Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom De Wellenkamp 1530 NL 6545 NM NIJMEGEN VNO/NCW Drs. H. Blankert Prinses Beatrixlaan 5 2595 AK 's-Gravenhage Datum: 30 januari 1997 Betreft: Telegraafartikel Kenmerk: ICB/VNONCW970130 Geachte heer Blankert, Op de eerste plaats wil ik u hartelijk danken voor de fraaie kerstkaart die ik van u mocht ontvangen. De hierop afgebeelde symboliek spreekt mij zeer aan. De tijd om bruggen te gaan bouwen en elkaar de hand te reiken is nu aangebroken.

Inmiddels heb ik ook een Instituto Cervantes Limited United Kingdom opgericht en hoop in het Verenigd Koninkrijk ook een goede activiteit te kunnen laten ontwikkelen. Maar voorlopig dient op zo kort mogelijke termijn eerst mijn beleidsplan Instituto Cervantes Benelux te worden geoperationaliseerd. In dit verband ben ik buitengewoon ingenomen met uw artikel 'VNO-NCW wil nationaal pact tegen werkloosheid' in De Telegraaf van vandaag. Ik onderschrijf deze visie volledig en heb in het kader van mijn beleidsontwikkeling al heel wat vooronderzoek verricht op het gebied van Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid. Ik heb op 13 november jongstleden gekozen voor een bedrijfsmatige aanpak en enkele BV's in oprichting maar beschik niet over kapitaal. Ik zou het zeer op prijs stellen als ik in dit opzicht op enigerlei wijze op uw ondersteuning zou kunnen rekenen. In het kader van 'Strategisch Perspectief 2000' bezocht ik afgelopen dinsdag weer eens een bijeenkomst (Going Virtual) op de Baak, dat ik als een tweede thuishaven beschouw. Graag vertrek ik op 1 april voor een half jaar naar Engeland om daar mijn ontwikkelingswerk voort te zetten met mijn WAO-uitkering, hoewel mijn pen blijkbaar al meer dan een miljoen waard is. Ik hoop dus dat die uitkering niet lang meer nodig is en reken op uw steun. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden P.S. Mijn excuses voor de slechte printkwaliteit. Mijn computer heeft het begeven en mijn reactie kan op dit moment geen enkel uitstel velen.

23 JULI 1997 SPONSORING DOOR BEDRIJFSLEVEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER HANS BLANKERT VAN HET VNO/NCW

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN