INSTITUTO CERVANTES De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN Chef Kabinet Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland De Weledele Heer Mr. A.C. de Ru Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG Datum: 5 maart 1996 Betreft: BEZOEK KONING JUAN CARLOS Kenmerk: ICB/Roo960305

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte Heer de Ru, Met buitengewoon veel genoegen nam ik vandaag kennis van de mededeling dat u Su Real Majestad don Juan Carlos de Borbón y Borbón heeft uitgenodigd om op 11 mei a.s. in Middelburg de Four Freedoms Award in ontvangst te nemen. Als bestuurslid/oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en houder van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux denk ik dat het goed is bij die gelegenheid aandacht te schenken aan mijn vermoedelijke voorvader Gaspar van der Heyden (1530-1586), waarvan u bijgaand enige informatie aantreft die ik in het kader van mijn dissertatie-onderzoek aangaande de historische betekenis van de Van der Heydens in mijn computer heb opgeslagen. De vermelding van dit dissertatie-onderzoek treft u eveneens aan in bijgaande tekst die ik op 4 mei van het vorige jaar aan Su Real Majestad heb doen toekomen. Deze brief maakt ook melding van mijn motieven tot de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux. Ten gevolge van terroristische dreiging heb ik de activiteiten van deze stichting in april 1993 (liquidatie van mijn naamgenoot te Alkmaar) bevroren. De ontwikkeling van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux heb ik inmiddels voortgezet. Dit plan berust thans onder meer bij het Kabinet der Koningin. Wellicht is het bezoek van Su Real Majestad tevens een goede gelegenheid om Hem de Spaanse versie van mijn beleidsplan aan te bieden. Ik ben gaarne bereid u - in een persoonlijk onderhoud - een mondelinge toelichting op dit beleidsplan te geven. Met vriendelijke groet, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden

Bijlagen:
- Brief van de Particulier Secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje d.d. 24 januari 1996 m.b.t. de Stichting Cervantes Benelux

- Tekst brief aan Su Real Majestad Don Juan Carlos de Borbón y Borbón d.d. 4 mei 1995
- Reactie d.d. 12 mei 1995

- Biografie Gaspar van der Heyden (1530-1586)
P.S. Mijn excuses voor de slechte printkwaliteit. De stichting is dringend aan een financiële injectie toe.

6 MAART 1996 BEZOEK KONING JUAN CARLOS (2) TER ATTENTIE VAN DE CHEF KABINET COMMISSARIS DER KONINGIN IN DE PROVINCIE ZEELAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN