FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: 12 februari 2004 Betreft: WERKVERSLAG SPANJE 2004.01 Kenmerk: 20040212JHLH Ik vervolg mijn brief van 4 februari 2004.

Maandag 9 februari 2004
Terug in Torremolinos. Met vertraging donderdag vertrokken. De purser was mevrouw
Caroline Baak. Genoten van Johnny English. Dat viel klaarblijkelijk op. Vrijdag bankbezoek voor nieuwe pas. 's-Avonds vergadering van de Comunidad. Carlos Alonso is de nieuwe Presidente. Zaterdag per trein naar Torreblanca. Blankenstein Satellites was gesloten. Full English breakfast in Bar Wessex.
Gesproken over de mushrooms.

Bezoek aan Bookworld. Advies gekregen contact op te nemen met James Ross, Director Bookworld. Via het castillo de Fuengirola naar de Cerrado del Águila gewandeld.

Voorts naar Hotel Byblos. Catharina blijkt niet in het hotel te wonen. Van daaruit gewandeld naar The London Pub. Jim heeft zijn werkzaamheden in december beëindigd. Per trein terug naar Torremolinos. 'Conejo' bij Antonio. Foto's voor de Bar Dulcinea. Ook voor het Duo Girasol.

Oude bekenden in The Number One Bar. Gisteren idem dito. Michael adviseerde mij een boek van Michael Moore. Vandaag met Carlos en Maria Alonso computer opgehaald bij Espaceland. De zaak Alain Meire heeft thans de aandacht. Alsmede 1979-1990 Opleidingsmanagement en 1981. Statistiek

Top 7 van 7 landen 1. Nederland (.nl) 2. 'Netwerk' (.net) 3. België (.be) 4. Frankrijk (.fr) 5. Commercieel (.com) 6. Numeriek IP/onbekend 7. Seychellen (.sc)

Zo komt Frankrijk ook weer in beeld: Kleur Bekennen.

Dinsdag 10 februari 2004
Air Holland in surseance Dat betekent de facto dat bij een faillissement van Air Holland het bedrijf Holland Exel in Cervantes Air Holland kan worden omgezet in verband met hun Spaanstalige bestemming. Ik heb dit bericht in mijn beleidsplan op mijn website aangepast. Gisteren heb ik de gangen van Alain Meire nagegaan aan de hand van de telefoonrekening. Hieruit kan ik opmaken met wie hij telefoongesprekken heeft gevoerd in de priode 6 tot en met 10 december 2003. Zondagavond heb ik gesproken met een Engelse Lady uit The Isle of Man. In The Number One Bar en later in Bar Amsterdam. Haar woorden waren "This is John. He is very rich!". Hierop heb ik haar geantwoord "I hope so!", waarop zij in een schaterlach uitbarstte. Haar naam is Claire en heeft blond haar. Ik werk hier eerst de spoedeisende zaken af. Gisteren ben ik in de zaak van Ronald Blankenstein op bezoek geweest in Torreblanca. 16.22 Ik heb Peter-Vincent Schuld gebeld en hem laten weten dat ik morgen naar Marbella ga. 17.42 Técnico besteld bij Espaceland t.b.v. 'configuración internet'. Komt eind deze week of begin volgende week. 20.00 Kopie paspoort en uittreksel Burgerlijke Stand (padrón) verzonden aan UWV GAK te Amsterdam.

Woensdag 11 februari 2004
De belangstelling voor de website is weer toegenomen. Vandaag een record van 427 hits en 15 bezoeken. Nummer 1 in de top 30 van 557 urls:

DE BAAK 13 NOVEMBER 1996

'Air France mag KLM overnemen' en 'Van Wijk wees schikking Alitalia van de hand' in website opgenomen. 20.16 De ochtend heb ik niet kunnen gebruiken om taken af te ronden. Met de trein van 9.23 ben ik richting Fuengirola gegaan. Om 11.00 uur was ik in het Guadalpin Hotel in Marbella in verband met deze uitnodiging.

Franse kaas en Spaanse wijn-lunch in Hotel Guadalpin te Marbella-
Woensdag 11 februari 2004 Aanvang lezing 12.00 uur Aanvang lunch 13.00 uur Kosten 10,00 euro p.p. De Nederlandse Club Costa del Sol organiseert samen met sponsor ING bank Zwitserland een heel speciale lunch voor onze leden. Gebaseerd op de ervaring van de bank kwamen we uit op een lunch van (top) Franse kazen en Spaanse wijn in het mooie Hotel Guadalpin te Marbella (voor mensen die niet van kaas houden zijn er ook patés beschikbaar). De ING bank houdt voor belangstellenden vanaf 12.00 uur een lezing over de huidige financiële markten, gevolgd om 13.00 uur door de bijzondere en vrolijke lunch, ondersteund door de muziek; van de ons welbekende Michel Saint Jean. Deelname aan de lezing wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht. Iedereen kan deelnemen (ook niet NCCS leden). Betaling van de deelname prijs EUR 10,00 graag ter plekke. Om de organisatoren een indruk van de belangstelling te geven is het prettig als u uw deelname meldt aan Chris van Lijf. Hotel Guadalpin vindt u aan de Boulevard Principe Alphonso de Hohenlohe S/N, CN 340, KM 178 Marbella.

Het hotel ligt op een steenworp afstand van het voormalige woonhuis van onze goede vriend Jesús Gil y Gil. Ik heb kennis gemaakt met de heren Richard Crombach en Rob Veelenturf van de bank in Zwitserland. De heer Richard Crombach toonde zich al direct enthousiast en liet mij weten het boek te gaan kopen en te lezen. Daarna neemt hij zich voor het werk onder zijn relaties te gaan promoten vermits ik zijn bank eveneens zal ondersteunen. Dat lijkt mij een goede zaak. Tenslotte is de ING-bank van aanvang af bij alle ontwikkelingen betrokken geweest. Hierbij denk ik bijvoorbeeld nog aan het faxbericht van de heer Fransen van de ING Dukenburg aan de heer Cottrell van NatWest Kensington Royal Garden Branche inzake mijn solvabiliteit en betalingsmoraal. Voorts heb ik de heer Crombach laten weten dat ik de heer Johan Buckert heb voorgesteld de naam ING Bank Brussels Lambert Zwitserland te veranderen in Bank Cervantes Benelux, ofwel Bank Cervantes Benelux/Helvetia teneinde de naamsrelatie met onze geplande holding gestalte te geven en de rechten op de naam Instituto Cervantes in de Benelux te versterken. Daar is immers een kapitaalkrachtige partner voor nodig. Deze bank bijvoorbeeld. Als zij de Nederlandse en Vlaamse Club kunnen sponsoren kunnen zij dat ook inzake de verkoop van mijn boek en de professionalisering van mijn website. Het wordt nu tijd dat het boek in de boekwinkels komt. De lezing over de huidige financiële markten werd gehouden door Erik Theyssens, nog bekend van de bijeenkomst op 3 november 1999 in Hotel Triton. De bijeenkomst met kaas en wijn heb ik niet bijgewoond, hoewel een Belgische dame zeer benieuwd bleek naar de inhoud van mijn boek, omdat ze het "verhaal van de butler" heeft gelezen. Ik heb haar inzake "safekeeping" van haar vermogensbestanddelen op onze limited company gewezen. Daarna ben ik naar Puerto Banús vertrokken en heb daar een klein uur intensief van gedachten gewisseld met Marianne de Wit.

Zij is bekend op de Baak en ook de naam Halbertsma is haar niet onbekend. Liesbeth kent ze niet, naar haar zeggen. Edwin de Beukelaar wel. Ik heb haar laten weten dat ik Koningin Elizabeth op 27 augustus 1997 nog een brief heb verzonden met een verzoek om toestemming voor een huwelijk met Diana, voor het geval Diana daarmee instemde, hetgeen klaarblijkelijk het geval was. Mijn verzoek om een rekening-courant te openen voor de limited company kon Marianne niet honoreren aangezien zij zich uitsluitend bezighouden met beleggingen. Wellicht is hun filiaal in Gibraltar interessant naar haar zeggen. Om verder over de geplande holding van gedachten te wisselen kreeg ik van haar de gegevens van advocaat Wim Lamers. De galerie van Manuel Muñoz Ruiz is sinds vorige zomer verhuisd naar Marbella. Mijn idee om de vier foto's door hem te laten schilderen heb ik voorlopig even laten varen. De foto bij het beeld van Eeltje Halbertsma in Grouw wil ik gebruiken om de foto op de cover van mijn boek te vervangen in overleg met Trafford Publishing. Zonder tegenbericht ga ik ervanuit dat je daarmee accoord gaat. Op de terugweg nog even een bezoek gebracht aan The London Pub en Bookworld in Fuengirola. Ik heb de filiaalhoudster laten weten dat ik door gebrek aan tijd geen contact meer met James Ross heb opgenomen, mede vanwege het feit dat alle onderzoekingen rond de ontvoering van Diana nog niet zijn afgerond. 21.42 Ik ontving bericht dat het pand A301 niet verkocht is aan de heer Meire. Hij is er dus met mijn geld vandoor. Wellicht een leuke klus voor Peter Ottenhoff om dit uit te zoeken. Naar ik heb vastgesteld op 28 januari schijnt hij het goed te kunnen vinden met de politie. De twee schuine strepen op deze cheque geven volgens Carlos Alonso aan dat het bedrag niet in contanten kan worden uitbetaald, maar wel op een bankrekening overgeschreven. Hetgeen is geschied op het moment dat de heer Meire zijn rekening bij de BBVA klaarblijkelijk heeft opgeheven. Het begint dus op een oplichterstruc te lijken. Ik ben hier niet gelukkig mee.

Donderdag 12 januari 2004
Groen licht fusie KLM en Air France Dit betekent dat dit bedrijf tot onze holding kan toetreden zodra in Frankrijk de monarchie is hersteld. Mijn beleidsplan staat thans volledig in de belangstelling. Dat geldt ook voor mijn brieven aan jou vanaf 1994.
21. Sluit Vrede 38. Instituto Cervantes Benelux 48. Wapen van Heyden 40. Brief BDI4r/jr 49. Instituto Cervantes/Euro-miljoenen voor Arnhem-Nijmegen 50. Herbouw Het Valkhof 51. Valkhofburcht Ik kan nu ook aan mijn website gaan werken als daar tijd en energie voor is. Rond 11.30 werd ik gebeld door een Nederlandssprekende man met de naam Stéfan. Naar zijn zeggen belde hij vanuit Cártama. Zijn vragen waren nogal indiscreet naar mijn idee. Ik ben hier verder niet op ingegaan en heb hem succes gewenst met zijn marktonderzoek. Van het Haags Juristen College ontving ik het volgende nieuws.

Onderwerp: arrest Europees Hof van Justitie inzake buitenlandse vennootschappen

Geachte heer, mevrouw,

Graag wijzen wij U op een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een proefproces gewonnen door het Haags Juristen College. Dit Inspire-Art arrest is van groot belang voor de Private Limited Company, de Engelse BV. De Europese rechter heeft bekrachtigd dat de directie, behoudens wanbeheer, niet in privé aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden en verplichtingen van een Limited. Deze vermogensbescherming geldt onverkort vanaf de dag van oprichting of overname, dus ook voor het verleden.

Gezien de EUT-verdragen en eerdere, vergelijkbare arresten van het Hof was deze uitspraak naar algemeen oordeel onvermijdelijk. Daarom hebben inmiddels ruim drieduizend HJC-cliënten voor de Limited gekozen. Toch heeft de Nederlandse wetgever rechtsonzekerheid veroorzaakt door invoering van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (1997). Dit heeft veel ondernemers doen kiezen voor de eenmanszaak, met alle persoonlijke risico's van dien. Nu deze wet grotendeels in strijd met Europees recht is verklaard, heeft de MKB-ondernemer weer een snel, betaalbaar en veilig alternatief. En wij hebben met dit proefproces een mooie overwinning geboekt, die door vennootschapsjuristen en overheden in de EU zelfs historisch wordt genoemd. Intussen hebben wij begin 2001 ons hoofdkantoor verplaatst naar Cyprus. Dankzij het milde fiscale klimaat van deze jurisdictie kunnen wij U interessante wegen wijzen voor vermogensbescherming en belastingontwijking. Voor ondernemingen met een jaarwinst vanaf EUR 20.000 verdient een weldoordachte toepassing van wetten en verdragen zichzelf doorgaans snel terug (door besparingen in box 1 fictief salaris, box 2 dividenden en stakingswinst, box 3 vermogen, successierechten). Wie internationaal zaken doet kan met een eenvoudige, solide structuur bovendien winsten verleggen naar Cyprus, waar niet meer dan 0,5 tot 10 % vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dit geldt ook voor inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten op patenten, merken, software, franchiseformules e.d. Nu het eiland op 1 mei 2004 toetreedt tot de Europese Unie komt tevens onbeperkte winstaftrek van rente over vreemd vermogen binnen bereik. De winst aldus behaald op Cyprus kan bovendien vrij van bronbelastingen op dividenden, royalties of rente worden uitgekeerd, wat uniek is voor de EU en Cyprus in de positie plaatst om Engeland, Luxemburg en Denemarken voorbij te streven als voornaamste locatie voor holding- en financieringsmaatschappijen in Europa. Als U wilt bespreken hoe deze kennis is toe te passen in UW onderneming, vraagt U onze juristen dan om nader advies. Met hoogachting, Haags Juristen College Bijlagen: uitgebreide informatie inzake het Inspire-Art arrest van het Europese Hof; nieuwe telefoonnummers HJC. Vestiging van de holding op Cyprus blijft derhalve interessant.

Engelse Limited nu officieel gelijkgesteld aan BV
Europees Hof beslist in voordeel Haags Juristen College in Inspir(in)e Art-zaak
Het Europese Hof van Justitie heeft zich 30 september jl. uitgesproken voor vrije vestiging van de snel en eenvoudig op te richten Engelse Limited in Nederland. Iedere ondernemer kan nu een Limited inschrijven bij de Kamer van Koophandel zonder hoofdelijke aansprakelijkheid, zonder 18.000 euro stamkapitaal en zonder publicatieplicht zoals bij de Nederlandse BV. Er hoeft hiertoe bovendien geen sprake te zijn van zakelijke activiteiten in Engeland. De uitspraak bekrachtigt de huidige inschrijving van zo'n drieduizend Limiteds in Nederland en zal naar verwachting de oprichting van nog eens duizenden Limiteds tot gevolg hebben.

Rechtszekerheid
Aanleiding van het arrest was een proetproces aangespannen door de Kamer van Koophandel Amsterdam en uitgelokt door het Haags Juristen College. Deze vennootschapspraktijk richt veel Limiteds op voor kleine en middelgrote ondernemers. Ondernemers die geen tijd of geld hebben voor een BV en terugschrikken voor de hoge kapitaaleis, hoge notariskosten, de publicatieplicht en het antecedentenonderzoek. Het
Europese Hof heeft met deze uitspraak een einde gemaakt aan de rechtsonzekerheid die ontstond met de invoering van de Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen (1997). Ook Limiteds opgericht tussen 1997 en 30 september 2003 bieden en boden een volledige bescherming van privé-vermogen.

Eenvoud
Nederland aanvaardde de l.imited al wel, ook zonder bedrijfsactiviteiten in Engeland, maar stelde aanvullende voorwaarden. Wie geen 18.000 euro stortte, zoals bij de Nederlandse BV, riskeerde als eenmanszaak te worden aangemerkt. Volgens het Haags Juristen College en het Europese Hof is dit regelrecht in strijd met het beginsel van vrije vestiging (artikel 43, 48 nieuw EG-verdrag). De belangrijkste reden voor die aanvullende kapitaaleis was volgens de Kamer van Koophandel de bescherming van schuldeisers. In de praktijk bieden ook BV's echter zelden verhaal, behalve voor curator, fiscus en GAK. Erger was dat veel ondernemers door die Wet geen andere keus hadden dan te werken met hoofdelijke aansprakelijkheid en inzet van hun hele privé-vermogen. De Europese rechter heeft de Nederlandse overheid nu teruggefloten en het starten van een onderneming aanmerkelijk vereenvoudigd.

Duidelijke lijn
De uitspraak in de Inspire Art-zaak was nauwelijks een verrassing, daar het Hof twee keer eerder al in dezelfde lijn oordeelde. Zo bepaalde het in de Überseering-zaak (2002) dat de Duitse overheid buitenlandse vennootschappen uit de Europese Unie zonder beperking moet erkennen. Deze eiste voordien van 'formeel' buitenlandse vennootschappen dat zij zich voor registratie van een Duitse vestiging zelfs opnieuw naar Duits recht zouden oprichten. In het Centros-Arrest (1999) moest het Hof de Deense overheid corrigeren, die een Engelse Limited weigerde in te schrijven in het Handelsregister. Dankzij het recente
Inspire Art-arrest kan nu ook het Nederlandse bedrijfsleven zelf bepalen naar welk recht het zijn vennootschappen opricht. De in 1973 ingevoerde BV krijgt eindelijk serieuze concurrentie - en de ondememer een goed alternatief.

VERHUISBERICHT NOTICE OF CHANGE OF ADDRESS

Nieuw adres per 1 maart 2004 Nieuwe nummers per direct:
New address as of 1 March 2004: New numbers as of now
Landgoed Marlot Tel. nr. +31(0) 70 426 26 00
Leidsestraatweg 77A Fax nr.: +31 (0) 70 426 2610
NL-2594 BB 's-Gravenhage www.hjc.nl

Verzonden: Annual Accounts & Annual Return en: Japan en Segovia (14.58). Ik hoop morgen met het scannen van de bonnetjes te kunnen beginnen.

HAPPY VALENTINE!

14 FEBRUARI 2004 WERKVERSLAG SPANJE 2004.02 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN