23 november 1999. Betreft: CERVANTESONLINE Kenmerk: JH/LH991123.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Nijmegen, dinsdag 23 november 1999. Liefde is... ...oogsten wat je gezaaid hebt. Dat plaatje is wel zéér toepasselijk na al die hartoperaties. Ik heb deze brief de titel CERVANTESONLINE meegegeven aangezien ik dit als de kritische succesfactor nummer één beschouw. Mede gezien het artikel met NINA BRINK in beeld: World Online met grote emissie richting beurs. Daar heeft Nina groot gelijk in. Zij kan met haar vermogen immers ook nog een aandeel verwerven in CERVANTESONLINE. Het lijkt mij goed dat het Spaanse Terra hierin wordt opgenomen. Dit bedrijf maakt immers deel uit van onze core business. Ik verheug mij op de bijeenkomst van de Baak-kring morgenavond. Bij neutraal terrein denk ik aan Genève in Zwitserland. Daar staat immers ook nog een ronde tafel en ik mag aannemen dat de Bank Cervantes Helvetia daar een vestiging - zoniet de hoofdvestiging - heeft. De heer Buckert van de ING Groep kan daar de contacten wel leggen. Naast de hierboven genoemde banken spelen nu immers ook de ING en de BBL mee in het strategisch netwerkspel. Ik citeer in dit verband: ING grossiert in minderheidsbelangen. De posities zijn dus al ingenomen. Er zal uiteraard ook nog een Cervantes Seguros S.A. aan CERVANTES HOLDING worden gehangen. Hoe die kaarten komen te liggen kan ik op dit moment niet overzien. In ieder geval heb ik hier op de ING-vestiging het bericht doorgekregen dat het nog niet noodzakelijk is om de inhoud van mijn kluis naar de hoofdvestiging aan de Oranjesingel te verhuizen tot nader order. Het artikel noemt ook de bedrijven waarin ING een minderheidsbelang heeft:

Blydenstein-Willink 30,04%
NPM Capital 27,08%
Unilever 21,92%
ABN Amro Holding 16,57%
Fortis 15,31%
VNU 10,00%
Cap Gemini 9,49%
Elsevier 9,42%
Wolters Kluwer 9,40%
Kon. Ahold 7,42%
Vendex 7,00%
Hoogovens 6,77%
Aegon 5,31%
Baan 5,05%
Pakhoed 5,02%

Het lijkt mij dus zaak dat Jos van Kerkhof het excursieprogramma - om te beginnen - op de directies van deze doelgroep afstemt. Op het juridische vlak zijn er ook weer belangrijke ontwikkelingen aanstaande: Bouterse bereid naar Nederland te komen. Ik volg de ontwikkelingen met belangstelling. Als ik mij niet vergis dient dan die zaak van Breuker ook. Van het grootste belang daarbij is mijn opvatting dat de grenzen van de Europese Unie daarbij worden gerespecteerd conform mijn First State of the Union. In Spanje wordt daar al hard aan gewerkt, zoals blijkt uit het artikel Spaanse wet komt verstekelingen duur te staan. Het lijkt mij derhalve zinvol op een schip met Spaanse, Britse of Nederlandse vlag naar Griekenland te varen. Bij voorkeur nog de vlag van de EU. Op dit punt valt er op het gebied van wetgevingsharmonisatie in de Europese Unie nog heel wat te regelen. Ik denk dat onze voormalige Minister van Justitie dat het beste kan oppakken met Margarita Mariscal de Gante in Madrid. Het voorbereidende werk heb ik al voor haar verricht in september 1996, alsmede mijn mening daaromtrent gecommuniceerd in mijn faxbericht aan haar van 11 december 1995. De brief die hierop betrekking heeft heb ik in Zutphen aan de instantie doen toekomen die zich met dit onderwerp bezighoudt. Voor zover ik mij kan herinneren was dat op dezelfde dag als mijn gesprek met de heer Steurbaut op Paleis Het Loo ("Bent u van plan het hele land over te nemen?"). Ik vond ook nog een brief aan Julio Sampedro in mijn bestand uit augustus 1992. Gebruik mijn brieven maar. Dan kunnen ze lachen. Net als Hans van Mierlo tijdens de begrotingsdebatten van 1996. Toen ik op 15 oktober de Baak verliet kwam ik nog klem te zitten tussen de schuifdeuren. "Dit is John. Hij is Manager", was daarop uiteraard mijn reactie. Ik zie ook nog een foto van Paul Huf met KLM-president Leo van Wijk. Hij moet van ons ook maar eens gauw een nieuwe foto maken. Die relaties overzee bevinden zich vooral op de Nederlandse Antillen. Ik heb in dat verband nog een goede Franssprekende tolk nodig voor ons bezoek aan de Banque Cervantes in Genève. Op de Antillen kan er uiteraard worden gesproken over mijn testament. Op Saint Martin bijvoorbeeld. Bij de Franse grens (geitenkaas). Jij staat er nog niet in, maar dat kan nog altijd veranderen zoals Diana dat ook heeft gedaan in december 1996. 17.15 Even naar Wijchen gefietst. Om 15.55 werd ik op mijn GSM gebeld door Jos Gelissen met de mededeling dat de afspraak van morgen is verzet naar maandag 29 december aanstaande om 13.00 uur. Hij heeft het boek "The Day My Partner Died" - met commentaar - gelezen. Ik mag aannemen dat de Royal Class Mission nu inmiddels ook bij Martinair is doorgedrongen. In Amerika is het op mijn leeftijd gebruikelijk om van zijn 'retirement' te gaan genieten. Ik wil nog doorgaan tot en met het congres, maar als er iemand 20 miljard euro biedt voor de business houd ik er graag mee op. Er zijn mensen genoeg die het van mij kunnen overnemen. Vooral bank- en verzekeringsbedrijven. The World is not Enough is de titel van de nieuwe James Bond film die vandaag in première gaat. James draagt in deze film een bril met blauwe glazen. Oók dat werk laat ik graag een keer aan een ander over. Aan BERT SCHAAKE - wellicht!

Vandaar in deze brief ook de teksten van mijn brieven onder kenmerk ICB/SHL: UW UITNODIGING VAN 3 SEPTEMBER JONGSTLEDEN. Ik was er in die tijd nog niet van op de hoogte dat de "heer" Jant de Vries een dame was. Die fout heb ik hersteld in de volgende brief: UW BRIEF D.D. 10-12-1996, UW BRIEF VAN GISTEREN, PRINSES DIANA, PRINSES DIANA, UW VERZOEK. Aan deze toezegging heb ik mij gehouden tot mijn benoeming als director van het Britse zusterbedrijf dat heeft geleid tot mijn besluit om er een familiebedrijf Van der Heyden/Spencer van te maken. KERSTMIS 1996, REKENING GROOT-BRITTANNIË, PRINSES DIANA, HOF-NIEUWS EN VOORJAARS-VERLANGEN en tenslotte DANK. Iets meer dan zes weken later kon ik mij de status "ongehuwd weduwnaar" toekennen. Vandaag lees ik "Eredoctoraat voor Hans Blankert. Ik heb Hans Blankert in bovenvermelde periode nog de volgende brieven doen toekomen: VERANTWOORD ONDERNEMEN en SINTERKLAASCADEAU. De heer Blankert heeft hier sympathiek op gereageerd door mij zijn kerst- en nieuwjaarswensen te doen toekomen in de vorm van een brug die ons land met het Verenigd Koninkrijk verbindt, zoals thans uitgebeeld op de foto van Anko Stoffels.

Hierop heb ik hem de volgende reactie doen toekomen: TELEGRAAFARTIKEL. We moeten hem dus ook uitnodigen voor 9 november volgend jaar. Hij heeft een belangrijke rol vervuld in het kader van mijn businessplan in westelijke richting. De relatie m.b.t. het zuiden staat beschreven in mijn brieven met kenmerk BEZOEK KONING JUAN CARLOS. Hierover morgen meer. Mijn belangstelling gaat thans immers uit naar: THE WORLD IS NOT ENOUGH.

24 NOVEMBER 1999 THE WORLD IS NOT ENOUGH

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN