Haags Juristen College (Cyprus) Ltd. P.O. Box 56229 3305 Limassol CYPRUS Datum: 12 februari 2004 Betreft: 'Annual Accounts & Annual Return' Kenmerk: 20040212JHHJC Waarde Collegae, Gedurende de periode 14 december 2003 tot en met 5 februari 2004 bevond ik mij ten behoeve van ziekenhuisbehandeling in het Canisius-Wilhelminaziekenhuis te Nijmegen in Nederland. Uw brieven d.d. 7 en 13 januari heb ik na terugkeer in Spanje met spoed behandeld. U treft de getekende stukken hierbij aan alsmede enkele foto's die ik onlangs heb ontvangen.

Ook uw informatie over het arrest van het Europees Hof van Justitie inzake buitenlandse vennootschappen heb ik in dank ontvangen alsmede uw adreswijziging per 1 maart 2004 naar het Landgoed Marlot te 's-Gravenhage. Hiervoor mijn hartelijke gelukwensen. Het is voor mij - wellicht - een motief om op korte termijn weer naar de Nederlandse westkust terug te keren. HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN.

16 DECEMBER 2004 VAT-NUMMER TER ATTENTIE VAN DE HEER T.TH.A.J. MANDERS VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN