoord gaat. Op de terugweg nog even een bezoek gebracht aan The London Pub en Bookworld in Fuengirola. Ik heb de filiaalhoudster laten weten dat ik door gebrek aan tijd geen contact meer met James Ross heb opgenomen, mede vanwege het feit dat alle onderzoekingen rond de ontvoering van Diana nog niet zijn afgerond. 21.42 Ik ontving bericht dat het pand A301 niet verkocht is aan de heer Meire. Hij is er dus met mijn geld vandoor. Wellicht een leuke klus voor Peter Ottenhoff om dit uit te zoeken. Naar ik heb vastgesteld op 28 januari schijnt hij het goed te kunnen vinden met de politie. De twee schuine strepen op de cheque geven volgens Carlos Alonso aan dat het bedrag niet in contanten kan worden uitbetaald, maar wel op een bankrekening overgeschreven. Hetgeen is geschied op het moment dat de heer Meire zijn rekening bij de BBVA klaarblijkelijk heeft opgeheven. Het begint dus op een oplichterstruc te lijken. Ik ben hier niet gelukkig mee.

Donderdag 12 januari 2004 Groen licht fusie KLM en Air France Zoals bekend ben ik uitsluitend geïnteresseerd in zuivere koffie. Top 100 van 101 verwijzende pagina's 1 VERSLAG ALCALÁ DE HENARES 2 (Direct Request) 3 REISVERSLAG SPANJE 4 FC CERVANTES DOSSER VITESSE 5 LONDON REPORT CHRSTMAS 1997 6 KLEUR BEKENNEN 7 STATISTEKEN FEBRUARI 2004 8 ROLLS ROYCE SILVER SERAPH 9 26 OKTOBER-BORREL 11 LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES 12 BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 13 HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROAYL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II 14 DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 15 STATISTIEKEN JANUARI 2004 16 WWW.CERVANTES.NU 17 SPAANS STAATSBEZOEK T.A.V. DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 18 STATISTIEKEN 21 SLUIT VREDE 22 WWW.CERVANTESONLINE.NL 23 REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 24 SYNERGIE 25 WWW.CERVANTESWEB.NL 27 BERCHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL 29 INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI? 30 CERVANTES VERZEKERNGEN/SEGUROS 31 CERVANTES UNITED STATES OF AMERICA 32 ROYAL CERVANTES AIRLINES 33 SYNERGIE 34 RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK 38 INSTITUTO CERVANTES BENELUX 39 BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 40 BRIEF BD14r/jr TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 41 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (1) 42 EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO A SU REAL MAJESTAD DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN REY DE ESPAÑA 43 CONGRATULACIONES AL PRESIDENTE DEL GOBERNO DEL REINO DE ESPAÑA. EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ MARÍA AZNAR 44 INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 45 CARTAS AL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA 46 INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 47 INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 48 WAPEN VAN HEYDEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 49 INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 50 HERBOUW HET VALKHOF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 51 VALKOFBURCHT TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 52 EVALUATIE LOOPBAANADVIES 53 CORRECTIE VAN MIJN FAX VAN 20.59 U D.D. 11 JULI 1995 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 54 REF: PH/pb. 55 ROYAL CERVANTES AIRLINES 56 GENEALOGIE CERVANTES 57 SLUITSTUK 62 KONINKRIJKSRELATIES 63 NEW VISIT TO LONDON 64 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 65 KONINKRIJKSRELATIES 66 CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 68 BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 69 IN WELKE BEHOEFTES WIL INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED VOORZIEN? 70 MANAGEMENTSTRUCTUUR VAN INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 71 ORGANISATIEDOELSTELLING 72 PRIMAIR PROCES 73 POSITIE VAN BEDRIJVEN IN DE NEDERLANDS-SPAANSE HANDELSRELATIE 74 HEYDANUS 75 AANGETEKEND SCHRIJVEN AAN DRS. E.H. HALBERTSMA 76 OPERATIE DELTA 77 STANDVASTIGHEID 78 FAMILIEGESCHIEDENIS 79 EVEN BIJPRATEN 80 MIJN BRIEF VAN 29 APRIL JONGSTLEDEN TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 81 CORRECTIES TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 82 HET CAPITOOL 83 UW BRIEF KENMERK BD11/AS TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 84 UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 85 ARTIKEL TELEGRAAF 86 UW BRIEF BD11/AS TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 87 INVITACIÓN A SU ALTEZA REAL DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 88 CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS WILLEM ALEXANDER PRINS VAN ORANJE-NASSAU 89 GESLACHTSNAAMWIJZIGING 90 CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 91 UW KENMERK PD20/GSch. 92 NEW VISIT TO LONDON ON BEHALF OF THE PRIME MINSTER OF THE UNITED KINGDOM 93 UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2) TER ATTENTE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 94 INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 95 THE CABLE TURTLE 96 LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR TER ATTENTIE VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN

Mijn beleidsplan staat thans volledig in de belangstelling. Dat geldt ook voor mijn brieven aan Liesbeth Halbertsma vanaf 1995. 21 SLUIT VREDE 38. INSTITUTO CERVANTES BENELUX

BRIEVEN AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN: WAPEN VAN HEYDEN, MIJN BRIEF VAN 29 APRIL JONGSTLEDEN, BRIEF BD14r/jr, CORRECTIES, HET CAPITOOL, UW BRIEF KENMERK BD11/AS, UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95, INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN, HERBOUW HET VALKHOF, ARTIKEL TELEGRAAF, UW BRIEF BD11/AS, VALKHOFBURCHT, GESLACHTSNAAMWIJZIGING, CORRESPONDENTIE-OVERZICHT, UW KENMERK PD20/GSch., ADRESWIJZIGING NIJMEGEN - UTRECHT, ADRESWIJZIGING NEDERLAND - SPANJE, DE TERUGKEER VAN DON QUICHOT, VREDE VAN NIJMEGEN, BEZOEK AAN NIJMEGEN.

Rond 11.30 werd ik gebeld door een Nederlands sprekende man met de naam Stéfan. Naar zijn zeggen belde hij vanuit Cártama. Zijn vragen waren nogal indiscreet naar mijn idee en ben hier verder niet op ingegaan en heb hem suces gewenst met zijn marktonderzoek. Van het Haags Juristen College ontving ik het volgende nieuws.

Onderwerp: arrest Europees Hof van Justitie inzake buitenlandse vennootschappen

Geachte heer, mevrouw,

Graag wijzen wij U op een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een proefproces gewonnen door het Haags Juristen College. Dit Inspire-Art arrest is van groot belang voor de Private Limited Company, de Engelse BV. De Europese rechter hee£t bekrachtigd dat de directie, behoudens wanbeheer, niet in privé aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden en verplichtingen van een Limited. Deze vermogensbescherming geldt onverkort vanaf de dag van oprichting of overname, dus ook voor het verleden.

Gezien de EUT-verdragen en eerdere, vergelijkbare arresten van het Hof was deze uitspraak naar algemeen oordeel onvermijdelijk. Daarom hebben inmiddels ruim drieduizend HJC-cliënten voor de Limited gekozen. Toch heeft de Nederlandse wetgever rechtsonzekerheid veroorzaakt door invoering van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (1997). Dit heeft veel ondernemers doen kiezen voor de eenmanszaak, met alle persoonlijke risico's van dien. Nu deze wet grotendeels in strijd met Europees recht is verklaard, heeft de MKB-ondernemer weer een snel, betaalbaar en veilig alternatief. En wij hebben met dit proefproces een mooie overwinning geboekt, die door vennootschapsjuristen en overheden in de EU zelfs historisch wordt genoemd. Intussen hebben wij begin 2001 ons hoofdkantoor verplaatst naar Cyprus. Dankzij het milde fiscale klimaat van deze jurisdictie kunnen wij U interessante wegen wijzen voor vermogensbescherming en belastingontwijking. Voor ondernemingen met een jaarwinst vanaf EUR 20.000 verdient een weldoordachte toepassing van wetten en verdragen zichzelf doorgaans snel terug (door besparingen in box 1 fictief salaris, box 2 dividenden en stakingswinst, box 3 vermogen, successierechten). Wie internationaal zaken doet kan met een eenvoudige, solide structuur bovendien winsten verleggen naar Cyprus, waar niet meer dan 0,5 tot 10 % Vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dit geldt ook voor inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten op patenten, merken, software; franchiseformules e.d. Nu het eiland op 1 mei 2004 toetreedt tot de Europese Unie komt tevens onbeperkte winstaftrek van rente over vreemd vermogen binnen bereik. De winst aldus behaald op Cyprus kan bovendien vrij van bronbelastingen op dividenden, royalties of rente worden uitgekeerd, wat uniek is voor de EU en Cyprus in de positie plaatst om Engeland, Luxemburg en Denemarken voorbij te streven als voornaamste locatie voor holding- en financieringsmaatschappijen in Europa. Als U wilt bespreken hoe deze kennis is toe te passen in UW onderneming, vraagt U onze juristen dan om nader advies. Met hoogachting, Haags Juristen College Bijlagen: uitgebreide informatie inzake het Inspire-Art arrest van het Europese Hof; nieuwe telefoonnummers HJC. Vestiging van de holding op Cyprus blijft derhalve interessant.

Engelse Limited nu officieel gelijkgesteld aan BV
Europees Hof beslist in roordeel Haags Junsten College in Inspir(in)e Art-zaak
Het Europese Hof van Justitie heeft zich 30 september jl. uitgesproken voor vrije vestiging van de snel en eenvoudig op te richten Engelse Limited in Nederland. Iedere ondernemer kan nu een Limited inschrijven bij de Kamer van Koophandel zonder hoofdelijke aansprakelijkheid, zonder 18.000 euro stamkapitaal en zonder publicatieplicht zoals bij de Nederlandse BV. Er hoeft hiertoe bovendien geen sprake te zijn van zakelijke activiteiten in Engeland. De uitspraak bekrachtigt de huidige inschrijving van zo'n drieduizend Limiteds in Nederland en zal naar verwachting de oprichting van nog eens duizenden Limiteds tot gevolg hebben.

Rechtszekerheid
Aanleiding van het arrest was een proetproces aangespannen door de Kamer van Koophandel Amsterdam en uitgelokt door het Haags Juristen College. Deze vennootschapspraktijk richt veel Limiteds op voor kleine en middelgrote ondernemers. Ondernemers die geen tijd of geld hebben voor een BV en terugschrikken voor de hoge kapitaaleis, hoge notariskosten, de publicatieplicht en het antecedentenonderzoek. Het Europese Hof heeft met deze uitspraak een einde gemaakt aan de rechtsonzekerheid die ontstond met de invoering van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (1997). Ook Limiteds opgericht tussen 1997 en 30 september 2003 bieden en boden een volledige bescherming van privé-vermogen.

Eenvoud
Nederland aanvaardde de l.imited al wel, ook zonder bedrijfsactiviteiten in Engeland, maar stelde aanvullende voorwaarden. Wie geen 18.000 euro stortte, zoals bij de Nederlandse BV, riskeerde als eenmanszaak te worden aangemerkt. Volgens het Haags Juristen College en het Europese Hof is dit regelrecht in strijd met het beginsel van vrije vestiging (artikel 43, 48 nieuw EG-verdrag). De belangrijkste reden voor die aanvullende kapitaaleis was volgens de Kamer van Koophandel de bescherming van schuldeisers. In de praktijk bieden ook BV's echter zelden verhaal, behalve voor curator, fiscus en GAK. Erger was dat veel ondernemers door die Wet geen andere keus hadden dan te werken met hoofdelijke aansprakelijkheid en inzet van hun hele privé-vermogen. De Europese rechter heeft de Nederlandse overheid nu teruggefloten en het starten van een onderneming aanmerkelijk vereenvoudigd.

Duidelijke lijn
De uitspraak in de Inspire Art-zaak was nauwelijks een verrassing, daar het Hof twee keer eerder al in dezeltde lijn oordeelde. Zo bepaalde het in de Überseering-zaak (2002) dat de Duitse overheid buitenlandse vennootschappen uit de Europese Unie zonder beperking moet erkennen. Deze eiste voordien van 'formeel' buitenlandse vennootschappen dat zij zich voor registratie van een Duitse vestiging zelfs opnieuw naar Duits recht zouden oprichten. In het Centros-Arrest (1999) moest het Hof de Deense overheid corrigeren, die een Engelse Limited weigerde in te schrijven in het Handelsregister. Dankzij het recente Inspire Art-arrest kan nu ook het Nederlandse bedrijfsleven zelf bepalen naar welk recht het zijn vennootschappen opricht. De in 1973 ingevoerde BV krijgt eindelijk serieuze concurrentie - en de ondememer een goed alternatief.

VERHUISBERICHT NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS

*Verzonden: ANNUAL ACCOUNTS & ANNUAL RETURN, JAPAN EN SEGOVIA. 16.57 Brieven ANNUAL ACCOUNTS & ANNUAL RETURN, JAPAN EN SEGOVIA en WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 om 16.40 uur ter verzending aangeboden 'Con Urgencia'. Kosten EUR 13,95. 23.37 Saunabezoek aan Hotel Cervantes. Gesprek met een heer uit Noorwegen met goede kennis van het Grieks. In de lift gesprek met een Nederlander over de opbouw van de Cervantes Hotels als onderdeel van onze holding. Ik mis mijn CD uit BUCKINGHAM PALACE.

Vrijdag 13 februari 2004
Top 100 van 112 verwijzende pagina's
1. VERSLAG ALCALÁ DE HENARES 2. CERVANTESONLINE NEDERLAND REISVERSLAG SPANJE 1992 3. (Direct Request) 4. CERVANTESONLINE NEDERLAND FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 5. CERVANTESONLINE NEDERLAND LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 6. KLEUR BEKENNEN 7. WEBSTATISTIEKEN FEBRUARI 2004 8. CERVANTESONLINE NEDERLAND ROLLS ROYCE SILVER SERAPH 10. 26 OKTOBERBORREL TER ATTENTIE VAN DE DRCTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 11. LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES 12. CERVANTESONLINE NEDERLAND BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 13. HONOURABLE PROPSAL TO HER ROYAL MSAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM 14. CERVANTESONLINE NEDERLAND DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 15. WEBSTATISTIEKEN JANUARI 2004 16. WWW.CERVANTES.NU 18. CERVANTESWEB NEDERLAND SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 19. CERVANTESONLINE.BIZ BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 20. WWW.CERVANTES.NU 21. BUSINESS PLAN ENGLISH VERSION 1996 22. CERVANTESONLINE.BIZ 23. SLUIT VREDE 24. CERVANTESONLINE NEDERLAND 25. REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 26. CERVANTESONLINE.BIZ KONINKRIJKSRELATIES 27. CERVANTESONLINE.BIZ CONGRATULACIONES AL PRESIDENTE DEL GOVIERNO DEL REINO DE ESPAÑA 28. CERVANTESONLINE NEDERLAND SYNERGIE 29. CERVANTESWEB NEDERLAND 31. BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL 32. INSTITUTO CERVANTES BENELUX 34. CERVANTESONLINE NEDERLAND INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI? 35. CERVANTESWEB NEDERLAND CERVANTES VERZEKERINGEN/SEGUROS 36. CERVANTES UNITED STATES OF AMERICA 37. KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES 38. BRIEF BD14r/jr AAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 39. SYNERGIE 40. CERVANTESONLINE NEDERLAND RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK 43. ENIGE BRIEVEN AAN BREUKER 44. WAPEN VAN HEYDEN 45. BIJ DE VIJFDE MEI 46. INSTITUTO CERVANTES/EURO-MILJOENEN VOOR ARNHEM-NIJMEGEN 47. HERBOUW HET VALKHOF 48. VALKHOFBURCHT 49. UW BRIEF SG95/U179/INSTITUTO CERVANTES BENELUX 50. CERVANTESONLINE.BIZ RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK 51. CERVANTESONLINE.BIZ NEW VISIT TO LONDON 52. CERVANTESONLINE NEDERLAND EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO 53. CERVANTEONLINE NEDERLAND CONGRATULACONES AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA 54. CERVANTESWEB NEDERLAND INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 55. CARTAS AL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA 56. INLEIDING ONDERNEMINGSPLAN CERVANTES 57. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 58. EVALUATIE LOOPBAANADVIES 59. CORRECTIE VAN MIJN FAX VAN 20.59 U 60. FAX MESSAGE TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGER OF STRATFORD-UPON-AVON 61. CERVANTESONLINE.BIZ NIEUWE ORDE 62. CERVANTESONLINE NEDERLAND KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES 63. CERVANTESONLINE NEDERLAND GENEALOGIE CERVANTES 64. CERVANTESONLINE NEDERLAND SCHIPHOL PROJECT 65. CERVANTESONLINE NEDERLAND SLUITSTUK 72. CERVANTESONLINE NEDERLAND KONINKRIJKSRELATIES 73. CERVANTESONLINE NEDERLAND NEW VISIT TO LONDON 74. CERVANTESONLINE NEDERLAND CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 75. CERVANTESWEB NEDERLAND KONINKRIJKSRELATIES 76. CERVANTESWEB NEDERLAND CONVOCATIES TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN 78. BRIEVEN EN FAXBERICHTEN AAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 79. IN WELKE BEHOEFTES WIL INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD VOORZIEN? 80. MANAGEMENTSTRUCTUUR VAN INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED 81. ORGANISATIEDOELSTELLING 82. PRIMAIR PROCES 83. POSITIE VAN BEDRIJVEN 84. GASPAR VAN DER HEYDEN (MECHELEN 1530 - BACHARACH AM RHEIN 1586) 85. AANGETEKEND SCHRIJVEN AAN DRS E.H. HALBERTSMA 86. OPERATIE DELTA 87. STANDVASTIGHEID 88. FAMILIEGESCHIEDENIS 89. EVEN BIJPRATEN 90. MIJN BRIEF VAN 29 APRIL 1995 TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 91. CORRECTIES TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 92. HET CAPITOOL TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 93. UW BRIEF KENMERK BD11/AS TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 94. UW BRIEF BD11/AS D.D. 14-09-95 95. ARTIKEL TELEGRAAF TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 96. UW BRIEF BD11/AS TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN 97. INVITACIÓN A SU ALTEZA REAL DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 98. CONVOCATIE AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE-NASSAU 99. GESLACHTSNAAMWIJZIGING100. CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER ED D'HONDT VAN NIJMEGEN

12 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA