Datum: 25 november 1998. Betreft: SLEUTEL NUMMER 14 Kenmerk: JH/LH981125. L.S. Woensdag 25 november 1998. Ik vond het namelijk een buitengewoon prettige bijeenkomst gisteren op de Baak. Jammer dat je er niet bij was. De directeur van het bedrijf hoort immers wel bij een dergelijke bijeenkomst thuis. Edwin heeft jouw honneurs echter zeer goed waargenomen. Dat geldt ook voor Hélène en Ingrid. Zij werden door Edwin aangeduid met 'nichten van de Baakkring'. Dat was wel enigszins ongelukkig gekozen. Bovendien maakte hij de goegemeente erop attent dat we ook konden blijven slapen. Dat bleek achteraf echter niet mogelijk. Ik ben zeer gelukkig met de vuurtorenkaars. Dan kan ik jouw licht ook weer eens laten branden met kerst. Uit Schotland kreeg ik overigens bijgaande reminder, gericht aan Mr John Van der Fleychen. Ze weten maar moeilijk raad met mijn achternaam daar aan de overkant. De naam wordt nog het beste benaderd door Koningin Elizabeth, zoals ik lees in het artikel Boze Lords verstoren troonrede Elizabeth in de Telegraaf van heden. Het heeft er alle schijn van dat mijn naam hier oneigenlijk is gebruikt. In het Nederlands staat hier immers gewoon "De Heer van der Heyden als Gast". Ik behoud mij derhalve het recht voor mij in het Verenigd Koninkrijk aan te duiden met de titel Lord John L. Van der Heyden Guest. Dat "Guest" kan er dan later wel weer af. Ook op de Baak, naar ik hoop. Want er is nog veel werk te verzetten. Ik ben zeer gelukkig met het boek Management van Mensen. Hierin herken ik in een overzichtelijk schema waar ik al jaren mee bezig ben. Dat bleek gisteren ook in mijn tafelgesprek met een medewerker van Interpolis. Ik heb hem mijn 'geheime beroep' onthuld.

Met name naar aanleiding van de verstrekte vuurtoren. Maar ik neem ook met minder genoegen. Leuk dat ik Harry nog trof in dat verband. Ook de verschillende managementwijzers spreken mij aan. Die wil ik wel vertalen in het Spaans voor mijn bedrijf. Dan zie ik de tekst graag aangeleverd op floppy, zodat ik het vertaalprogramma daarbij kan gebruiken. Dit in verband met de efficiency. Want het is al gauw 17 maart. Voor die tijd wil ik de hele zaak rond hebben, zodat ik dan ook nog voor een troonsopvolger kan zorgdragen per 1 januari 2000. Daar is echter wel een Lady bij nodig. Ik ben dus wel bereid hieraan te gaan werken. Het is bovendien een aangename bezigheid, waaraan ik mij according to The Rules al jaren niet meer heb kunnen wijden. Het zou derhalve leuk zijn indien de Baak-kring wordt aangevuld met enkele vrouwelijke managers. Aan het eind van de avond heb ik nog een intensief gesprek gevoerd met twee dames van de Postbank uit Leeuwarden. Ik voel mij zeer tot Friese dames aangetrokken, zoals je weet. Men zegt dat zij 'koel' zijn. Maar daar geloof ik niets van. Een van mijn voormalige Friese buren in Nijmegen had twaalf kinderen. Op dat punt ben ik wel tekort geschoten in de afgelopen jaren. Waarschijnlijk heb ik mij teveel met mijn werk bezig gehouden. Maar dat hemelbed met bubbelbad spreekt mij nog steeds tot de verbeelding. Dat heb ik de dames laten weten. Jammer dat ik er geen foto meer van heb. Daar is Andrew Cunanan waarschijnlijk mee naar Miami gevlogen vorig jaar.

Correctie 11 november 2003:

De sfeer was uitstekend gisteravond. Een leuk idee om Majoor Bosshardt uit te nodigen en het thema LIEFDE aan de orde te stellen op de Baak.

Dat is een absolute noviteit. Hulde! Ook het idee om haar een levenslang erelidmaatschap van de Baak-kring aan te bieden is een uitstekend bindmiddel. Op soortgelijke wijze spreekt het mij ook aan om als een soort onbezoldigd ambassadeur voor jullie bedrijf dienst te doen. Het Cervantes Management Centrum dient dan wel zeer snel te worden geoperationaliseerd. Ik neem aan dat ik dat op 10 december met Hans Blankert moet bespreken in verband met zijn directe contacten met de CEOE. Mijn laatste brief aan hem dateert alweer van 23 juli vorig jaar. Daarom heb ik hem vandaag de volgende brief doen toekomen: Cervantes Management Centrum. Op 11 december heb ik in mijn agenda staan: Dick Schurink bellen. Ik heb ook een goed gesprek gehad met de heer Wim van Gerwen. Ik blijf met hem in contact in verband met het communicatieplan van het nieuwe bedrijf. Het was leuk om weer eens oude ervaringen met elkaar uit te wisselen. Hij heeft in 1986 een uitstekend plan voor mij uitgevoerd. Als ik mij goed kan herinneren hebben jullie dat materiaal ook nog gebruikt voor de Government Game Competitie.

Dat was leuk bedacht. Al bij al wordt het nu hoog tijd dat ik met mijn nieuwe partner aan het werk ga. Ik lees dat Cor Boonstra en Sylvia Tóth officieel hebben besloten hun relatie te beëindigen. Dat betekent uiteraard eveneens het einde van Toco Beheer. Sylvia is te oud voor mij, zoals je weet. Maar zij kan nu uiteraard wel binnen INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED aan het werk. Dat is een goede therapie. En zij weet precies hoe zij het moet aanpakken. Ik hoop dat de symboliek van het glazen dambord overkomt. Jou kennende begrijp je dat volledig: transparantie.

Het is dus een goede zaak dat de heer Arthur Docters van Leeuwen is benoemd tot voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer teneinde FRAUDE op de beurs in de toekomst te voorkomen. Ik hoop dat hij mijn case-study goed heeft bestudeerd in de tijd dat hij in therapie is gegaan en Winnie Sorgdrager mijn advies terzake heeft opgevolgd. De heer K. Langendoen van de Criminele Inlichtingen Dienst Kennemerland heeft 9 maanden tegen zich horen eisen in verband met zijn meineed voor de parlementaire enquêtecommissie. Dit heeft mijn goedkeuring. Hij is blijkens het boek "Operatie Delta" verantwoordelijk voor de liquidatie van mijn naamgenoot in Alkmaar in april 1993 en daarmee tevens verantwoordelijk voor het beschadigen van de goede naam en reputatie van mijn familie. Zo heb ik tijdens de terugreis in de trein van Leiden naar Utrecht gesproken over het lot van Kasteel Terworm.

In de crisistijd is de familie alle landgoederen kwijtgeraakt. Mijn gesprekspartner sprak er schande van dat het kasteel thans in handen van de familie Van der Valk is. Ik heb daarmee nog niet zo'n groot probleem. Het zou veel erger zijn geweest wanneer er een Pizzahut of MacDonalds in zou zijn gevestigd. De exploitatie van een kasteel is een kostbare zaak en het is goed als er partijen zijn die daar zorgvuldig mee omgaan en het erfgoed functioneel in stand houden. Daarvoor heb ik de heer De Lange in Brummen ook mijn erkentelijkheid betuigd. Mijn erkentelijkheid gaat ook naar jou uit voor het plaatsen van de brochures van de tentoonstelling Schittering van Spanje bij jou in de hal. Alleen de stickers ontbreken nog. Daar kan Wim van Gerwen voor zorgdragen. Je weet wel: hetzelfde soort stickertjes die wij op het briefpapier van Nieuw Elan plakten, na de verhuizing van Noordwijk naar Hoofddorp en Karin vergat op te plakken, waardoor alle post ongewild toch weer in Noordwijk terechtkwam.

Lichtblauwe kerstbal
De door Edwin geïnitieerde discussie rond het thema liefdadigheid beschouw ik als een uitstekende Baak-promotie. Vooral de lichtblauwe kerstbal was zeer functioneel om aan te geven in hoeverre ieders bedrijf zich inzet voor de medemens. Die inzet is er van mijn kant zeer zeker. Ik heb
Hélène uiteengezet dat mijn plan uit twee delen bestaat: een ideëel plan en een commerciëel plan. Een primaire taak voor de European Cervantes Foundation wordt het opzetten van kindertehuizen in de door de orkaan Mitch getroffen gebieden in Midden-Amerika. Daar is veel geld voor nodig. Ook het Leger des Heils kan daar een bijdrage aan leveren.
Ik trof gisteravond ook Adine Tjeenk Willink. Dat was een goede gelegenheid om haar te danken voor de goede zorgen voor mijn paraplu van de Royal Shakespeare Company. Dat blijft overigens ook nog een van mijn voornaamste doelstellingen binnen de European Cervantes Foundation: culturele uitwisseling tussen Stratford-upon-Avon en Alcalá de Henares, zoals Philip Homer mij heeft geadviseerd. Ik lees ook dat Willem-Alexander een deel van het geplande Staatsbezoek aan Rusland voor zijn rekening neemt. De kroonprins zal zaterdag de Rembrandt-zaal van de Hermitage feestelijk openen. Dat doet mij deugd. Zeker gezien het feit dat hij daar al in een eerder stadium met de heer Steurbaut op bezoek is geweest. Ernst Veen, directeur van de Stichting Nieuwe Kerk in Amsterdam die nauwe betrekkingen onderhoudt met de Hermitage heeft verklaard "zeer blij" te zijn met de komst van de kroonprins. Ik zal de naam van de heer Veen onthouden in verband met de geplande ontvangst van mijn Britse Collega uit Londen. Ik denk dat jij dat het beste kunt regelen. Zie maar! Zakelijk gezien is onze Minister-President thans ook goed aan het werk voor mijn bedrijf. Ik citeer de Telegraaf van heden: Kok en Menem wisselen shirtjes. Het ligt voor de hand dat de kroonprins hieraan dan ook zijn medewerking verleent. Ik had overigens ook een gezamenlijk bezoek aan de heer Menem gepland in de Casa Rosada, zoals je weet.

Het doet mij deugd dat de Minister-President mijn honneurs heeft waargenomen. Vooral in verband met de 'wave' die hij daags na Prinsjesdag 1996 heeft ingezet in de Tweede Kamer, na de ontvangst van mijn faxbericht op de vrijdagmiddag daaraan voorafgaande. Het is nu half vier. Mijn hulp in de huishouding belde mij om 14.00 uur op dat zij een lekke band had. Ze is nog steeds niet verschenen. Gisteren stond hier op de Oudegracht een verhuisauto van Verhuisbedrijf Mostert uit Leiden. Ik heb er geen moeite mee als dat bedrijf ogenblikkelijk mijn huis leeghaalt. Jouw bedrijf heeft daar wel een potje voor, naar ik heb begrepen van Hélène. Dus zet dat bedrijf maar gauw aan het werk. Ik kan hier immers geen pottenkijkers gebruiken en bij jou is het vertrouwd. Bij thuiskomst vond ik sleutel 14 in mijn jaszak. Van jullie lockers. Laten we er maar weer snel 28 van maken. Dus hiermede retour. Want ik geloof nog steeds in wonderen!

Hartelijke Groet.

Bijlage: "The Land, The Light, The Locals", Selkirk Scotland d.d. 23.11.98. P.S. Ik heb de sleutel even gedemonteerd. Anders valt het teveel op bij de post.

26 NOVEMBER 1998 DESCANSA