5 december 1998. Betreft: SINT NICOLAAS Kenmerk: JH/PO981205. Beste Peter, Ik ben bezig met het produceren van een overzicht van mijn gevoerde correspondentie vanaf maart van dit jaar. Zodra dit gereed is zal ik je dit doen toekomen. Zodra de heer Zalm mijn rekening heeft betaald kan de stichting jou honoreren voor de verrichte werkzaamheden terzake. Ik hoop dat je mijn kaartje in goede orde hebt ontvangen. Het schilderij komt in de Baak-galerij te hangen zodra Gerrit de rekening betaald heeft. Hij weet immers dat drugshandel niet is toegestaan in ons land. Hierbij denk ik aan een familiebijeekomst in Schotland aan het eind van deze maand. Dinsdagavond ben ik ook nog even bij King Arthur binnengegaan. Er vond daar een karaoke bijeenkomst plaats voor een leeg publiek. Het wordt tijd dat er weer enkele Engelsen worden aangenomen. Anders kunnen ze de zaak binnenkort wel sluiten. De enige Britse medewerkster die nog is overgebleven is Marjorie uit Dundee. De Zevende Hemel is een café in 's-Hertogenbosch. Ik ben daar twee weken geleden nog geweest (21 november) met het oog op Het Zevende Project van Di and Me. Daarom zijn wij daar naar binnen gegaan. Naast mij nam een heer plaats die zich tegoed deed aan een portie cuisses de granouilles. Kikkerbilletjes dus. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik die had gegeten. Het was in Hasselt in België na een vergadering op de Open Universiteit in wording aan de Valkenburgerstraat in Heerlen in een vergadering van het College van Bestuur van de OU met vertegenwoordigers van het volwassenenonderwijs de VISO, VAN en VBMO.

Ik nam aan de vergadering deel als bestuurslid van de VBMO. Mijn toenmalige - jou bekende - partners hadden zich laten uitnodigen als bestuurders van de door hen opgerichte Stichting Nationaal Onderwijs. Tijdens de vergadering werden er kritische vragen aan 'de heren' gesteld. Na afloop hebben zij mij een lift gegeven naar Valkenburg en vervolgens naar Hasselt. Het was een prachtig restaurant en voor het eerst heb ik mij daar aan kikkerbilletjes tegoed gedaan. De rekening was aardig gepeperd. Enkele maanden nadien heb ik bij controle van mijn boeken vastgesteld dat zij de rekening door mijn vennootschap hadden laten voldoen. Met andere woorden: het bedrag was gewoon van mijn rekening afgeschreven zonder mijn toestemming. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik het echt niet meer zag zitten met de heren. Vandaag is er wederom een bedrag zonder toestemming van mijn rekening afgeschreven. De heer Kreuger heeft zoëven het volgende proces verbaal opgemaakt. Het wordt inmiddels routinewerk:

"Mutatienummer: PLO911/98-085991. Door ondergetekende verbalisante(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen de personalia en eventuele verklaring vastgelegd. Pleegdatum/-tijd: Tussen woensdag 21-OKT-98 00:10 uur en vrijdag 04-DEC-98 11:000 uur. Aangever/benadeelde VAN DER HEYDEN, JOHANNES LAMBERTUS. Geb.datum/-plaats: 09-NOV-1947 te NIJMEGEN. gesl: M. Woonadres/-plaats: NEUDE 30C te UTRECHT. Postkode/telefoon: 3512 AG 030-2331574."Ik doe aangifte van valsheid in geschrift. Hierdoor is voor mij nadeel ontstaan. Op donderdag 22 oktober 1998 had ik aangifte gedaan van verduistering van mijn polstasje met diverse bescheiden. In het polstasje zaten ook 6 girobetaalkaarten reknr.6330185 nr. 63 t/m 65 en 81 t/m 83. Op vrijdag 4 december 1998 omstreeks 11.00 uur kreeg ik via de postbank afschrijvingen dat de hierboven genoemde nummers girobetaalkaarten in Engeland waren geïnd. Het betreft een totaal bedrag van Fl. 2914,32. De goederen behoren mij geheel in eigendom toe, en ik heb niemand toestemming gegeven ze weg te nemen en op welke wijze dan ook toe te eigenen. Wanneer de goederen ter verzilvering worden aangeboden, dan verklaar ik u nadrukkelijk. dat deze door een ander valselijk werden opgemaakt en gebruikt. Uit dit gebruik ontstaat dan voor mij een geldelijk nadeel van het verzilverde bedrag. De girobetaalkaarten waren niet voorzien van handtekening en/of geldbedrag. Ik heb bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens en de feitgegevens door de politie en/of justitie aan het Buro Slachtofferhulp. Na voorlezing en volharding met verbalisant getekend. Zaterdag 05-DEC-98 14:22 uur. Verbalisant KREUGER, ADRIANUS, BOA/Medew. Publieksopvang van politie regio Utrecht, district Paardenveld. Artikel: 225 1 Wetboek van Strafrecht."

Het ligt voor de hand dat de dief van mijn portefeuille met mijn paspoort en rijbewijs naar de overkant is vertrokken en zijn vriend op vrijdag 13 november heeft geprobeerd hem op te zoeken via Hoek van Holland. Ook het ongeluk in Parijs kan hiermee definitief worden opgehelderd. Heb je niets te vieren, ga dan eens naar de tentoonstelling Van Cervantes tot Velázquez in de Nieuwe Kerk in Amsterdam of de film Elizabeth. Met hartelijke groet, Instituto Cervantes Holding Ltd. Johannes L. Van der Heyden tot de Baak Vice President. Bijlage: Ere Escorte der Cavalerie.

Madrid, 5 december 1998

Beste Peter,

Wie verdient de grootste lof?
Dat is
PETER OTTENHOFF
Omdat Sint N.I.E.T.S. meer van hem hoort
Beschouwt een ander hem als gestoord

Edoch, mijn beste kameraad
Sint schrijft toch waar het op staat
Hij neemt daarom nog maar een scheutje
Al is het niet boven het Neutje

Dat pand heeft hij nog niet verkocht
Hoewel hij een koper heeft gezocht
Zijn werk is hier dus nog niet klaar
Hij wacht dus op de makelaar

Die man heet Raymond Avezaat
En staat dag en nacht paraat
Maar jij kunt het pand ook wel kopen
Dan hoeft de Sint niet meer te lopen

Hij vertrekt dan snel naar Wassenaar
Want daar staat nog een huisje klaar
De
Eikenhorst mijn beste vrind
Wordt de nieuwe woning van de Sint

Want Sint werkt slechts met Majesteiten
En met Friese mems en heiten
Jij paste goed op Haar soldaten
Daar kun/kan je het binnenkort bij laten

Sint ging eens fietsen door Oegstgeest
Daar was hij eerder al geweest
Hij dacht daarbij aan Willem de hijger
Maar later werd het Peter de Zwijger

En ben je op iets nieuws belust
Ga dan naar Noordwijk aan de kust
Sints collega komt niet uit Naarden
Maar oefende wel altijd op paarden

De Sint deed altijd wat hij wilde
Tot groot ongenoegen van Van der Schilden
Dat was toen zijn luitenant
Hij is tháns zijn beste klant

Hij zingt het allerhoogste lied
Voor ons aller Prinses Margriet
"To the Loo" heeft Zij veel gehoord
Dat was het meest gehoorde woord

Nu is het weer eens Sarah Splinter
Die helpt Sint wel door de Winter
Paars blokkeert Europese integratie niet
Dat is zoals het NRC het ziet

'Paars' heeft er immers hard aan getrokken
En stopte gaten in paarse sokken
Daarom ging hij vaak naar Leiden
Voor het paars van Van der Heyden

Als 'Weledelgestreng' staat hij daar te boek
Dat is nog eens andere koek
'Return on investment' verwacht hij tháns
Gooi het maar in een of andere hoek.

Dan wil Sint nog een nieuwe bruid
Zoek er maar eentje voor hem uit
Maar denk heel goed aan jouw gezicht
Dit is het eind van dit gedicht.

Sint Nicolaas

11 DECEMBER 1998 NIEUWE BAAN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF