Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3512 AG UTRECHT VNO/NCW Drs. H. Blankert Prinses Beatrixlaan 5 2595 AK 's-Gravenhage Datum: 23 juli 1997 Betreft: SPONSORING DOOR BEDRIJFSLEVEN Kenmerk: ICB/VNONCW970723 Geachte heer Blankert, Aansluitend aan mijn brieven van 14 november 1996, 5 december 1996 en 30 januari 1997 breng ik u graag in kennis van de ontwikkelingen nadien. Nadat ik het Certificate of Incorporation of Instituto Cervantes Limited England and Wales had ontvangen en mijn benoeming als Director van deze Company heb ik mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk in april van dit jaar overgedragen aan de Princess of Wales. Inmiddels heb ik haar voorgesteld om hier een familiebedrijf van te maken en op 28 september met haar in het huwelijk te treden. Aangezien zij nu de baas is over twee landen (Engeland en Wales) en ik over drie (Nederland, België en Luxemburg) ben ik formeel gezien nu haar baas en is het uiteraard een erekwestie om de activiteiten rond dit huwelijk te kunnen bekostigen. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen indien u mij in contact zou kunnen brengen met enkele bedrijven die bereid zijn garant te staan voor de kosten rond deze historische gebeurtenis, indien zij hiermee accoord zou gaan. Hetgeen ik verwacht. Aangaande de ontwikkelingen rapporteer ik periodiek aan mijn oud-collega Liesbeth Halbertsma, u wel bekend. Ik heb er geen bezwaar tegen indien u hieromtrent met haar, of met Harry Starren, van gedachten wisselt. Ik hoop op uw onmisbare steun te kunnen rekenen en op korte termijn een reactie van u te ontvangen. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, England en Wales J.L. Van der Heyden Manager Benelux.

25 NOVEMBER 1998 CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM (1) TER ATTENTIE VAN VOORZITTER DRS H. BLANKERT VAN DE WERKGEVERSVERENIGING VNO-NCW

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN