28 november 1998. Betreft: KLEUR BEKENNEN Kenmerk: JH/PO981128. Beste Peter, Bijgaand ontvang je een kopie van mijn brief van vandaag aan de directie van de Baak. Gisteren was ik deelgenoot van het jaarlijkse feest van de UNIE in De Meern. Ik had daar een aangenaam onderhoud met een van de veertigjarige jubilarissen, de heer Altorffer. Hij ontving ter gelegenheid van zijn jubileum een bos bloemen met een oranje en geel lint. Dat vind ik wel een passende combinatie. De afgelopen dagen heb ik mij - conform mijn toezeggingen - vooral beziggehouden met het in beeld brengen van het Franse Koningshuis. Dat heb ik thans voltooid en doe jou deze Familiegeschiedenis 27 november 1998 met veel genoegen toekomen. Er kunnen nog wat foutjes in zitten: verwisseling van moeders bij voorbeeld. Mocht jij enige correcties hierop kunnen aanbrengen dan verneem ik dat graag van jou. Ik ben benieuwd hoe het is gesteld met Professor Plessen. In de tijd dat hij deel uitmaakte van ons College van Advies was hij al niet de jongste meer. Mocht hij nog in goede gezondheid verkeren breng hem dan mijn hartelijke groeten over. Ik houd mij thans met veel genoegen bezig met de Franse geschiedenis. In de herfst van 1979 heb ik nog een mooie film gemaakt van de Châteaux de la Loire met Frans commentaar.

Dit waardevolle, historische materiaal ligt allemaal opgeborgen in verhuisdozen te Nijmegen. Het is jammer dat dat niet geëxploiteerd kan worden. Ik hoop je dus voorspoed te kunnen geven in de vorm van geld of een baan. De marktsituatie van mijn bedrijf is uitermate gunstig. Het gaat er nu alleen nog maar om om de juiste mensen op de juiste plek aan het werk te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat jij daar een uitstekende rol in kunt vervullen. Op dit moment beschik ik nog niet over voldoende financiële middelen. Ik denk echter wel dat ik sta opgenomen in het testament van 'mi novia' van december 1996. Er is op dat punt dus nog belangrijk werk aan de winkel. Met name Tony Blair zal hierdoor zijn positie ernstig kunnen verstevigen. Met name nu de Britse conservatieven de ene fout op de andere stapelen. Een voorbeeld hiervan is Lady Margaret Thatcher die president Menem van Argentinië niet welkom wilde heten tijdens zijn laatste staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk en hem verantwoordelijk stelde voor de daden van zijn voorgangers. Dat kán natuurlijk niet. Dit pakket bevat tevens een doe-het-zelf karwei in de vorm van een stapel losse vellen waarop de genealogie van de Franse, Britse en Spaanse vorsten is verwerkt. Zij zijn uiteindelijk allemaal familie van elkaar. Het is een goede zaak daaraan rond de eenwording van de Europese Unie in het jaar 2000 nog eens extra aandacht aan te besteden. Wellicht is er nog een Bourbon voorhanden om dan in Parijs weer eens acte de présence te geven. Er zijn er nog genoeg. Mijn goede vriend Eugène Capetti is uiteraard ook een afstammeling van de heer Hugo Capet. Hij houdt zich uitsluitend met patisserie bezig als hofleverancier, maar Jacques Chirac is ook een flinke koekenbakker als ik nog terugdenk aan zijn veiligheidsmaatregelen in de Pont de l'Alma bij de Avenue George V, die voert naar het expositiegebouw waar in 1986 het door ons bezochte Expolangues werd gehouden en wij prettige ontmoetingen hebben gehad met onder meer Bob Burger en Richard Lewis van Linguarama Nederland, de voortzetting van mijn Frans-Spaans Instituut. Richard heeft zijn Japans opgedaan aan het hof van de Japanse keizer. Ik heb zijn dochter SAYAKO nog getroffen in Warwick Castle op 27 april 1997, kort nadat ik tot de Church of England was toegetreden.

Het Britse vorstenhuis staat immers geen nieuwe leden toe met een andere gezindte, zoals je weet. Het kerstfeest op de Baak was buitengewoon plezierig. Ik kon alleen niet blijven slapen.

Dat was niet zo'n ramp. Ik ben inmiddels wel gewend geraakt om alleen in bed te moeten liggen. Soms benauwt mij dat wel hier op zo'n klein appartement. Als ik hier een hartaanval krijg heeft niemand dat in de gaten. En het hart heeft veel te verduren gehad de laatste tijd. Met de heart-fitness ben ik voorlopig even gestopt. Eerst moet het bedrijf draaien. Daar zit inmiddels zo'n zeven jaar aan voorinvestering in. Ik hoop dus dat Hans Blankert thans zijn medewerking verleent. Met kerstmis 1996 kreeg ik al een leuke kerstkaart van hem alsmede van een aantal Europese regeringsleiders, zoals je weet.

Het wordt dus tijd dat we de krachten thans gaan bundelen. Een kalme activiteit is het maken van een vliegreis. Daarom attendeer ik je op de gemaakte afspraken tussen Nederland en Argentinië:

* Samenwerking Argentinië en Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin beide landen volgend jaar een tijdelijke zetel zullen bekleden.
*
Versterking bilaterale handel en investeringen in beide landen, waarbij de Nederlandse Financieringsmaatschappij (FMO) een belangrijke rol krijgt bij de financiering van Argentijnse bedrijven.
* Nederlandse financiering van een seminar, waarbij Nederlandse bedrijven kennis over waterbeheer en aanverwante zaken zoals de havenexploitatie overbrengen aan bedrijven uit Argentinië
en mogelijk ook Uruguay, Paraguay en Bolivia. Gepland voor volgend jaar maart.
* Ratificatie door het Argentijnse congres van het luchtvaartverdrag uit 1993 en
streven om luchttransport tussen de landen te vergroten ter stimulering van handel en toerisme.
* Onderhandelingen over nieuw uitleveringsverdrag en een verdrag inzake rechtsbijstand.

Hier liggen gouden kansen voor de werkmaatschappijen van de holding. Met name voor Cervantes Air. Ik hoop dus dat jij die zaak thans serieus oppakt. Wellicht kun je Liesbeth ook ondersteuning bieden als het werk haar boven het hoofd groeit op een gegeven moment. Ga er maar eens aan staan: zo'n zware verantwoordelijkheid. Veel succes met deze werkzaamheden en hartelijke groet. Bijlagen: Brief ARGENTINIË d.d. 28 november 1998; 'Familiegeschiedenis Koningen van Frankrijk'; Genealogie Koningen van Frankrijk CC LH.

5 DECEMBER 1998 SINT NICOLAAS TER ATTENTIE VAN PETER OTTENHOFF